Ga naar Content

Joden en niet-Joden laten in het Joods Museum zien wie zij zijn

Dagboeken, reisverslagen, brieven, interviews en columns. In het Joods Museum in Amsterdam zijn ze allemaal onderdeel van de tentoonstelling 'Ik, Joods?!', een tentoonstelling over identiteit in het algemeen en de Joodse identiteit in het bijzonder.

Joden en niet-Joden laten in het Joods Museum zien wie zij zijn - NH Nieuws

De titel kun je op verschillende manieren uitspreken, legt conservator Irene Faber uit: "Er staat niet voor niets een vraag- en een uitroepteken achter. Het gaat over wie je bent en in hoeverre je jodendom bepaalt wie je bent. Voor de ene persoon is Joods zijn heel vanzelfsprekend, terwijl de ander zich afvraagt; ben ik wel Joods? En wat betekent dat dan? Het gaat over mensen die zich bewegen tussen vraagteken en uitroepteken. Die worsteling willen we laten zien."

In de expositie zijn historische brieven, reisverslagen en dagboeken te zien. Er ligt bijvoorbeeld een verslag van filosoof Uriel da Costa uit 1640 waarin hij kritiek uit op zijn eigen Portugees-Joodse gemeente, het oorlogsdagboek van Etty Hillesum is te zien, die schrijft dat zij zich verbonden voelt met alle Joden, maar ook het manuscript van 'Brief aan mijn moeder', het boek waarin Ischa Meijer afrekent met zijn ouders. Daarnaast vertellen bekende Joden en niet-Joden wat zij herkennen in de verhalen uit het verleden. Zo komen onder andere Gijs Groenteman, Arnon Grunberg en Kefah Allush in videofragmenten aan het woord.

Minderheid

"Je kunt hier ervaren hoe het is om deel te zijn van een minderheid tegenover een meerderheid, het gaat niet alleen over Joods zijn", vertelt Irene Faber. "Kefah Allush bijvoorbeeld, herkent zichzelf in de Portugese Joden die zich tot het christendom bekeerden. Zelf is hij ook bekeerd."

Eigenlijk gaat alles in het Joods Museum over identiteit. Alle exposities, ook de permanente tentoonstellingen, laten zien wat Joods leven vroeger en nu inhoudt. Faber: "Wij zijn het museum van de identiteit. Joods zijn is onze identiteit. Want alles in je leven om je heen maakt wie je bent."