Ga naar Content

Inwoners Santpoort vervolgen verzet tegen gemeente om AZC-locaties

Het verzet tegen de AZC-plannen van de gemeente Velsen in Santpoort-Zuid gaat door. Een groep inwoners van het dorp heeft de twee beoogde locaties tegen het licht gehouden en allerlei regels van de gemeente, de provincie en het COA bestudeerd. Hun conclusie: de locaties, de Elta en Handgraaf, zijn ongeschikt voor asielopvang. De gemeente zegt nog bezig te zijn met eigen onderzoek naar de locaties.

Protest tegen gemeente over AZC Santpoort-Zuid - Foto: NH Media

De gemeente Velsen wil vanaf volgend jaar een AZC (asielzoekerscentrum) voor 'minstens 200 mensen' in de gemeente hebben staan. Daarmee voldoet Velsen straks aan de nog aan te nemen Spreidingswet. Als die wet er komt, moeten alle gemeenten in Nederland asielzoekers opvangen.

Na een 'locatieverkenning' van de gemeente van allerlei mogelijke opvanglocaties in de hele gemeente Velsen zijn de stukken land de Elta en Handgraaf in Santpoort-Zuid daar als beste optie uit de bus gekomen.

Tekst loopt door onder de kaart

Maar volgens veel inwoners van Santpoort-Zuid valt er nogal wat af te dingen op de manier waarop de gemeente Velsen te werk is gegaan. Twee weken geleden was er ook al een protest van zo'n honderd mensen.

Zijn de Elta en Handgraaf geschikt?

Dat protest heeft deze week een vervolg gekregen. De in 2023 opgerichte belangenvereniging van inwoners, Stichting Samen Santpoort-Zuid (SSSZ), heeft inmiddels de handschoen opgepakt en een onderzoek gedaan. Zelf noemen ze het een 'feitendocument'. Ze hebben het opgestuurd naar zowel de gemeente Velsen als de provincie. 

De insteek van de 'verkenning' van de gemeente en het 'feitendocument' van SSSZ verschilt nogal: de gemeente zocht een AZC-locatie in Velsen met de minste minpunten, om die vervolgens te proberen weg te nemen of te verzachten.

SSSZ daarentegen heeft in zijn 'feitendocument' zelf beoordeeld hoe goed een AZC van zeker 200 mensen op de Elta of Handgraaf past. 

De conclusies van gemeente en de stichting bijten elkaar: de gemeente ziet Handgraaf en Elta het best zitten voor opvang in Velsen; SSSZ ziet zo'n (groot) AZC op die plekken níet zitten. 'Het oordeel “kansrijke locatie” van de gemeente is voorbarig geweest', valt er te lezen.

Tekst loopt door onder de kaart

Handgraaf en Elta - Foto: Maps en arcering door Stichting Samen Santpoort-Zuid

Waarom?

Volgens het onderzoek met 9 aandachtspunten van SSSZ, liggen de Elta en Handgraaf bijvoorbeeld in een buurt met 74 procent sociale huurwoningen. Een eerder plan om huizen te bouwen op Handgraaf is afschoten vanwege de bereikbaarheid. Ook heeft de gemeente zelf vastgesteld dat de wijk door zijn ligging met 'forse wateroverlast' kampt.

Bovendien zijn de wegen van en naar de locaties smal, hebben ze geen afzonderlijke fietspaden en zijn ze beperkt toegankelijk voor zwaar verkeer. Ook ligt het in Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) met een beschermde status. Daar mag niet zomaar op gebouwd worden, schrijft SSSZ.

Dat erkent een woordvoerder van de provincie ook. "De provincie is tot dusver terughoudend met het toestaan van ontwikkelingen in BPL. Als de gemeente kan aantonen dat een binnenstedelijke locatie of een locatie in landelijk gebied niet mogelijk is, dan kan er een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie. Daar zitten voorwaarden aan, zoals de tijdelijkheid van 10 jaar en de locatie moet in oorspronkelijke staat worden hersteld."

Opvangcrisis

De SSSZ haalt ook de regels van het COA erbij: zowel Handgraaf als de Elta voldoet niet aan COA's basisvereisten voor locaties en terreinen. Maar volgens het COA zelf valt daar wel een mouw aan te passen.

Een woordvoerder: "Vergeet niet: we zitten in een opvangcrisis. We interpreteren die basisvereisten flexibel, uiteraard wel rekening houdend met eisen van leefbaarheid en (technische) veiligheid: tenslotte moeten er vergunningen worden verleend en die krijgen we alleen als aan de wet wordt voldaan."

Inwoners Santpoort-Zuid betrokken

Hoewel Velsen blijft inzetten op een AZC in Santpoort-Zuid, bevestigt de gemeente dat er nog wel plooien gladgestreken moeten worden. "De eerste stap is nu een ruimtelijk en milieukundig onderzoek naar de mogelijkheid om de locaties de Elta of Handgraaf in te zetten voor de opvang van asielzoekers", laat een woordvoerder weten.

Ze vervolgt: "Onderdeel van dit onderzoek is de impact op de leefomgeving van inwoners. Hierin betrekken we ook de inwoners van Santpoort-Zuid. Ook zetten we de gesprekken met de provincie voort over de mogelijkheden tot bouwen in het beschermde gebied."

Een volledige inhoudelijke reactie van gemeente nog volgen. Nu is het kerstreces.

Lees ook

Tips?

Stuur ons jouw tips op [email protected]