Ga naar Content

Komende jaren tekort van 1.500 medewerkers kinderopvang verwacht in regio Amsterdam

De tekorten in de kinderopvang lopen de komende jaren naar verwachting verder op. Het tekort wordt voor Amsterdam geschat op 1.500 medewerkers in 2032. Eind 2022 stonden in Groot Amsterdam 550 vacatures open in de kinderopvang, het hoogste aantal van heel Nederland. Dat meldt het UWV.

Foto: Adobe Stock

Het personeelstekort in de kinderopvang nam de afgelopen drie jaar toe. In het tweede kwartaal van 2020 was er in de regio Amsterdam nog geen sprake van grote tekorten, maar dat nam een jaar later snel toe. Inmiddels is er in Amsterdam en omgeving sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt: veel vacatures en weinig werkzoekenden.

Aan het eind van het 4e kwartaal van 2022 stonden in Groot Amsterdam ruim 550 vacatures open in de kinderopvang. Ook is het aantal WW’ers dat ingeschreven staat met het beroep pedagogisch medewerker kinderopvang gedaald tot onder de 100. Dat zijn er minder dan vóór de coronapandemie. Toen werden er nog zo’n 120 WW-uitkeringen verstrekt aan pedagogisch medewerkers kinderopvang.

Verschillende initiatieven

"Wanneer kinderopvang over enkele jaren voor werkende ouders bijna gratis wordt, nemen de tekorten aan (pedagogisch) medewerkers kinderopvang naar verwachting verder toe. Dit heeft ook invloed op het personeelsaanbod in andere sectoren", aldus het UWV.

Om de tekorten in de kinderopvang tegen te gaan zijn in de regio verschillende initiatieven opgezet. Zo kunnen werkzoekenden die interesse hebben in een baan in de kinderopvang zich via een speciale site aanmelden. Ook helpt het UWV werkgevers bij het werven en binden van pedagogisch medewerkers, onder meer door middel van om- en bijscholing.

Locaties sluiten 

Uit onderzoek van AT5 bleek onlangs nog dat zo'n vier op de tien kinderdagverblijven in de stad vrezen hun opvanglocatie langere tijd dicht te moeten houden vanwege de aanhoudende personeelstekorten. Ook staat daardoor het vierogenprincipe onder druk, de maatregel die werd ingevoerd na de grote kindermisbruik-zaak bij Het Hofnarretje.

Lees ook