Ga naar Content

Tata Steel investeert in baanbrekend windscherm: omwonenden betrokken bij ontwerp

Het is een bekend probleem dat de omwonenden van Tata Steel al geruime tijd plaagt: het rondwaaiende stof dat de lucht vervuilt en de leefbaarheid in de regio aantast. Daarom wordt dit jaar gestart met de bouw van een gigantisch scherm: maar liefst achttien meter hoog en ruim een kilometer lang. Om het windscherm er ook een beetje leuk uit te laten zien is het lokale kunstenaarscollectief Spatzuiver gevraagd om vast een aantal ideeën uit te werken. Die worden vanavond gepresenteerd aan omwonenden.

Foto: Kolen- en ertsopslag op het terein van Tata Steel. Fred Segaar/NH Nieuws

Het windscherm komt rondom de bergen met erts en kolen aan de Reyndersweg in de richting van de Noordpier. Het scherm moet dus voorkomen dat de wind het stof de omgeving inblaast. Aan de hand van vijf vragen leggen we je uit wat de bedoeling is en hoe je kunt meedenken.

Hoe werkt het windscherm?

Omgevingsmanager Bram Nugteren van Tata: "Het windscherm is achttien meter hoog en er zitten gaatjes in. Het heeft een bepaalde vorm waardoor de windsnelheid afneemt en er minder stof vanaf de opslagen opgepikt wordt en de lucht in gaat. Daardoor komt er überhaupt minder stof in de lucht. De restjes die aan onze kant vallen worden opgeveegd en weer gebruikt."

Wanneer wordt het windscherm gebouwd?

Wanneer de bouw begint is voor Bram ook nog onduidelijk. "Het is afhankelijk van het vergunningstraject. Zodra de vergunning binnen is, willen we gaan bouwen. Ik hoop dat we in augustus kunnen beginnen met de voorbereidende werkzaamheden, om de grond bouwrijp te maken. Aansluitend willen beginnen met de bouw. We hopen eind van het jaar al een goed zichtbaar deel te hebben en tegen juni 2024 klaar te zijn. Het duurt waarschijnlijk dus iets korter dan een jaar."

Hoe wordt er rekening gehouden met de natuur?

"We hebben alles onderzocht met betrekking tot geluidsoverlast en flora en fauna", legt Bram uit. "Tijdens het broedseizoen hebben we gemaaid zodat vogels niet gaan broeden. Om te voorkomen dat vleermuizen via ons scherm de windmolen in vliegen hebben we hem aan de kant van de windmolen 300 meter ingekort. Ook komen er poortjes voor kruipende dieren. We hebben het plan uitvoerig besproken met de omgevingsdienst Noord-Holland Noord."

Hoever zijn jullie met het ontwerp?

Thijs van Diepen van kunstenaarscollectief Spatzuiver geeft antwoord namens de groep. "We zitten eigenlijk nog in de beginfase. Daarom hebben we vanavond een inloopavond zodat omwonenden kunnen meedenken over het ontwerp. We hebben verschillende ideeën en die zullen we vanavond laten zien."

De ideeën zijn nog geheim. "We willen wel iets maken wat met de omgeving te maken heeft, met het uiteindelijke doel om het scherm te verfraaien en er een mooie wand van te maken."

Hoe verwerken jullie die ideeën in het ontwerp? 

Alle ideeën worden bekeken en uiteindelijk gaan we keuzes maken, legt Thijs van Spatzuiver uit. "We houden vanavond een presentatie over wat wij in gedachten hebben en op basis van de ideeën van omwonenden gaan we kijken wat er praktisch haalbaar is en wat het meest geschikt is om te gebruiken."

Omwonenden die mee willen denken over het scherm kunnen op maandag 10 juli om 19:30 naar het informatieloket komen, gelegen aan de Zwaanstraat 20 in Wijk aan Zee.

Tips?

Stuur ons jouw tips op [email protected]