Ga naar Content

Schadevergoeding voor Nassaukade-bewoners met lekkende kelders lijkt er alsnog te komen

Bewoners van de Nassaukade, die eind vorig jaar te maken kregen met wateroverlast in hun kelders, hebben goede kans dat ze die schade vergoed krijgen. De gemeente gaat ervan uit dat de werkzaamheden aan de Singelgrachtgarage hebben bijgedragen aan de schade, blijkt uit een brief die de bewoners vandaag op de mat kregen.

Aanvragen voor een schadevergoeding worden alleen afgewezen als aangetoond kan worden dat de schade niet is veroorzaakt door werkzaamheden, maar het onderzoek dat daarvoor nodig is, komt er vooralsnog niet.

Foto: AT5

Bewoners van de Nassaukade zijn er altijd van overtuigd geweest dat de werkzaamheden iets met de waterschade te maken hadden. Het Schadeloket deed daar onderzoek naar en kwam met een andere conclusie: de wateroverlast moest het gevolg zijn geweest van extreme regenval.

Niet uitgesloten

Ook Deltares, het onderzoeksbureau dat de wateroverlast opnieuw onder de loep nam, ziet die extreme regenval als hoofdoorzaak. Zoveel regen als er afgelopen najaar viel, is - zonder rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering - iets uitzonderlijks: normaal gesproken komt zoiets één keer in de vijftig jaar voor.

Toch sluiten de onderzoekers niet uit dat de werkzaamheden de schade hebben verergerd. De bodemdaling die een gevolg was van de werkzaamheden, kan er namelijk voor hebben gezorgd dat er scheuren in de kelders zijn ontstaan. Die scheuren kunnen vervolgens de reden zijn geweest dat nog meer water naar binnen stroomde.

Geen nieuw onderzoek

Helemaal zeker van een verband tussen de werkzaamheden en de waterschade zijn de onderzoekers niet: daarvoor zou meer onderzoek gedaan moeten worden, maar daar wil de gemeente vooralsnog niet aan beginnen.

"Los van het feit dat aanvullend onderzoek behoorlijke kosten met zich meebrengt, zal met name de constructieve beschouwing van de kelders en panden aanzienlijke tijd in beslag nemen", is in een brief aan de bewoners te lezen.

Protocol

Voor de bouwwerkzaamheden bij de garage is een speciaal schadeprotocol opgesteld, waarin staat dat bewoners die binnen 50 meter van de kade wonen een schadevergoeding krijgen, tenzij bewezen wordt dat de schade niets met de bouwwerkzaamheden te maken krijgt. Zoiets wordt ook wel een 'omgekeerd schadeprotocol' genoemd.

Dat bewijs (lees: onderzoek) komt er dus niet, waardoor de bewoners van de Nassaukade er nu bijna zeker van zijn dat ze een schadevergoeding krijgen. 

Voor bewoners die verder van de garage afwonen, geldt het normale schadeprotocol, waarbij er dus eerst bewijs moet komen voordat er aanspraak op een vergoeding kan worden gemaakt.

Lees ook