Ga naar Content

Bijlmer Parktheater krijgt tijdelijk extra locatie in Zuidoost: "Plek voor nieuw talent"

Het Bijlmer Parktheater krijgt voor de komende tien maanden een extra locatie in Zuidoost, gelegen in de Amsterdamse Poort. Het college van B en W heeft ingestemd met een eenmalige subsidie van ruim 60.000 euro, die de huur en de programmering op de nieuwe locatie mogelijk maakt. 

Foto: AT5

In mei dit jaar gaf cultuurwethouder Touria Meliani aan dat het Bijlmer Parktheater toe was aan een nieuw en groter onderkomen. Voor een nieuw gebouw was geen geld, maar wel werd duidelijk dat er een bedrag zou komen voor 'verduurzaming en renovatie' van het huidige theater. Ook gaf de gemeente diezelfde maand aan op zoek te zijn naar een nieuwe ruimte voor het theater. 

De Kunstraad, die de gemeente adviseert over kunst en cultuur, kwam afgelopen juli met het advies dat de stad in 2025 moet stoppen met de zogenaamde Basisinfrastructuur. Zo zou het volgens de Kunstraad beter zijn voor het culturele veld als er minder instellingen onder de gemeente vallen, waardoor er een eerlijker systeem ontstaat. 

Wel adviseerde deze raad om nog maar zeven instellingen onder de gemeente te laten vallen, de rest zou subsidieaanvragen moeten doen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Het Bijlmer Parktheater zou hierbij tot de zeven subsidieaanvragers behoren, vanwege de investeringen die de gemeente wil doen voor nieuwe gebouwen.

'Nieuw talent'

De huidige hoofdlocatie van het theater aan het Anton de Komplein is het enige theaterpodium in Zuidoost, maar te klein om aan alle activiteiten onderdak te geven. Dat het Bijlmer Parktheater nu tijdelijk een extra locatie in Zuidoost krijgt is nieuw. "Met deze extra locatie voor het Bijlmer Parktheater voegen we nog meer kunst en cultuur toe aan het stadsdeel en is er een plek bij voor nieuw talent dat een stempel kan drukken op de stad van morgen", aldus Meliani.

"Met deze extra locatie voor het Bijlmer Parktheater is er een plek bij voor nieuw talent dat een stempel kan drukken op de stad van morgen"

Cultuurwethouder Touria Meliani

In oktober vorig jaar gaf directeur van het Bijlmer Parktheater, Jolanda Spoel al aan dat het theater in de afgelopen jaren flink was gegroeid, maar dat verder groeien geen optie was vanwege de grootte van het pand. Toen al benadrukte Spoel dat 'kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk en dichtbij moet zijn.'

En opnieuw benadrukt Spoel dat Zuidoost 'een grote behoefte heeft aan plekken voor kunst en cultuur'. "We zullen deze locatie gebruiken als uitvalsbasis voor repetities van onze nieuwe makers, er komt een Bijlmerpark Theater Jongerenpanel en we werken aan een programmering van bijeenkomsten, debat, film en performances." De nieuwe locatie zal daarnaast ook gebruikt worden door andere partijen, net zoals op de hoofdlocatie. 

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]