Ga naar Content

Voetbalclub De Kennemers zoekt dringend samenwerkingspartners om voortbestaan te garanderen

Voetbalclub De Kennemers zoekt een sportclub om mee samen te werken. Te weinig  vrijwilligers, vergrijzing en steeds minder bestuursleden en trainers dreigt de club op termijn de das om te doen. Met nieuwe partners hoopt de oudste voetbalvereniging van Beverwijk te kunnen voortbestaan. "Ook de Jeu De Boules vereniging is welkom op ons sportpark!"

De oplossing voor alle problemen leek onlangs nabij, toen De Kennemers en naburige voetbalclub Jong Hercules het plan opvatten om samen te gaan. Maar dit plan strandde definitief toen gemeente Beverwijk aangaf niet akkoord te gaan met de eis van Jong Hercules voor een nieuw clubhuis, dat rond de vier miljoen zou kosten.

Daarmee was voor Jong Hercules de deur dicht. Zonde vinden voorzitter Henk van den Hoff en ex-voorzitter Marcel Herwegh. "Voor de lange termijn is samenwerken noodzakelijk, vergrijzing is een feit." Overigens is De Kennemers niet de enige club die hier last van heeft, het is een landelijk probleem.

Foto: NH / Thomas Brood

Het mislukken van de fusie was een flinke domper. "Alsof je voor het altaar staat en je partner last-minute toch nog voor een ander gaat", zo beschrijft Herwegh. De gesprekken tussen de clubs waren vergevorderd, maar zijn nu dus uitgelopen op niets. En zo bevindt De Kennemers zich weer op het startpunt.

Tendens

En dat is meer dan balen, want volgens de statistieken van de KNVB is de toekomst somber. "De komende jaren zullen er minder senioren bijkomen, dan er stoppen. Dat is een algemene ontwikkeling en die gaat Beverwijk echt niet voorbij", zegt Herwegh.

''We wilden onze krachten bundelen, dat was ons vertrekpunt en dat is het nog steeds"

Henk van den Hoff

Langetermijn 

Morgen valt de club niet om. "Maar we moeten vooruitkijken", zegt Van den Hoff. "We zijn financieel gezond, maar onze vrijwilligers worden ouder. Wil je voldoende vrijwilligers behouden dan moeten we samenwerken en krachten bundelen."

"Onze vrijwilligers worden ook ouder, dat houd je niet in stand"

Henk van den Hoff

Daarnaast biedt samenwerken met andere sportverenigingen meerdere voordelen. Het versterkt het bestuur van de club, brengt financiële voordelen met zich mee, bevordert schaalvergroting en kan het teruglopende ledenaantal een halt toeroepen.

Zoekende

Nu een samenwerking met Jong Hercules ver weg is, betekent dit dat de oudste voetbalclub van Beverwijk opnieuw moet zoeken naar een passende partner. "We gaan verkennen hoe we kunnen samenwerken, los van een fusie. Als andere partijen ideeën hebben, staan we daarvoor open," zegt Herwegh.

De club heeft een brainstormgroep die regelmatig bijeenkomt om verschillende kwesties te bespreken. De vraag over hoe nu verder is daarbij ook ter sprake gekomen. "Er zijn al hele leuke dingen bedacht, maar totdat deze concreter zijn uitgewerkt, wil ik daar nog niks over zeggen", zegt Van den Hoff. Herwegh vult aan: "We moeten meer denken aan omnisport."

"We moeten meer denken aan omnisport"

Marcel Herwegh, ex-voorzitter De Kennemers

De voetbalclub is bereid tot iedere vorm van samenwerking. "Of het nu gaat om korfbal of Jeu De Boules. Het maakt ons niet uit. Wij willen simpelweg onze krachten bundelen. Gelukkig heeft de gemeente ons goed geholpen en staat ze nog steeds klaar om ons te ondersteunen bij het voeren van gesprekken over mogelijke samenwerkingen. Zie dit als een open sollicitatie," zegt Van den Hoff.

Tips?

Stuur ons jouw tips op [email protected]