Ga naar Content

Bewoners en ondernemers kritisch over herinrichting Haarlemse Spaarnwouderstraat

De gemeente Haarlem pakt de Spaarnwouderstraat en een aantal omliggende straten aan. De riolering wordt aangepast en de straten moeten groener, veiliger en toegankelijker worden. Bewoners en ondernemers hebben hun twijfels bij de plannen, die nu ter inzage liggen.

Sylvia Okwuosa en Edwin Brink in de Spaarnwouderstraat - Foto: NH Media / Rob Wtenweerde

Het gaat naast de Spaarnwouderstraat om de Nieuwe Spaarnwouderstraat, de Spiegelstraat en de Sleutelstraat. Het gemoedelijke buurtje vlak achter de Amsterdamse Poort kent een lange historie. Buurtbewoners groeten elkaar vrolijk in het voorbijgaan. De straten zijn ook wel toe aan een opknapbeurt. Maar over de vraag hoe die er uit moet zien, zijn de meningen verdeeld. 

Sylvia Okwuosa woont al vele jaren in de Spaarnwouderstraat. "Ik ben hier in de buurt geboren en getogen. Zelf heb ik jaren geleden een bewonersgroep opgezet, ook omdat er toen veel leegstand in de straat was. We hebben toen een plan opgesteld om de straat beter te maken. Dat werd overgenomen door de VVD en de gemeenteraad ging er ook mee akkoord."

Geldgebrek

Het plan werd alleen nooit uitgevoerd, onder meer door geldgebrek bij de gemeente. Jaren later liggen de nieuwe plannen op tafel, maar die lijken volgens Okwuosa totaal niet op hun eerdere ideeën. In het nieuwe plan blijft de Spaarnwouderstraat tweerichtingsverkeer voor fietsers en eenrichtingsverkeer voor auto's. Waar de trottoirs nu met paaltjes worden gescheiden van de rijbaan, worden de stoepen straks gelijkvloers.

Een lange strook met plantenbakken moet voor veel meer groen in de straat zorgen. In de straat zelf zijn geen parkeerplekken, maar in de omliggende straten wel. Ongeveer de helft van de parkeerplekken daar moet wijken voor nieuw groen.

Tekst loopt door onder de illustratie.

Voorlopig ontwerp Spaarnwouderstraat Haarlem - Foto: Gemeente Haarlem

Daar hebben veel bewoners bezwaar tegen. Okwuosa: "De straat is veel te smal om dit uit te voeren. Fietsers worden straks op de stoep gedwongen als er een auto aankomt. Het wordt een racebaan in de straat. Ik vind het onveilig. En waar moeten de auto's naartoe? Veel mensen hebben die nodig voor het werk. Ook ondernemers wordt zo de nek omgedraaid."

"Dit gaat ons klanten kosten, dus daar zijn we niet blij mee"

Edwin Brink, ondernemer

Een van die ondernemers in de Spaarnwouderstraat is Edwin Brink van mannenmodezaak Christiaan B. "Wij verkopen grote maten. Onze klanten zijn dus ook groot en vaak minder mobiel. Ze komen uit de hele regio, meestal met de auto. Nu kunnen ze nog om de hoek in de Koralensteeg parkeren. Straks kan dat niet meer. Dit gaat ons klanten kosten, dus daar zijn we niet blij mee. We zijn wel voor het verfraaien van de straat, maar houd rekening met bewoners en ondernemers."

Edwin Brink: "We zitten hier al dertig jaar met de winkel. We horen van de bewoners wat er gaat gebeuren, niet van de gemeente. Vorige week kreeg ik voor het eerst een brief, waarin werd uitgelegd dat we de plannen nu kunnen inzien. Ik snap dat het lastig is, omdat er veel verschillende belangen spelen. Maar een slecht plan uitvoeren, is natuurlijk nooit goed."

"Is het autootje pesten? Gaat het om het vergroenen?"

Sylvia Okwuosa, bewoner

De gemeente Haarlem hamert erop dat het om een voorlopig ontwerp gaat, dat nog kan worden aangepast voordat de gemeenteraad een besluit neemt. De eerste aanpassingen aan de plannen zijn al gedaan. Eerder leek het erop dat er veel meer parkeerplekken gingen verdwijnen. Na twee informatiebijeenkomsten is een aantal plekken 'gered'. 

Tekst loopt door onder de foto.

