Ga naar Content

In één van de armste gemeenten van Noord-Holland daalt het aantal mensen in de bijstand het snelst: hoe kan dat?

In Den Helder, een van de armste gemeenten van provincie, is het aantal bijstandsuitkeringen met bijna 20 procent afgenomen. Het staat in contrast met de landelijke trend van een lichte daling. Wat verklaart de paradox? 

Jaymie Steeman van de Speelgoedbank Den Helder - Foto: NH Media

Al jaren domineert Den Helder het lijstje van armste gemeenten van Noord-Holland. De cijfers van mensen die vanuit een WW-uitkering in de bijstand terechtkwamen, liegen er dan ook niet om. 

In 2018 waren dat 330 mensen. Twee jaar later, in 2020, steeg als gevolg van de coronacrisis dat aantal aan 540. En nu is daar een sterke daling: vorig jaar zaten er 200 inwoners in de bijstand. 

Merkt ook de voedselbank in Den Helder. Toch blijft Nico Bais twijfelachtig. Volgens hem is de daling is niet spectaculair minder. "Het gemeentelijk beleid gaat de goede kant op, maar ik blijf pleiten voor budgetcoaches voor mensen die in de armoede zitten." Volgens Bais is er bij deze groep vaak sprake van stress en zijn ze zodoende niet in staat het huishoudboekje op orde te krijgen. 

De voedselbank in Den Helder draait onverminderd door - Foto: voedselbank Den Helder

Om de armoede in de gemeente tegen te gaan, begon Den Helder vijf jaar terug met verschillende initiatieven. Energiecoaches, jobcoaches en sollicitatietrainingen moeten er in de toekomst voor zorgen dat mensen weer uit de bijstand komen. Of, liever nog, er nooit in terechtkomen. 

Volgens wethouder Pieter Kos werpt dat nu zijn vruchten af: "Het is geweldig te zien hoe onze inspanningen om werkgelegenheid te stimuleren." Een positieve uitkomst met twee voordelen: het zorgt niet alleen voor een financieel gezondere gemeente, maar ook dat mensen hun talenten meer kunnen inzetten en zo actief kunnen bijdragen aan onze samenleving, aldus Kos. 

"Kloof tussen arm en rijk is zo groot, dat we dat niet meer in gaan halen, vrees ik"

Jaymee Steeman - Speelgoedbank Den Helder

Toch klinkt er hier en daar ook een kritische noot. Jaymie Steeman van de Helderse Speelgoedbank ziet, ondanks de bijstandsuitkering daling, de kloof tussen arm en rijk groter worden. Bij haar liefdadigheidsorganisatie ziet Steeman juist méér aanmeldingen. 

"De cijfers geven aan dat Den Helder sprongen vooruit gaat, maar aan de andere kant is er een groeiende groep die stelselmatig buiten de boot valt."

Ze legt uit: "Door de energiecrisis zijn veel mensen in de schuldsanering terechtgekomen. Dat zijn werkende mensen. Die zijn niet in beeld en vallen officieel niet onder de uitkeringscijfers." En dat is gevaarlijk, vervolgt Steeman. Volgens haar is de armoede na de coronapandemie aan het verschuiven.

Ze is dan ook een stuk minder positief over de toekomst van zijn Den Helder. "De kloof tussen arm en rijk is nu zo groot, dat we het niet meer in gaan halen, vrees ik."

De gemeente Den Helder heeft een reeksmaatregelen om armoede tegen te gaan:

  • Het Jongerenpunt helpt samen met VONK en andere opleidingscentra kwetsbare jongeren bij het vinden en behouden van een (leerwerk)baan en begeleidt jongeren bij het vinden van de juiste opleiding of de terugkeer naar school.
  • Om uitval op de arbeidsmarkt onder jongeren met een migratieachtergrond te voorkomen zet de gemeente extra jobcoaching in
  • Het traject Binnenvaart is vooral gericht op de aanpak van voortijdig schoolverlaters. In dit traject worden jongeren opgeleid tot binnenvaart-matroos
  • Extra begeleiding voor bijstandsgerechtigden naar werk
  • Traject Base to Work (= jobcoaching voor deelnemers met een migratieachtergrond)
  • Traject Duurzaam aan de slag met loonkostensubsidie, speciaal gericht op deelnemers met een arbeidsbeperking

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]