Ga naar Content

Wachtlijst voor stemmentellers in gemeente Velsen: waarom wil je dat worden?

Met de Europese verkiezingen in zicht dreigde er een tekort aan stemmentellers binnen de gemeente Velsen. Eén oproep leverde echter zoveel belangstellenden op dat er inmiddels een wachtlijst is van zestien 'tellers' die in geval van nood in kunnen springen. "De belangstelling voor democratie is misschien groter dan we soms wel eens denken", zegt Niels van Huijssteden, hoofd verkiezingen van de gemeente Velsen. Vijf vragen en antwoorden over de 'stemmenteller'.

Foto: Adobe Stock

Hoeveel stemmentellers heeft Velsen?

Voor de tweeëndertig stembureaus in Velsen zijn voor de eerste telronde op de avond van de verkiezingsdag honderddertig stemmentellers nodig. Drie of vijf per bureau, afhankelijk van de grootte. De stemmen worden dan op 'lijstniveau' geteld. De dag na de verkiezingen vindt er nog een telling op kandidaatsniveau plaats, daar zijn nog eens 90 tellers voor nodig.

Waarom zou ik stemmenteller willen worden?

Veel aanmelders geven aan dat ze het belangrijk vinden maatschappelijk actief te zijn. Volgens Van Huijssteden is de politieke betrokkenheid van mensen toch groter dan wel eens wordt gedacht. Hij sluit ook niet uit dat mensen zich als teller aanmelden om het presentiegeld op te strijken.

Wat verdient dat dan, stemmen tellen?

Het vastgestelde presentiegeld voor iedere stemmenteller is vijftig euro. Dat bedrag telt overigens wel als belastbaar inkomen. In dit geval gaat het om Europese verkiezingen. De opkomst is dan meestal niet zo hoog, dus dan ben je snel klaar met tellen en verdien je goed. Voor studenten is een vergoeding van 25 euro per uur natuurlijk niet verkeerd.

Hoelang ben ik bezig?

Hoelang er na het sluiten van de stembussen doorgeteld moet worden, hangt af van het soort verkiezingen. De gouden regel is: er wordt doorgeteld tot alle biljetten geteld zijn. Toegespitst op de Europese verkiezingen van komende zomer zal dat waarschijnlijk maximaal twee en een half uur zijn. 

Kan ik tijdens het tellen een tukje doen?

Nee, tijdens het tellen kan niet geslapen worden. Tellen is immers een serieuze zaak. 

 

Tips?

Stuur ons jouw tips op [email protected]