Ga naar Content

Evenementenkalender wordt toch kopie van dit jaar na advies van hoogleraar

Organisatoren van festivals en evenementen hebben duidelijkheid gekregen over hoe de evenementenkalender van volgend jaar eruit gaat zien. Het gaat er hetzelfde uitzien als dit jaar. Het college heeft na zorgen over de nieuwe kalender het advies van een hoogleraar ingeschakeld en stemt hiermee in. Daarbij benadrukt het college wel dat 'dit geen besluit zonder risico's is'. 

Foto: AT5

Afgelopen juni drukte burgemeester Halsema op de pauzeknop van het evenementenbeleid, er waren zorgen over juridische procedures. In een brief aan de raad verzocht de burgemeester daarom om het op 27 juni niet over het toekomstige evenementenbeleid van de stad te praten. 

De aanleiding was dat er in de dagen daarvoor nieuwe zorgen ontstonden op het stadhuis over mogelijke juridische procedure, die de gemeente veel geld konden gaan kosten. Het college vroeg aan de raad tijd te nemen om deze zorgen en risico's goed in kaart te brengen. 

Advies van hoogleraar

Het college schakelde daarom een hoogleraar bestuursrecht, markt en data, Johan Wolswinkel in en vroeg hem om advies. In de raadsbrief gaat de gemeente kort in op het uitgebreide advies van de hoogleraar en worden zijn conclusies gedeeld. Wolswinkel stelt dat de meest rechtmatige variant om schaarste te verdelen zou zijn door middel van 'het speciaal daarvoor uitgewerkte beleid'.

Volgens de hoogleraar moet in beginsel namelijk iedereen een gelijke kans moet krijgen om toe te treden tot de kalender. Het verlengen van een vergunning (het kopiëren) is niet ondenkbaar, maar daarvoor moet wel een goede onderbouwing zijn.

"Ook is gebleken dat alleen organisatoren belanghebbende zijn en een procedure kunnen aanspannen tegen het besluit de kalender te kopiëren"

gemeente Amsterdam

Daarnaast stelt de hoogleraar dat de juridische risico's van een gekopieerde kalender minder groot is dan dat van tevoren werd gedacht. Zo werd er eerder gedacht dat de kalender bij een procedure volledig zou sneuvelen, maar blijkt uit het advies van de hoogleraar dat dit niet per se het geval hoeft te zijn. "Ook is gebleken dat alleen organisatoren belanghebbende zijn en een procedure kunnen aanspannen tegen het besluit de kalender te kopiëren", ligt de gemeente toe. 

Het college heeft de voor- en nadelen van de twee varianten naast elkaar afgewogen. Daarbij zijn de groeiende zorgen over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het nieuwe beleid meegenomen. "Er is de afgelopen weken veel ambtelijke capaciteit gegaan naar de discussie tussen kopiëren en beleid. Gevolg daarvan is dat veel kostbare tijd verloren is gegaan die nodig was om het beleid in te voeren en ook uit te voeren", aldus de gemeente. 

De toegenomen uitvoeringsrisico's zijn tegelijkertijd een dwingende reden om de kalender in 2025 nog een keer te kopiëren, stelt het college. Het advies van Wolswinkel is daarin doorslaggevend. 

Verdeeldheid

Eerder bleek dat er een grote verdeeldheid binnen de sector bestond over de wens voor een gekopieerde kalender. Het grootste deel van de organisatoren gaf aan tegen te zijn. "Al eerder was gebleken uit juridische adviezen die de gemeente al had ontvangen dat er een reële kans was dat bij een succesvolle procedure tegen een gekopieerde kalender, de kalender als geheel vernietigd zou worden", aldus de gemeente. 

Het opstellen van een nieuwe kalender, door middel van loting onder organisatoren, zou ten minste twee maanden duren. In medio juni 2025 zouden de eerste vergunde evenementen dan plaatsvinden. De gemeente zag dit niet zitten, omdat dit zou leiden tot een enorme druk op de ambtelijke diensten, maar ook zou dit zorgen voor een 'stuwmeer aan evenementen'. "Hiermee zou een enorm beslag gelegd worden op de capaciteit bij de politie - capaciteit die in 2025 al zeer schaars is", verduidelijkt de gemeente in een raadsinformatiebrief in handen van AT5. 

Voorstel

Veel partijen wilden snel duidelijkheid over de evenementenkalender voor volgend jaar. Afgelopen maandag sprak Halsema met vertegenwoordigers van de evenementenbranche in de ambtswoning. Daar werd diezelfde wens ook uitgesproken. 

Het college stuurt nu aan op het nog een jaar kopiëren van de evenementenkalender. Donderdag zou er een debat in de gemeenteraad plaatsvinden, wat hierdoor mogelijk komt te vervallen. Het is nu aan Halsema om hierover een besluit te nemen, de bevoegdheid over de kalender en het kopiëren hiervan ligt namelijk bij de burgemeester. De gemeente laat weten dat er de komende twee weken de 'regels en bepalingen' voor het kopiëren van de kalender worden vastgesteld en gedeeld met de branche. 

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]