Ga naar Content

Woningen, horeca en een supermarkt: verbouw van Huizer winkelcentrum start nog dit jaar

Er ligt een plan voor de verbouw van het grotendeels leegstaande Huizer winkelcentrum 'Blokkerblok'. Het gebouw wordt omgebouwd tot 34 nieuwe woningen, horeca en een supermarkt. De projectontwikkelaar wil nog dit jaar starten met de plannen.

Leegstand in 'Blokkerblok' - Foto: Pieter Witte

Het winkelcentrum aan de Kerkstraat zorgt al jaren voor hoofdbrekens: renovatie of herontwikkeling is al lang noodzakelijk, maar er gebeurde de laatste jaren weinig.

De moeilijkheid is de locatie zelf. Zo ligt er nu een wens van de projectontwikkelaar om er een supermarkt te gaan vestigen. Dat brengt namelijk de nodige logistieke uitdagingen met zich mee in de smalle straten rondom de Kerkstraat.

Tekentafel

De bouwer, het vastgoedbedrijf van supermarktfamilie Vomar, moest twee jaar geleden al terug naar de tekentafel om met een nieuw en passend plan te komen. Er moest onder meer gekeken worden naar het uiterlijk, om het Huizer dorpsgezicht te beschermen en de verkeersveiligheid moest gegarandeerd zijn. 

"Niet alles is gelukt, omdat de locatie ook haar beperkingen en uitdagingen kent”

Hoorne Vastgoed

Voor zover mogelijk is nu aan alle wensen en voorwaarden voldaan, geeft de ontwikkelaar aan. Niet alles is gelukt, 'omdat de locatie ook haar beperkingen en uitdagingen kent'.

Maar het plan dat er nu ligt, past goed in de omgeving en als de boel gerealiseerd is, heeft Huizen daarmee woningen, horeca en een supermarkt erbij gekregen. Met de nieuwe tekeningen is ook een wens van de gemeente in vervulling gegaan om de toegang tot het winkelgebied van Huizen fraaier en meer uitnodigend te maken.

Parkeergarage

Het is de projectontwikkelaar iets makkelijker gemaakt, nadat bleek dat gemeente Huizen ook eigenaar is van het oude postkantoor. Die is nu, samen met een paar stroken grond en de oude parkeergarage verkocht voor een miljoen euro. De parkeergarage kostte eigenlijk maar één euro, maar daar kwamen voorwaarden bij.

Naast woningbouw is dus ook de parkeergarage binnenkort aan de beurt, onder andere om alle aanloop van nieuwe aanwonenden en winkelend publiek aan te kunnen. Deze is dus voor een symbolisch bedrag overgedragen, waarbij de eis is gesteld dat het parkeren in de garage gratis blijft en tijdens winkeluren geopend moet blijven. Al met al komen er 104 parkeerplekken. 

Nieuwe woningen

De komst van 34 nieuwe woningen is erg welkom voor Huizen, maar het aantal is wel minder dan oorspronkelijk gehoopt werd. an het totaal aantal woningen zullen in elk geval twaalf verhuurd gaan worden. 

De supermarkt wordt zo'n 1.800 vierkante beter groot, voor andere winkels is er nog eens 160 vierkante meter over. De toekomstige horeca heeft voor 225 vierkante meter aan ruimte.