Ga naar Content

Flevoland staat alleen met eis voor autoweg over IJmeer

Foto: RPO

De provincie Flevoland ziet de kansen voor een IJmeerverbinding als autoweg tussen Almere en Amsterdam steeds kleiner worden. Voor deze variant bestaat bij Amsterdam en de provincie Noord-Holland geen steun meer. Flevoland pleit daarom voor een nieuw onderzoek naar de verbinding.

Dat zei gedeputeerde Jan Klopman woensdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Daar werd gesproken over de gezamenlijke plannen van Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hiervan maken Almere en Lelystad ook deel uit.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord van de provincie Flevoland staat dat er een IJmeerverbinding moet komen als brug of tunnel voor een metro, fietsen en auto's. Provinciale Staten hebben in 2021 zich nadrukkelijk uitgesproken voor een verbinding als autoweg.

Hetzelfde heeft ook de gemeenteraad van Almere gedaan. Die stelde in 2020 in een motie dat de circa 30.000 huizen in het stadsdeel Pampus er zonder volwaardige IJmeerverbinding met autoweg niet komen. Recent is een autoweg als harde randvoorwaarde afgezwakt. Het coalitieakkoord 2022-2026 spreekt over "een goede ontsluiting voor alle vervoersmodaliteiten."

Simpelweg niet mogelijk

De gemeente Amsterdam is al langer tegen een autoweg over het IJmeer. De hoofdstad zegt de stroom auto's niet te kunnen verwerken. Die mening deelt Noord-Holland nu ook.

"Het is geen kwestie van voor of tegen een autoverbinding. Zij achten het simpelweg niet mogelijk om een IJmeerweg te laten aansluiten op het wegennetwerk in Amsterdam zonder dat de ring daarmee nog verder dichtslibt," aldus Klopman over het standpunt van Noord-Holland. Noord-Holland wil wel meewerken aan een metrolijn naar Almere.

Op vragen van Omroep Flevoland welke variant de voorkeur heeft, antwoordt de provincie Noord-Holland: "Als we kijken naar de opgave (woningbouw) die er ligt, heeft een verbinding voor het openbaar vervoer en de fiets de voorkeur voor de provincie."

Een woordvoerder van Noord-Holland voegt daar aan toe de IJmeerverbinding op dit moment in een verkennende fase zit, "waarin de verschillende scenario’s besproken en bekeken worden. (...) Als provincie Flevoland aanvullend onderzoek wil, zal dat in MRA-verband besproken moeten worden, dus daar kunnen we nu niet op vooruit lopen."

Nieuw onderzoek

Volgens gedeputeerde Klopman kan Flevoland wel blijven pleiten voor een autoweg, maar die lobby maakt bijna geen kans meer. Hij erkent dat dit trekken aan een dood paard is.

Het is volgens het college van Gedeputeerde Staten verstandiger om een nieuw verkennend onderzoek te doen naar de ontsluiting van Almere Pampus via het IJmeer, in welke vorm dan ook. "Dan heb je munitie in handen om met Amsterdam en Noord-Holland te praten. Nu willen ze geen autoweg en krijg je nul op het rekest," aldus Klopman.

"College buigt"

Dit standpunt wekte verbazing bij enkele statenfracties. "Ik ben met stomheid geslagen, Flevoland geeft het op," aldus Marc van Rooij van 50PLUS. "Dit college buigt voor Noord-Holland en Amsterdam. Het knetterlinkse bestuur van Amsterdam haat auto's. Als zij geen autoweg willen, gaan wij dan ook geen huizen meer bouwen?," zei Willem Boutkan van de PVV. De PvdA vindt het juist goed als de IJmeerverbinding uitsluitend voor openbaar vervoer wordt aangelegd.

Een meerderheid van de Staten nam een voorstel van 50PLUS, BBB en SterkLokaal aan die oproept tot een IJmeerverbinding inclusief autoweg. Tegelijk kreeg ook een voorstel van de VVD en vijf andere partijen steun voor een "multimodale IJmeerverbinding", ofwel voor verschillende vormen van vervoer.

Omdat die formulering auto's niet uitsluit, trokken GroenLinks en PvdA hun steun aan het voorstel in.