Ga naar Content

Gemeente Heemskerk wil zonnepanelen toch niet delen met burgers: "Verdient geen schoonheidsprijs"

Bewonersinitiatief Eco Heemskerk is verbolgen over de handelswijze van de gemeente. De coöperatie met meer dan vierhonderd leden is op zoek naar een groot dak voor collectieve zonnepanelen. Er was toegezegd dat die op het gemeentehuis mochten liggen. Die belofte is ingetrokken en nu staat Eco Heemskerk met lege handen.

Foto: Zonnepanelen

In het kort

  • Eco Heemskerk, een bewonersinitiatief met meer dan 400 leden, is ontevreden over de gemeente omdat ze eerdere toezeggingen om zonnepanelen op het stadshuis te mogen leggen niet nakomen.
  • De gemeente heeft besloten het dak zelf te gaan gebruiken om met zonnepanelen het stadshuis van stroom te voorzien, ondanks eerdere toezeggingen aan Eco Heemskerk.
  • Ondanks de teleurstelling blijft Eco Heemskerk zoeken naar een geschikt dak van minimaal 200 vierkante meter voor hun collectieve zonnepanelen en beschouwen ze de gemeente nog steeds als partner in deze zoektocht.

Deze samenvatting is gemaakt met AI en gecontroleerd door de redactie.

De stroom zou in het oorspronkelijke plan bedoeld zijn voor burgers via een nog op te richten energiecoöperatie, gecoördineerd door Eco Heemskerk. Bij nader inzien wil de gemeente de eerder beloofde panelen echter niet delen met haar burgers, maar zelf gaan inzetten om het stadshuis van stroom te voorzien. 

Jack Mul is normaal gesproken projectleider voor een luchtvaartmaatschappij en werkt als vrijwilliger voor Eco Heemskerk. Hij stak veel vrije tijd in het 'mislukte' project en hij baalt flink.  "Wij benaderden de gemeente twee jaar geleden. Ze gaf alle medewerking en zocht heel actief met ons mee naar daken binnen het gemeentelijke vastgoed. Toen zag het er allemaal heel rooskleurig uit."

Lange zoektocht

Na een lange zoektocht langs allerlei mogelijk geschikte daken, bleek maar één gemeentelijk dak geschikt te zijn voor de tweehonderd panelen: het gemeentehuis. "De ambtenaar, een projectmedewerker Duurzaamheid zei dat hij zich voor ons plan hard ging maken. We gingen er vanuit dat dit wel goed zou komen, met het idee dat de gemeente er voor de burgers is."

Eco Heemskerk hield dat idee lang voor ogen: "Totdat men gaandeweg vroeg of we twee business cases konden maken. Een variant met panelen voor Eco Heemskerk én een voor intern gebruik. Wij dachten dat men voor de burgers zou kiezen als voorbeeldfunctie."

Geen schoonheidsprijs

Helaas. De gemeente koos niet voor de burgers en zegt tegen NH: "De gemeente streeft vanuit haar voorbeeldfunctie naar een energieneutrale organisatie in 2023. Hieronder valt ook het gemeentelijk vastgoed. Het aanbrengen van zonnepanelen op het gemeentehuis past goed in deze doelstelling."

Uiteindelijk nam de gemeenteraad het besluit dat de zonnepanelen voor eigen gebruik ingezet zullen worden en dat kwam hard binnen bij de burgers in Heemskerk. Jack Mul geeft toe: "Het was een domper. Het viel tegen, ja we baalden. De gemeente verdient geen schoonheidsprijs hoe ze dit hebben aangepakt. Men heeft in eigen belang gehandeld in plaats van burgerbelang."

Een woordvoerder van de gemeente zegt:  "Wij maken als gemeente onze eigen afwegingen. Wij vinden het belangrijk om als een gemeente een voorbeeldfunctie te vervullen door ons eigen vastgoed te verduurzamen." 

Dak gezocht

Meerdere vertegenwoordigers van Eco Heemskerk zeggen niet te hard te willen oordelen over het handelen van de gemeente: "Ze zijn nog steeds onze partner in de energietransitie en het vinden van een geschikt dak."

Waar moet het dak aan voldoen? "Het moet in ieder geval minimaal 200 vierkante meter groot zijn. Ondernemers kunnen naar ons uitreiken als zij nog een groot dak beschikbaar hebben." 

De gemeente heeft naar eigen zeggen de tweehonderd zonnepanelen voor eigen gebruik nog niet op het dak geïnstalleerd. "Het streven is eind 2023, maar dit is sterk afhankelijk van levertijden materiaal, beschikbaarheid van installateurs en het weer." 

Tips?

Stuur ons jouw tips op [email protected]