Start van hoofdcontent

Noord-Holland

NL
V

VU woedend over kwakzalvernominatie

3 oktober 2008, 13.38 uur

AMSTERDAM De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft woedend gereageerd op het bericht dat rector magnificus professor Lex Bouter door de Vereniging tegen de Kwakzalverij is genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2008.

Met die prijs wil de vereniging mensen aan de kaak stellen die kwakzalverij bevorderen. Volgens de vereniging heeft Bouter dit gedaan met een studie naar het nut van acupunctuur.
De VU haalt in een persbericht fel uit naar de vereniging: "De Vrije Universiteit is bijzonder verbaasd dat deze internationaal als zeer deskundig bekend staande medewerker van onze instelling hiervoor genomineerd is. Het beeld dat de Vereniging tegen de kwakzalverij in haar uiterst beperkte en niet-onderbouwde toelichting geeft, doet geen enkel recht aan de status en het belang van het wetenschappelijk hoogstaande werk dat prof. Bouter voor de VU heeft verricht en nog steeds verricht."
Verder wijst de Vu erop dat Bouter juist altijd onderzoekt of een behandelmnethode wel effect heeft. Nominaties voor de Meester Kackadorisprijs 2008