Ga naar Content

Naarden staat stil bij 350 jaar bevrijding en speelt historische gebeurtenis na

350 jaar na dato staat Naarden uitgebreid stil bij haar bevrijding van het Franse leger. Naast lezingen, rondleidingen en wandelroutes gaat dat ook gebeuren met een zogenoemde re-enactment. Uitgedost in historische kleding wordt de intocht van het Staatse leger en de uittocht van het Franse leger nagespeeld. 

Vesting Naarden juli 1672 Adam Frans van der Meulen, oorlogsschilder van Lodewijk XIV - Foto: Foto: oorlogsschilder van Lodewijk XIV

Het rampjaar 1672 staat dik gedrukt in de geschiedenisboekjes, vooral in die van Naarden. In dat jaar werd Nederland - toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd -  binnengevallen door Frankrijk, Engeland en de bisdommen Münster en Keulen. Het Franse leger bezette de Gooise vestingstad. 

Maar in 1673 begon het tij te keren voor de Republiek. Prins Willem III wist met zijn Staatse leger, twee regimenten mariniers, Spaanse cavalerie en Koerlandse ruiterij Naarden te heroveren.

Op 6 september van dat jaar begon het beleg van de stad. Het leger omsingelde de vesting, waarna vijf dagen lang de stad vanuit loopgraven werd beschoten. 11 september werd het bastion voor de Huizerpoort bestormd door het leger van de prins. De Franse gouverneur gaf zich over.

Hiermee kwam in 't Gooi een einde aan de zogenoemde 'Hollandse Oorlog' met de Franse koning Lodewijk XIV. Het was de eerste grote overwinning op de Fransen in Nederland.

Re-enactment

350 jaar na dato moet hier natuurlijk goed bij worden stilgestaan. Zo zal bevrijding van Naarden op zondag 10 september nagespeeld worden. De uittocht van de Fransen en de intocht van het Staatse leger wordt in een re-enactment nagedaan. 

Met paarden, wapens en helemaal uitgedost in historische kleding zal deze stoet door Naarden-Vesting trekken, net zoals in 1673. Bij het Ravelijn tegenover de Utrechtse Poort zal het stadsbestuur Prins Willem III begroeten, met Tom van ’t Hek als spreekstalmeester.

Dankdienst Grote Kerk

Ook zal 16 september de bevrijding gevierd worden in de Grote Kerk. Deze locatie en datum spreken voor zich, want precies 350 jaar geleden op de dag af werd een dankdienst gehouden voor het heroveren van Naarden. Dit gebeurde in bijzijn van de prins en zijn bevelvoerende officieren. 

Nu wordt er onder anderen een krans gelegd bij het reliëf ter ere van de prins en houdt prof. dr. Frans Osinga een lezing over de Hollandse Oorlog.

Naarden is al ook tijdens de tachtigjarige oorlog een strijdtoneel geweest. Kijk de reportage over het Bloedbad van Naarden terug. - NH Nieuws