Ga naar Content

Boze buurtbewoners eisen actie tegen hardrijders op de Graaf Florislaan

Het is een klein clubje dat met een spandoek naar het gemeentehuis optrekt, maar ze zijn wel erg boos. Een groep buurtbewoners eiste woensdagavond dat de gemeente Beverwijk snelheidsbeperkende maatregelen neemt op de Graaf Florislaan. De gemeente liet in een eerder stadium van het protest al weten dat er extra borden komen en dat de gemeente met bewoners in gesprek zal gaan over de aanleg van verkeersdrempels.

Bewoners willen maatregelen op de Graaf Florislaan - NH Nieuws

De voorbeelden waar de bewoners mee komen maken indruk. Eén van hen is zelf aangereden en heeft haar twee katten aan het voorbijrazende verkeer verloren. Een andere buurtbewoner was er getuige van dat een klein jongetje voor zijn neus werd aangereden. "Ik word er emotioneel van", zegt hij. "Het gebeurde zo voor mijn ogen. Gelukkig hadden de spelende kinderen in de speeltuin het niet in de gaten." 

De buurt probeert al jaren iets te doen aan het verkeer op de Graaf Florislaan, vertelt Alex Vazquez die namens de SP de actie sinds begin dit jaar ondersteunt. "Ik ga vandaag naar de gemeenteraad, want ik wil dat ze van hun luie reet komen en eindelijk eens wat doen", aldus een boze Vazquez.

"Ik wil dat ze van hun luie reet komen en eindelijk eens wat doen"

Alex Vazquez, SP

De gemeente Beverwijk heeft laten weten de klachten van de buurt serieus te nemen. De Graaf Florislaan staat op een gemeentelijke lijst van dertien verkeersknelpunten die versneld zullen worden aangepakt. Als voorlopige maatregel beloofde de gemeente eerder al dat er extra snelheidsborden geplaatst zullen worden. Verder zal bekeken worden of het mogelijk is om met verkeersdrempels iets te doen aan de snelheid van het gemotoriseerde verkeer op de Graaf Florislaan.

De gemeente voelt echter niets voor een verlaging van de maximumsnelheid naar dertig kilometer, een wens van de actievoerders, omdat dat niet past bij de functie en het karakter van de weg.

Ook het aanleggen van vrij liggende fietspaden vindt de gemeente niet realistisch omdat daarvoor de ruimte ontbreekt.

Vervolg actie

Een dag later kijkt Vazquez tevreden terug op de actie in het gemeentehuis. "In het gemeentehuis groeide de groep nog met een man of tien, dus in totaal waren we in de raadszaal met zo'n twintig buurtbewoners en dat vind ik een goed resultaat."  

Verder is hij blij met de toezegging van wethouder Wijmenga om binnenkort een rondje door de buurt te maken om met bewoners de problematiek van de Graaf Florislaan te bespreken.

Verder krijgt de actie tegen hardrijders op de Graaf Florislaan op dertien juli een vervolg. Er wordt dan in de straat waar het allemaal om draait een kleine manifestatie georganiseerd met sprekers en muziek. Bij die gelegenheid zullen ook de handtekeningen worden aangeboden waarmee de buurt de gemeente vraagt om snelheidsbeperkende maatregelen.

Lees ook

Tips?

Stuur ons jouw tips op [email protected]