Ga naar Content

Vanaf 2025 uitstootvrije zones in de stad: zo zien de overgangsregelingen eruit

Vanaf 2025 zijn er uitstootvrije zones in Amsterdam: daar mogen vanaf dat moment alleen niet-vervuilende voertuigen komen. Het duurt tot 2030 voordat de laatste vervuilende auto's daadwerkelijk uit die zones zijn verbannen, want voor bestaande voertuigen zijn er overgangsregelingen bedacht. Vandaag maakte wethouder Melanie van der Horst (verkeer) bekend hoe die in elkaar zitten.

Foto:

De emissiezones gelden in het begin alleen voor de auto's waarvan het kenteken na 2025 wordt aangemaakt. Die kentekens worden geregistreerd op het moment dat de auto de zone binnenrijdt. Rijdt een auto binnen die volgens de regels niet is toegestaan, dan krijgt de eigenaar een boete.

De omvang van de zones verschilt per type voertuig. In het geval van brom- en snorfietsen gaat het om bijna heel Amsterdam, met uitzondering van Landelijk Noord. Voor voertuigen met vier of meer wielen is het gebied binnen de ring de uitstootvrije zone.

Voor bestaande voertuigen komt er dus een overgangsregeling. Mensen die nog niet aan een nieuwe auto of scooter toe zijn, moeten volgens Van der Horst namelijk langer de tijd krijgen.

"Ik vind het belangrijk om duidelijkheid en handelingsperspectief te bieden aan eigenaren", aldus de wethouder. "Een zo breed mogelijk draagvlak voor de maatregelpakketten draagt bij aan de versnelling van de transitie naar uitstootvrije mobiliteit."

Uitstoot

Al die overgangsmaatregelen zorgen er wel voor dat het langer duurt voordat de uitstoot in de stad minder wordt. De uitstoot van taxi's, bestelauto's neemt naar verwachting pas in 2028 af. In het geval van vrachtauto's en autobussen duurt het zelfs tot 2030.

Voor personenauto's is er nog geen uitstootvrije zone bedacht. De gemeente wilde er in 2030 één invoeren. Nu zegt Van der Horst dat daar op dit moment geen uitzicht op is, omdat er nog geen landelijke regelgeving voor bestaat. De wethouder benadrukt dat gemeenten bij het invoeren van milieuzones en uitstootvrije zones 'gebonden zijn aan landelijke kaders.'

De belangrijkste maatregelen op een rij

Voor personenauto's komt er voorlopig dus geen uitstootvrije zone. Wel moeten dieselauto's vanaf 2025 schoner zijn. Vanaf dat moment zijn alleen dieselauto's met een emissieklasse van 5 of hoger nog welkom. Oude, vervuilende benzineauto's worden uitgefaseerd door het parkeerbeleid aan te passen. Voor de aanvraag van een nieuwe parkeervergunningen worden hogere milieu-eisen gesteld. 

Voor Amsterdammers met een laag inkomen komt er een compensatieregeling. Hier wordt in totaal een subsidiebedrag van 1 miljoen euro voor vrijgemaakt. 

Brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor en een datum eerste toelating (DET) vanaf 1 januari 2025 worden in de gehele bebouwde kom (met uitzondering van 'Landelijk Noord') geweerd. Wie een bromfiets van na 1 januari 2011 heeft, mag 'm nog tot 2028 gebruiken. Bromfietsen met een DET van na 1 januari 2018 blijven tot 2030 toegestaan.

Bestaande taxi's zijn vanaf 2025 alleen nog toegestaan als ze ten minste onder emissieklasse 5 vallen. Deze auto's mogen tot 2027 binnen de ring blijven rijden. Taxi's met emissieklasse 6 krijgen tot 2028 de tijd.

Voor bestelauto's geldt dezelfde regeling: bestaande voertuigen met emissieklasse 5 kunnen tot 2027 binnen de A10 blijven rijden. Met emissieklasse 6 krijg je tot 2028 de tijd. 

Vrachtwagens moeten bij de jaarwisseling van 2025 ten minste emissieklasse 6 hebben. Bakwagens mogen maximaal 5 jaar oud zijn; trekkers maximaal 8 jaar.

Ook voor pleziervaart geldt in het centrumgebied een uitstootvrije zone. Voor bestaande vaartuigen is er vanaf 1 januari 2025 een overgangstermijn van 5 jaar.

Met het centrumgebied wordt het gebied binnen én inclusief de Singelgracht, bedoeld.  Er is een uitzonderingspositie voor de doorgaande vaarroutes (Kostverlorenstraat, Amstelroute), de westelijke Singelgracht (tussen Kattensloot en de Hugo de Grootgracht), de Oostelijke Eilanden en de Nieuwe Vaart.

Voor ov-bussen en touringcars zijn nog geen plannen gemaakt. Volgens de wethouder wordt er gewerkt aan afspraken met het rijk en Koninklijk Nederlands Vervoer, de vertegenwoordiger van de touringcarsector.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]