Ga naar Content

Zure lucht leidt naar drugsafval in Blaricum

Naar aanleiding van een melding vorige week van een zure lucht bij het parkeerterrein van het Stichtse strand in Blaricum inspecteerde een calamiteitenbedrijf de plek en constateerde dat het om illegaal gedumpt chemisch afval bleek te gaan. Een daartoe gespecialiseerd bureau heeft nu vastgesteld dat het om drugsafval gaat.

Afgegraven grond bij Stichtse strandje - Foto: Pieter Witte

Vorige week donderdag was bij de gemeente een melding binnen gekomen van een mogelijke dumping van afval op en in de bodem op het parkeerterrein bij het Stichtse strandje. Nadat inspectiediensten van een calamiteitenbedrijf het terrein onderzocht hadden, bleek het te gaan om chemisch afval. Maar er moest nog onderzocht worden welk chemisch afval in de grond zat.

Bodem is schoon

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de bodem inmiddels in opdracht van de gemeente al grondig schoongemaakt en monsters die van de chemische stof genomen waren zijn onderzocht op hun herkomst. Het bleek toch te gaan om drugsafval maar door wie dit gedumpt is of waar het afval vandaan komt, is niet duidelijk.

Door de grond gedeeltelijk af te graven is de bodem uiteindelijk gesaneerd en uit analyses blijkt dat er geen verontreiniging meer in de grond zit. Het evaluatierapport van de bodemsanering ontvangt de gemeente over enkele weken.

Zandbergen

Met Staatsbosbeheer, die eigenaar van de grond is, zal worden afgestemd wanneer de afgegraven grond weer aangevuld wordt. De hopen schoon zand liggen in ieder geval al klaar om het gat in de grond te vullen.

Schoon zand voor het parkeerterrein - Foto: Pieter Witte