Ga naar Content

Verkiezingen: migratie verdeelt Noord-Holland tot op het bot, tendens is 'minder'

Twee derde van de Noord-Hollanders vindt dat een nieuwe regering minder asielzoekers op moet vangen. Slechts 19 procent van de stemmers vindt juist dat er wel meer asielzoekers bij moeten komen. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van de stemhulp Kieskompas van NH in samenwerking met de andere regionale omroepen en de NOS. 

Foto: ANP Foto / Beeldbewerking NH Nieuws

Van de 82.054 mensen die tot nu toe de kieshulp hebben ingevuld vindt twee derde dat Nederland straks met een nieuw kabinet minder asielzoekers op moet gaan vangen. Ook vindt de helft van die mensen dat Nederland strenger moet zijn op het aantal mensen dat via gezinshereniging binnenkomt. 

19 procent van de Noord-Hollanders wil dat er juist wel meer asielzoekers opgevangen moeten worden. 37 procent van de invullers vindt het belangrijk dat gezinshereniging in de huidige vorm intact blijft. 12 procent is daar neutraal over, tegenover 13 procent die neutraal is over het al dan niet toelaten van minder vluchtelingen. 

Heet hangijzer

Migratie en asielzoekers is in heel Nederland een heet hangijzer. Het huidige demissionaire kabinet kon er niet samen uit komen, waardoor de regering is gevallen. 

Overal in de provincie wordt hard gezocht naar plekken om asielzoekers op te vangen, bijvoorbeeld om de druk op Ter Apel te ontlasten, of om te zorgen dat asielzoekers niet langere tijd in een noodopvang hoeven te slapen. In die noodopvangen leven mensen soms niet onder de beste omstandigheden, vooral de opvanglocaties die zijn ingericht om maar korte tijd te blijven staan. 

Spreidingswet

Niet alle gemeentes willen dat, zo'n asielzoekersopvang. Inwoners van gemeenten zijn vaak angstig dat opvang voor overlast zorgt, al blijkt ook regelmatig het tegendeel. In Avenhorn werden de asielzoekers die daar tijdelijk werden opgevangen een belangrijk onderdeel van de gemeenschap, en worden ze juist gemist

De hoop is dat de angel uit de asielkwestie gehaald kan worden met een nieuwe wet waarin de gemeentelijke taak in de opvang van asielzoekers beschreven staat. Die wet, ook wel de 'spreidingswet' genoemd, zou ervoor zorgen dat alle gemeenten naar rato van het aantal inwoners en hun financiële slagkracht een aantal asielzoekers toegewezen zouden krijgen. 

Die wet is inmiddels door de Tweede Kamer, maar de BBB is er fel op tegen. Aangezien zij een groot aandeel in de Eerste Kamer hebben, is het nog maar de vraag of de wet er uiteindelijk gaat komen. 

Arbeidsmigratie

Noord-Holland is redelijk evenredig verdeeld als het gaat om arbeidsmigratie. 42 procent van de Noord-Hollanders vindt dat het aantal arbeidsmigranten moet worden verminderd, ook als dan de tekorten op de arbeidsmarkt toenemen. Een exact even groot deel vindt dat juist een slecht plan. 

Lees ook

Verantwoording methodologische toelichting data Kieskompas-tools

Deze resultaten zijn gebaseerd op onderzoek van het onderzoeksinstituut Kieskompas. De dataverzameling vond plaats via Kieskompassen voor de Tweede Kamerverkiezingen (30 oktober tot en met 7 november). Er hebben tot nu toe 82.054 Noord-Hollanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen op provincie, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, zodat de uitkomsten op deze kenmerken representatief zijn.