Ga naar Content

Gemeente zoekt nieuwe mogelijkheden voor gevarieerd festivalaanbod in de stad

De gemeente wil de toegankelijkheid van het culturele aanbod in de stad vergroten. Zo is het volgens het college belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan representatie van diverse achtergronden en spreiding van evenementen. Daarnaast moet er ruimte worden gemaakt voor nieuwe en kleinschalige evenementen. Het nieuwe evenementenbeleid zal vanaf 2026 ingaan.

Foto: Pixabay

Jaarlijks trekken tientallen grote en honderden kleinere evenementen honderdduizenden bezoekers in de stad. Dat de gemeente dat toch anders vorm wil geven, wordt duidelijk met de nieuwe visie 'Amsterdam bruisende stad', waarbij wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor een gevarieerd aanbod van evenementen. Met als uitgangspunt: 'goede spreiding over de stad en het aanspreken van veel verschillende mensen'. 

Gesprekken

Wethouder Touria Meliani (Evenementen), laat weten dat de gemeente het afgelopen jaar veel gesprekken heeft gehouden met bewoners en organisatoren van evenementen. "Dat waren bijzondere en soms urgente gesprekken over hoe we nu en in de toekomst met festivals en evenementen willen omgaan." De meeste Amsterdammers gaven in die gesprekken aan blij te zijn met het aanbod van festivals en evenementen, maar ook was er een deel dat overlast ervaarde. 

"Een bruisende stad als Amsterdam verdient een visie op evenementen die bij deze tijd past"

Wethouder Touria Meliani (Evenementen)

De wethouder benadrukt dat festivals een belangrijke rol in de Amsterdamse creatieve sector spelen en daarnaast talent aantrekken. Zij zorgen voor verbinding tussen personen en groepen en dragen ze bij aan de culturele identiteit van de stad. "Een bruisende stad als Amsterdam verdient een visie op evenementen die bij deze tijd past", aldus Meliani. 

Diversiteit 

Met de nieuwe visie wil de gemeente zich richten op een divers aanbod van evenementen, dat aansluit bij de diversiteit van de stad. Zo moeten de evenementen in de toekomst bijdragen aan een buurt of Amsterdam en toegankelijk zijn voor iedereen, zo ook voor mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een kleinere beurs. 

De gemeente onderzoekt daarbij de mogelijkheid naar het aanstellen van een onafhankelijke adviescommissie om het college te adviseren over hoe de evenementenkalender vorm moet krijgen. "Er zal ook onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid van een centraal evenementen-coördinatieteam en een gemeentelijk fonds voor nachtcultuur en broedplaatsen", aldus de wethouder.

Laagdrempeliger 

Gratis en kleinere evenementen krijgen in de nieuwe visie meer aandacht vanwege hun 'laagdrempeligheid voor een breed publiek'. Veel kleinere en middelgrote evenementen staan, ondanks de vele voordelen, onder druk door de stijgende kosten en de hoge eisen die de gemeente stelt als het gaat om veiligheid, mobiliteit en geluid. "Daarnaast hebben organisatoren van kleine en gratis evenementen vaak niet de middelen om te investeren in duurzaamheid en veiligheid", legt Meliani uit. 

"Voor kleinere festivals en gratis evenementen zal worden gekeken of het mogelijk is vergunningsvoorwaarden laagdrempeliger te maken"

Wethouder Touria Meliani (Evenementen)

Volgens de gemeente is er een nieuwe subsidieregeling nodig, die meer stuurt op vernieuwing en verbreding van het aanbod van evenementen en festivals. "Voor kleinere festivals en gratis evenementen zal er worden gekeken of het mogelijk is vergunningsvoorwaarden laagdrempeliger te maken", aldus Meliani.

Daarnaast is een belangrijk punt het aanpassen van zogenaamde 'locatieprofielen' binnen de evenementenbranche. In zo'n locatieprofiel staat welke beperkingen er gelden (voor een evenement) op een bepaalde plek, in het kort; wat er wel en niet mag.

Noodklok

Afgelopen mei deden organisatoren van Amsterdamse festivals een dringende oproep bij wethouder Meliani en burgemeester Halsema. Herzie het voorgestelde evenementenbeleid voor 2025, was daarbij de boodschap. "Het nieuwe beleid dreigt de Amsterdamse festivalscene zwaar te treffen, waardoor veel geliefde festivals voorgoed kunnen verdwijnen", schreven de organisatoren in een open brief.

Zo stonden festivals als Amsterdam Open Air, Loveland, Pleinvrees en DGTL achter de oproep. "De sector, die nog herstellende is van de coronacrisis, wordt nu geconfronteerd met enorme onzekerheid door de geplande veranderingen van het Amsterdamse college", aldus de festivalorganisatoren uit de stad. 

In mei vorig jaar sprak Meliani in Park Politiek over haar nieuwe beleid, waarmee de stad en festivals voor een grote verandering zou komen te staan. "Betekent dat misschien dat de grote minder kans hebben? Ik denk inderdaad dat dat zo is", sprak zij toen.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]