Smalle straat, smalle trottoirs in de Spaarnwouderstraat - Foto: NH Media / Rob Wtenweerde

Het is bewoners en ondernemers niet duidelijk wat de gemeente precies wil bereiken met de plannen. Syvia Okwuosa: "Is het autootje pesten? Gaat het om het vergroenen? Dat laatste kan ook door een aantal grote gevels in de straat groener te maken. Daar kan de gemeente subsidie voor krijgen. Dan hoeven er geen parkeerplaatsen weg."

De bewoners praten binnenkort met elkaar over vervolgstappen, zegt Okwuosa. "Gooi dit plan weg en maak een nieuw plan, maar dan echt samen met de bewoners. Wij willen heel graag meedenken."

Reactie gemeente Haarlem:

NH legde de gemeente een aantal vragen voor over de herinrichting van de Spaarnwouderstraat: 

Hoe voorlopig is dit Voorlopig Ontwerp?

Het Voorlopig Ontwerp kan nog worden aangepast op basis van inspraak en zienswijzen. Dit is mede afhankelijk van welke zienswijzen er ingediend worden door de bewoners.  

Bewoners hebben in 2009 al (samen met de VVD) een plan ingediend, dat destijds door de raad werd omarmd. Ze zien daar naar hun mening weinig van terug in de huidige plannen. Klopt dat?

Het ontwerp is inderdaad aangepast aan de huidige beleidsuitgangspunten van de gemeente. Het ontwerp dat er lag was 13 jaar oud en was daarom niet voorzien van de huidige uitgangspunten die we in de openbare ruimte hanteren, zoals meer ruimte voor voetgangers en fietsers en het klimaatadaptief inrichten/vergroenen. Dat zijn elementen die in het ontwerp nu wel zijn meegenomen.

In de nieuwe situatie wordt - volgens een aantal mensen in de straat - de verkeersveiligheid er niet echt beter op. Het is nu al lastig om een tegemoetkomende auto te passeren op de fiets, zonder verhoogd trottoir wordt er veelal op de stoep gefietst, is de angst. Is die vrees terecht?

De gemeente wil geen onveilige straten inrichten. Daarom hanteren we allerlei landelijke richtlijnen, volgens welke de 3,5 meter rijweg uit het ontwerp voldoende breed is voor veilig (langzaam: maximaal 30 km/uur) een richting autoverkeer en twee richting fietsverkeer.

Uiteraard maken de bewoners en ondernemers zich zorgen om het verdwijnen van de helft van de huidige parkeerplaatsen in het buurtje. Waar kunnen de autobezitters die het betreft, straks hun auto kwijt?

De ruimte in de stad, zeker in de binnenstad, is beperkt. Behalve voor auto’s is er ruimte nodig voor klimaatadaptatie (bijvoorbeeld groen), voetgangers, fietsers. Dat betekent dat er inderdaad wat parkeerplaatsen zullen verdwijnen en er soms wat verderop geparkeerd moet worden. Het bepalen hoe de inrichting eruit komt te zien doet de gemeente zoveel mogelijk in overleg met bewoners. Op die manier zijn er toch ook nog een aantal parkeerplaatsen behouden gebleven in het huidige ontwerp dat ter inzage ligt voor de zienswijzen.  

Een aantal mensen zet vraagtekens bij de nut en noodzaak van de geplande groenstrook. Die strook moet volgens hen worden onderbroken bij de voordeuren van woningen en ondernemingen, waardoor er kleine stukjes groen overblijven. Heeft het dan nog zin om groen op die manier aan te leggen?

De meningen zijn hierover verdeeld. Sommigen zijn kritisch, anderen zijn juist enthousiast over het groen. Het nut en noodzaak van groen, zowel groot als klein, is dat het zorgt voor een gezonde en leefbare omgeving. Tegelijkertijd moeten wij ons voorbereiden op lange periodes van hitte en droogte. Ook krijgen we steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Meer groen en minder tegels in de stad helpt, bijvoorbeeld om wateroverlast door heftige buien tegen te gaan.

Is de gemeente tevreden over het verloop van inspraak en participatie tot nu toe? 

Alle bewoners en ondernemers hebben twee keer een uitnodiging ontvangen voor informatiebijeenkomsten. Ook is er een klankbordgroep waar de gemeente het ontwerp mee bespreekt. Het is helaas onmogelijk om iedereen 100% tevreden te stellen. De gemeente doet haar best om bewoners te informeren en de kans te geven hun mening te geven. Vervolgens moeten alle belangen afgewogen worden: de persoonlijke belangen, maar ook het algemeen belang. In dat proces zitten we op dit moment.   

Lees ook

Meer nieuws uit Haarlem e.o.?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en omgeving. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws.

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Haarlem.

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]