Ga naar Content

Hoe Zwaagdijk-West blijft worstelen met draagvlak voor statushouders en spoedzoekers

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer gaat opnieuw de dialoog aan met bewoners en de gemeente Medemblik om tot een oplossing te komen. Draagvlak voor het huisvesten van honderden statushouders en spoedzoekers in Zwaagdijk-West is nog steeds ver te zoeken. Vooral om de beoogde locatie aan de Balkweiterhoek was maandagavond veel te doen. "De burgerparticipatie is mislukt."

De beoogde locatie in Zwaagdijk-West - Foto: NH Nieuws/Michiel Baas

De gemeente Medemblik en de provincie staan al maandenlang lijnrecht tegenover elkaar over de invulling van de locatie 'Balkweiterhoek 76/76A' bij het dorp Zwaagdijk-West. De provincie ziet het stuk grond als mogelijke locatie voor 120 flexwoningen, terwijl de gemeente dat absoluut niet wil.

Ook bewoners zien het niet zitten en vinden dat de plannen zonder overleg er doorheen worden gedrukt. Nadat het haalbaarheidsonderzoek door de gemeente en woningcorporaties als financieel onhaalbaar werd bestempeld, werd het plan eind januari afgeserveerd. Tot onbegrip van de provincie, die uiteindelijk zelf de handschoen oppakte en opnieuw een haalbaarheidsonderzoek instelde.

Die ziet geen beren op de weg en acht de plannen nog altijd haalbaar. Commissieleden en een bewoner grepen gisteren dan ook hun kans tijdens de commissie Ruimte en Wonen om hun afkeer en vraagtekens over het haalbaarheidsonderzoek onder woorden te brengen.

Afvoerputje van Medemblik

Maar liefst één inspreker, die sprak namens het in het leven geroepen werkgroep 'BWH 76/76A', deelde zijn grieven met de commissie en de verantwoordelijke gedeputeerde Jelle Beemsterboer. "Eerst de Westfrisiaweg, bedrijventerrein Zevenhuis en windmolens. We hebben al zoveel over ons heen gehad, we voelen ons het afvoerputje van Medemblik", stelde inspreker Stephan Dekker. Een schrikbeeld waar bewoners naar eigen zeggen mee geconfronteerd worden. Volgens hem staan de voorzieningen en leefbaarheid in het dorp onder druk. "De limiet is bereikt, we hopen dat er besef komt van de provincie."

Tekst gaat verder.

Waarom is deze locatie in beeld?

Om een bijdrage te leveren in de asiel- en wooncrisis heeft de provincie Noord-Holland onderzocht of provinciaal vastgoed ingezet kan worden voor het huisvesten van statushouders en spoedzoekers. Spoedzoekers zijn woningzoekenden die door uitzonderlijke situaties per direct op zoek zijn naar een onderdak. Een aantal voorbeelden zijn huisuitzettingen en gedwongen verkoop, economische daklozen, jongeren, ouderen en echtscheidingen.

De locatie 'Balkweiterhoek 76/76A' - zo heet de straat in Zwaagdijk-West waar de 120 flexwoningen moeten komen voor statushouders en spoedzoekers - kwam als meest kansrijke uit de bus. De bedoeling is dat ze er voor 15 jaar blijven staan.

Dat er geen draagvlak blijkt te zijn onder de bewoners van Zwaagdijk-West en gemeente, zien de commissieleden ook in. En dat is volgens hen een 'gemiste kans'. "We moeten er alles aan doen om het vertrouwen te herstellen", liet Simon Dijk van het CDA weten.

Laurien Berkvens van D66 was eveneens kritisch over de manier waarop er met de bewoners over de plannen is gecommuniceerd. "Dit verdient niet de schoonheidsprijs. Uit het haalbaarheidsonderzoek komt een beeld naar voren dat er te weinig rekening is gehouden met de wensen van de bewoners en lokale politiek. Het herstel van onderling vertrouwen moet hierbij voorop staan."

Tekst gaat verder.

Lees ook

Naast draagvlak werd gisteravond in een bomvolle Statenzaal ook het onderwerp participatie veel in de mond genomen. Of beter gezegd: het ontbreken daarvan. "Als alle betrokken partijen vanaf het begin waren meegenomen in het meedenken- en praten, dan waren we wel tot een oplossing gekomen. Het plan, zoals dat er nu ligt, kan niet rekenen op onze steun", aldus Rob Nijkamp van de BoerenBurgerBeweging (BBB). Ook vroeg hij zich af of er nagedacht is over het in stand houden van de leefbaarheid in het dorp.

Dialoog

De provincie geeft de plannen nog steeds niet op. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer reageerde met een belofte om opnieuw de dialoog aan te gaan met de bewoners en gemeente Medemblik, om tot een oplossing te komen die wél op draagvlak kan rekenen. Hij heeft vertrouwen in een goede afloop: "We onderstrepen met z'n allen het belang van versneld bouwen", liet hij achteraf weten, doelend op het woningtekort in de provincie. "Wat kan wel en niet, en onder welke condities? Oftewel: kan deze locatie een bijdrage leveren aan die woningnood?"

De commissieleden gingen akkoord met zijn belofte. Het is nog niet bekend wanneer de gesprekken starten.

Lees ook