Start van hoofdcontent

Schiphol

nl

Waarom ruim duizend huishoudens rond Schiphol geen compensatie voor overlast hebben aangevraagd

2 oktober 2023, 10.05 uur · Aangepast 4 oktober 2023, 19.39 uur · Door Jouri Bakker

Van de duizenden huishoudens rond Schiphol die recht hebben op compensatie voor geluidsoverlast tussen 2017 en 2019, heeft bijna een derde geen aanvraag ingediend. Zij laten dus geld liggen. Volgens Mirella Visser van bewonersgroepering PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking) hebben de betreffende omwonenden daar verschillende redenen voor. 

KLM-vliegtuig over woningen in de buurt van Schiphol - Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen

In april van dit jaar maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat zo'n 4.600 huishoudens in Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Haarlemmermeer in aanmerking zouden komen voor compensatie. Vandaag werd bekend dat het ministerie zo'n 3.000 huishoudens tegemoetkomt. 

De compensatie gaat over de periode november 2017 tot en met oktober 2019. Vanaf november 2017 golden er nieuwe geluidsnormen, maar omdat die niet wettelijk waren vastgelegd, stapte een groep omwonenden naar de rechter. Uiteindelijk oordeelde een onafhankelijke commissie dat zij, en duizenden andere huishoudens, recht hebben op compensatie.

"Als iemand vanuit het gebied is verhuisd naar Friesland, weten ze het misschien niet"

Mirella Visser, bewonersgroepering PUSH Uithoorn

De compensatie kon van 1 mei tot en met 31 juli worden aangevraagd, wat uiteindelijk door zo'n 5.500 huishoudens werd gedaan. Van 2.200 huishoudens werd de aanvraag afgewezen, omdat zij niet in het gebied wonen waarvoor de aanvraag geldt. Van zo'n 300 huishoudens moet de aanvraag nog worden getoetst. 

Dat betekent dat meer dan duizend à vijftienhonderd huishoudens die wél recht hadden op compensatie de aanvraag níet hebben ingediend. Zij laten dus geld liggen, en hebben daar volgens Mirella Visser van PUSH verschillende redenen voor. 

Te ingewikkeld of privacygevoelig

"Voor sommige mensen is de aanvraag te ingewikkeld", vertelt Visser. Omdat de aanvraag via internet moest worden ingediend, stonden veel mensen die online minder vaardig zijn al met 1-0 achter. Zij waren afhankelijk van hulp van derden, maar niet iedereen heeft die gezocht of gevonden, vertelt Visser.

Een andere reden voor het niet aanvragen van de compensatie is privacy, gaat ze verder. "Bij de aanvraag moest je al je persoonsgegevens invullen", vertelt ze, "waaronder de WOZ-waarde van je woning." 

Afhankelijk van nieuwe bewoners

Verder zijn er sinds 2019 ook veel mensen verhuisd, die mogelijk niet weten dat zij voor de compensatie in aanmerking komen. "Als iemand vanuit het gebied naar Friesland is verhuisd, weten ze het misschien niet", aldus Visser. "Die zijn dan afhankelijk van de vraag of de nieuwe bewoners van de oude woning de informatie doorgeven."  

Een vierde reden kan zijn dat mensen het - gelet op het bedrag dat zij naar verwachting als compensatie zouden ontvangen - niet de moeite waard vonden om tijd en energie in de aanvraag te steken. "Dan gaat het vooral om mensen die 150 euro of minder zouden krijgen", vertelt Visser. 

Hoogte compensatie

Het uit te keren bedrag wordt onder andere bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. Het gros van de gecompenseerden ontvangt een bedrag dat varieert tussen de 50 euro en 2.200 euro. Toch zijn er ook gevallen bekend van huishoudens die meer krijgen. Zo kent Visser huishoudens die bedragen à 2.800 euro of 3.800 euro ontvangen, en kent ze zelfs een huishouden dat rond de 13.000 euro compensatie ontvangt. 

Visser stelt dat ze geen huishoudens kent die de aanvraag uit principiële redenen niet hebben ingediend. "Maar dat die meldingen niet bij ons (PUSH Uithoorn, red.) binnenkomen, betekent niet dat ze er niet zijn."  

Nog niet te laat

Overigens is het voor mensen die de aanvraag niet hebben ingediend, nog niet te laat. Compensatie voor geluidsoverlast in 2018 kan tot 31 oktober 2023 worden aangevraagd. "Daarna is het verjaard", besluit Mirella, "en kun je alleen nog compensatie over 2019 aanvragen." 

Meer nieuws over Schiphol
📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol 
💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]