Ga naar Content

Gemeente Wijdemeren vanaf 2024 niet meer onder financieel toezicht van provincie

De gemeente Wijdemeren staat vanaf volgend jaar niet meer onder financieel preventief toezicht van de provincie Noord-Holland. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten, nadat de gemeente een sluitende begroting voor 2024 heeft vastgesteld. Dik een jaar lang heeft Wijdemeren onder curatele van de provincie gestaan, waardoor taken als onderhoud van wegen en vervangen van de riolering lang niet mogelijk waren.

Foto: Adobe Stock

In de ogen van wethouder Financiën Gert Zagt is dit besluit een enorme beloning voor het werk van de gemeente. Wijdemeren zit al langer in financieel zwaar weer en kampt ook nog eens met een personeelstekort. Toen de begroting voor dit jaar niet sluitend was en de meerjarenraming geen herstel liet zien kon de provincie vorig jaar niet anders dan de gemeente onder curatele zetten. 

Ingrijpend

Dit had ingrijpende gevolgen, want de gemeente moest hierdoor voor elke uitgave toestemming vragen van Haarlem. Met als gevolg dat het afgelopen jaar weinig gedaan kon worden aan bijvoorbeeld het onderhoud van wegen, vervangen van riolering en andere gemeentelijke taken.

Wijdmeren heeft behoorlijke bokkensprongen moeten maken om de begroting voor komend jaar op orde te krijgen. Dat gaan de inwoners voelen in hun portemonnee. Zo moest onder andere de Ontroerend Zaak Belasting en de afvalstoffen- en rioolheffing omhoog. Ook speelt de gemeente met het idee om een toeristen- en forenzenbelasting in te voeren, wat bij de lokale watersportbranche in het verkeerde keelgat schoot. Na sussende gesprekken tussen het college en recreatiesector is die belastingverhoging herzien.

Fuseren

Ondanks sluitende begroting ligt de gemeente nog steeds op fusiekoers. Mede vanwege de slechte financiële situatie en het personeelstekort heeft de gemeente dit jaar besloten om per 1 januari 2027 te fuseren. Ook de gemeenteraad heeft hier inmiddels groen licht voor gegeven en komen er gesprekken aan met buurgemeenten Hilversum, Gooise Meren en Stichtse Vecht.

Volgens de wethouder is het verdwijnen van het preventieve toezicht ook positief voor het fusieproces. Hierdoor zou Wijdemeren aantrekkelijker worden om mee te fuseren. “We willen doen wat nodig is om onze dienstverlening de komende jaren zo goed mogelijk op peil te brengen en te houden, een aantrekkelijke fusiepartner te zijn en onze organisatie voor te bereiden op de herindeling", meldt Zagt. 

Lees ook