Ga naar Content

Welke held van de Slag op de Zuiderzee in 1573 verdient een standbeeld?

Wie moet er 450 jaar na de Slag op de Zuiderzee een standbeeld krijgen? In de theatershow Slag om het Beeld moet uit drie genomineerden gekozen worden. Vandaag ging de voorstelling in première, met ook een bijzondere rol voor de zeven West-Friese burgemeesters. Zij vormen het belpanel dat de stemmen moet tellen.

Voorstelling Slag om het Beeld over 450 jaar na de Slag op de Zuiderzee - NH Nieuws

Eerst een korte samenvatting van deze belangrijke historische gebeurtenis in de West-Friese geschiedenis. Het is 11 oktober 1573, de wind is gedraaid. De kans voor de watergeuzen om toe te slaan. Ze vallen de enorme Spaanse vloot aan, en het ogenschijnlijk onmogelijke gebeurt. De Spanjaarden, onder leiding van Graaf Bossu worden verslagen. Een ommekeer in de Tachtigjarige Oorlog.

Omdat het 450 jaar geleden is, kwam het Westfries Museum, dat gesloten is vanwege een grootse renovatie, met het idee voor een theatershow. Uiteindelijk werd deze gerealiseerd in samenwerking met theatergezelschap Op Roet. 

'Meer lachen dan in een museum'

"Het is een prachtige voorstelling", vertelt museumdirecteur Ad Geerdink. Zelf heeft hij de rol van historische sidekick kapitein van het Kennisschip, om de verhalen waar nodig te duiden. "Ik denk dat als je dit gezien hebt, je net zoveel hebt opgestoken als bij een tentoonstelling. En ongetwijfeld wordt er meer gelachen dan in een museum", vertelt hij met een grote glimlach. 

In de nagespeelde tv-show worden drie genomineerden voorgedragen en beoordeeld door mensen van vroeger, maar ook nu. Het gaat om de graaf van Bossu. Inderdaad: de man die Slag op de Zuiderzee verloor, maar zich na zijn gevangenschap aansloot bij de Watergeuzen. Dan is er ook nog de onbekende boerin Jantien Does uit Midwoud. En natuurlijk de grote ster, Horinees Jan Haring. 

Jan Haring die de vlag lossneed

Jan Haring klom tijdens de slag op het admiraalsschip van de Spanjaarden in de vlaggenmast en sneed de vlag af. De Spanjaarden dachten dat de graaf van Bossu zich daardoor had overgegeven en een deel van de schepen vluchtte. 

"Ik kende het verhaal eerst niet, maar heb me flink ingelezen. Ook heb ik heel veel gevraagd aan Ad Geerdink, want die weet er alles van. Superinteressant vind ik het", vertelt acteur Jeroen Wals, die Jan Haring speelt in de show. 

Hoe de voorstelling afloopt verklappen we uiteraard niet. Maar de komende weken zijn er nog veel voorstellingen, waar je de uitkomst kunt zien. 

Lees ook