Start van hoofdcontent

Alkmaar

nl

Coalitieakkoord in Alkmaar: raadgevend referendum, asielopvang en zelfbewoningsplicht

22 mei 2023, 22.20 uur · Aangepast 23 mei 2023, 10.41 uur · Door Priscilla Overbeek

Een asielzoekerscentrum in plaats van een ontvangstlocatie aan de Robonsbosweg, geen zonneweides of windmolenparken in het polderlandschap, bewapende boa's en een referendum. Een kleine greep uit het nieuwe coalitieakkoord van Alkmaar, dat vanavond werd ondertekend door de partijen: D66, OPA, VVD, CDA, BAS en SPA.

Foto:

Na ruim twee maanden van gesprekken en het sluiten van compromissen ligt er in Alkmaar een nieuw coalitieakkoord klaar. De zes nieuwe wethouders hebben te stellen met grote uitdagingen, zoals woningbouw, duurzaamheid en klimaat, toegang tot zorg en de vluchtelingenopvang. Maar ook het vertrouwen tussen burger en overheid staat hoog op de politieke agenda.

Het vertrouwen in de Alkmaarse politiek terugwinnen, dat is waar alle coalitiepartijen zich aan willen verbinden. "Altijd maar vertolken wat de bevolking wil, is lastig", erkent OPA-fractievoorzitter Victor Kloos. Met onder meer een raadgevend referendum, zoals ook in Amsterdam is ingevoerd. 

Een nieuw gezicht is wethouder Jasper Nieuwenhuizen van BAS - Foto: NH Nieuws / Priscilla Overbeek

BAS- fractievoorzitter Ben Bijl, die in maart uit de coalitie stapte, vanwege onder meer het asielbeleid, is blij met het nieuwe akkoord. "Ik heb een goed gevoel van mijn kruin tot in mijn kleine teen. Het is een fantastisch akkoord, waar iedereen in Alkmaar prima mee kan leven. Ik daag de oppositie uit er iets negatiefs van te vinden."

Met asielopvang aan de Robonsbosweg tot 2030 wil de nieuwe coalitie haar verantwoordelijkheid nemen in de vluchtelingencrisis. Mensen die in Nederland asiel aanvragen, moeten snel duidelijkheid krijgen, staat er in het nieuwe akkoord. "'Wie in Nederland mag blijven, moet snel meedoen in de samenleving. Wie niet mag blijven, moet zo snel mogelijk vertrekken."

Tegelijkertijd wordt woonruimte gecreëerd voor Alkmaarse spoedzoekers en statushouders. In totaal voor 450 mensen. Na 2030 wordt de locatie gebruikt voor permanente bewoning. Wanneer de opvang klaar zal zijn, kan D66-fractievoorzitter Simone Meijnen niet zeggen. "We bouwen voort op de eerdere besprekingen met het COA."

Foto: NH Nieuws / Priscilla Overbeek

Op het gebied van veiligheid worden er verschillende maatregelen genomen. Er komt meer cameratoezicht en een uitbreiding van het handhavingsteam. Ook zullen boa's worden bewapend.

In het kader van wonen wordt in de gemeente een zelfbewoningsplicht ingesteld. Die verplicht kopers in elk geval de eerste jaren zelf in het huis te gaan wonen.

Om de stad en de Kanaalkade toegankelijk te houden, wordt geïnvesteerd in het vernieuwen van de parkeergarages, zoals de Karperton en Kanaalschiereiland. Ook moeten de bestaande parkeerplekken behouden blijven. De Kanaalkade blijft open voor tweerichtingsverkeer.

Verkenner Bert Blase keek mee vanuit Frankrijk - Foto: NH Nieuws / Priscilla Overbeek

Verkenner Bert Blase was er fysiek niet bij, maar kijkt digitaal mee vanuit het zonovergoten Frankrijk. Hij kijkt tevreden terug op de onderhandelingen. "De politieke inhoud stond bovenaan. De democratie stond boven eigen meningen van partijen, waardoor er een kleurrijke coalitie is ontstaan."

"Dat deze partijen, met mensen die niet bij elkaar op verjaardag komen, elkaar toch hebben kunnen vinden door compromissen te sluiten, schept vertrouwen in de toekomst", reageert fractievoorzitter John van der Rhee (VVD).

Wie zijn de 6 nieuwe wethouders?

Christian Schouten (D66): financiën, duurzaamheid, energie, asielbeleid, coördinatie Alkmaars Kanaal, algemene evenementen, diversiteit

Anjo van der Ven (OPA): ruimtelijke ordening, cultuur, erfgoed, welzijn en algemene voorzieningen, groen in de stad, open overheid, buurtgericht samenwerken

Jasper Nieuwenhuizen (BAS): wonen, openbare ruimte, onderwijs, jeugdzorg, communicatie en mediabeleid, recreatiegebieden, dierenwelzijn

Christiaan Peetoom (VVD): mobiliteit en bereikbaarheid, parkeerbeleid, economie, sport, afval en milieu, innovatie Smart City

Robert te Beest (CDA): dorpen en landelijk gebied, agrarische economie, toerisme en stadsmarketing, evenementenbeleid, armoedebeleid en schuldhulpverlening, participatiewet en regionale samenwerking

Arie Epskamp (SPA): volksgezondheid, publiekszaken, coördinatie seniorenagenda, WMO maatwerk voorzieningen, personeel en organisatie