Ga naar Content
Een trein met verschillende grote cilindrische vrachtcontainers rijdt over een betonnen brug. De containers zijn voorzien van verschillende bedrijfsnamen. Op de achtergrond zijn bomen en een gebouw zichtbaar onder een gedeeltelijk bewolkte hemel.
Amsterdam

Wethouder wil minder brandbare stoffen op spoor in Zuidoost, maar kan dat niet afdwingen

19 juni 2024, 11.58 uur
Door: Stefan Bunschoten · Foto: AT5

Als het aan wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) ligt, zou een deel van het transport van brandbare stoffen niet meer via het spoor in Zuidoost gaan. De gemeente heeft daar volgens haar alleen geen invloed op, omdat ProRail over het spoor gaat. 

Dat schrijft ze in antwoord op vragen van PvdA-raadsleden Farley Asruf en Amel Namane. De PvdA'ers vroegen Van der Horst om opheldering vanwege het bericht van Het Parool dat het aantal treinen met gevaarlijke stoffen de komende jaren zal verviervoudigen en dat dat risico's met zich meebrengt. In maart moest de brandweer ook zeker twee keer in actie komen vanwege lekkages.  

Incidenten

"Er hebben zich al verschillende incidenten voorgedaan die, gelukkig, redelijk goed zijn afgelopen", schreven de PvdA'ers. "Echter, het risico blijft bestaan dat het een keer ernstig mis kan gaan. Het is daarom belangrijk om de mogelijke risico's van dit vervoer goed scherp te hebben."

Van der Horst antwoordt dat het stadsbestuur 'beperkt op de hoogte' is van het transport van gevaarlijke stoffen op het spoor. De gemeente wordt namelijk pas achteraf geïnformeerd. Ze erkent wel dat er 'de ontwikkeling is dat er meer stoffen zullen worden vervoerd'. Dit komt ook doordat er meer duurzame brandstoffen, zoals ethanol, gebruikt worden. "De gemeentes kunnen niet sturen op de routes, aantallen of de gevaarlijke stoffen die er door de gemeente rijden. Dit wordt in essentie gedaan door ProRail."

"Een deel van het transport door Zuidoost ziet het college wel graag via de Betuweroute verlopen"

Melanie van der Horst, wethouder Vervoer

"Een deel van het transport door Zuidoost, dat vanuit Rotterdam naar het oosten rijdt, ziet het college wel graag via de Betuweroute verlopen", schrijft Van der Horst. "Helaas is dit door het ontbreken van realisatie van de noordtak van de Betuweroute nog niet mogelijk."

Veiligheidsmaatregelen bij woningen bij het spoor

Volgens Van der Horst speelt het vervoer van gevaarlijke stoffen 'ook een belangrijke rol bij de gebiedsontwikkeling'. Veel nieuwe woningbouw vindt namelijk in de buurt van het spoor en van stations.

"In de planvorming wordt expliciet rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen", stelt de wethouder. "Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of er maatregelen aan gebouwen nodig zijn en of er goede vluchtmogelijkheden zijn."

Door de nieuwe Omgevingswet zijn er bij de bouw van woningen, kinderdagverblijven en scholen nieuwe maatregelen verplicht. Die gaan volgens Van der Horst soms zelfs te ver. " Een van de zorgen daarbij is dat sommige voorgeschreven technische maatregelen aan gebouwen sterk kostenverhogend zijn, terwijl de effectiviteit niet is aangetoond." Ze is daar samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De wethouder benadrukt wel dat de kans op een ongeval volgens haar 'erg klein' is. Ook zou vervoer van brandbare stoffen via het spoor veiliger en duurzamer zijn dan via de weg. Er zou ook 'nauw overleg' zijn met verschillende partijen over de ontwikkelingen in de haven, zoals de opslag van waterstof, en welke gevolgen dat heeft voor het transport van gevaarlijke stoffen. 

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]