Ga naar Content

Politiek Castricum wil onafhankelijk onderzoek naar vocht en schimmel in flexwoningen

Verschillende lokale partijen uit Castricum vragen met spoed om een onafhankelijk onderzoek naar de vochtproblemen in de flexwoningen aan de Puikman. Tijdens de raadsvergadering van gisteravond werd daarvoor een motie ingediend, omdat de situatie tot op heden niet is opgelost. "Er zijn signalen dat bewoners hierdoor gezondheidsklachten hebben", reageert Marieke Kooters van GroenLinks. 

Foto: NH Media/Priscilla Overbeek

Aan de Puikman wonen zowel statushouders (mensen met een verblijfsstatus) als spoedzoekers (mensen die acuut een woning nodig hebben). De 22-jarige Joris is zo'n spoedzoeker. Ook hij klaagt over vocht en schimmel in zijn kamer. Sinds hij er woont, is hij vaak ziek, vertelde hij eerder. "Ik heb veel last van mijn keel, maar toen ik stopte met roken bleven die klachten aanhouden. Ook moet ik veel hoesten en ik ben niet de enige. Als je hier 's nachts naar het toilet gaat of 's ochtends over de hal loopt, hoor je bijna iedereen hoesten."

Indieners van de motie zijn het CDA, PvdA, GroenLinks en de VrijeLijst. Zij stellen dat de tijdelijke woningen moeten voldoen aan de criteria: gezond en veilig. Om de oorzaak van de hardnekkige vocht- en schimmelproblemen te achterhalen, willen de partijen dat alle woningen worden onderzocht. "Ook woningen waar op dit moment geen problemen bekend zijn", benadrukt Dorien Veldt (CDA). 

'Slecht imago'

De containerwoningen aan de Puikman verschenen de afgelopen maanden meerdere malen in het nieuws. Volgens Florence Eijck (PvdA) heeft alle negatieve publiciteit de gemeente een slechte naam gegeven. "Het brengt door alle negatieve media-aandacht ook veel maatschappelijke onrust met zich mee. We voeren het onderzoek uit om van dat slechte imago en alle publiciteit af te komen, maar vooral om voor bewoners een oplossing te vinden", reageerde ze tijdens de vergadering. 

Harold Ebels (D66) benadrukt dat het onderzoek daarom moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij en dat dit vooral geen loze kreet moet zijn. Raadslid Kooters (GroenLinks) wil dat de kwaliteitswensen ook als kader worden meegegeven aan toekomstige locaties. "Het is van belang dat we voor andere tijdelijke woonvoorzieningen, die nu toch wel erg snel uit de grond worden gestampt, dezelfde kwaliteitseisen hebben."

Foto: NH/Priscilla Overbeek

Alle partijen lijken het unaniem eens te zijn dat er een onderzoek moet komen. Wethouder Paul Slettenhaar stemt ermee in, maar doet geen uitspraken over wie dat gaat uitvoeren. "Dat laat ik over aan de ambtelijke organisatie", reageert hij. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat er nog geen oordeel ligt voor het onderzoek is gedaan. "We bekijken alle aspecten. Als het gaat om een gedragscomponent, is het ook belangrijk daar naar te kijken. Dus als mensen geholpen zijn met andere manieren van ventileren, dan hoort dat er ook bij."

Serieus geld

Hij beschouwt de motie niet als een kader voor andere tijdelijke woningen. "In Amsterdam zijn er ook woningen uit de jaren 60 die dit hebben. Op meer plaatsen is dat aan de hand. Ik beperk me tot deze locatie, dus ik ga niet andere sociale huurwoningen of flexwoningen betrekken. Want dan gaat het serieus geld kosten", reageert hij op de wens van GroenLinks.

Castricum heeft twee locaties in beeld voor zo'n 200 mogelijke nieuwe flexwoningen. Een daarvan is sportpark Berg en Bal. Op de ongebruikte tennisbanen wil de gemeente 96 tijdelijke woningen bouwen. Na maximaal tien jaar worden die vervangen door permanente bouw. Twee derde is bestemd voor jongeren tot 23 jaar en spoedzoekers. De rest is voor mensen met een verblijfsstatus. 

Duin en Bosch is de tweede locatie. Op het zuidwestelijkste deel wil de gemeente 100 tijdelijke woningen realiseren. Ze zijn bedoeld voor het huisvesten van statushouders, starters en spoedzoekers en blijven maximaal tien jaar staan.

Lidwien van de actiegroep Castricum voor Iedereen noemt de toezegging van wethouder Slettenhaar een schijnvertoning. "Het is flauwekul dat er ondanks al het bewijs nu een onderzoek komt, omdat de wethouder niet wil toegeven dat er een hardnekkig probleem bestaat", reageert ze.  "Wij vragen hier al jaren aandacht voor. Na alle negatieve aandacht in het nieuws lijkt de gemeente nu vooral voor de bühne iets aan de situatie te willen doen."

Er is nog geen duidelijkheid over de duur van het onderzoek. Volgend jaar september loopt het contract voor de containerwoningen ook af, stelt ze. "De gemeente en Flexwonen NH zijn dan niet meer verantwoordelijk voor de huisvesting. Het is fijn dat het eindelijk wordt onderzocht, maar we moeten nog maar zien wat er werkelijk van terechtkomt."

Lees ook