Ga naar Content

Duizenden dieren worden jaarlijks doodgereden, doen we er voldoende tegen?

Ondanks dat er maatregelen worden genomen, lijkt het als je nu over de N9 rijdt niet echt te werken: om de zoveel meter liggen er dode uilen, meeuwen of konijnen langs de weg. Doen we voldoende om dit te voorkomen?

Aangereden hert - Foto: NH

Allereerst: niet overal worden dezelfde maatregelen genomen. De wegen worden namelijk niet door dezelfde instanties beheerd: Rijkswaterstaat beheert de rijkswegen. De provincies de provinciale wegen. De gemeentes de lokale wegen. Een eenduidig beleid is er dus niet. 

Daarnaast is er in het voorjaar altijd een piek te zien in het aantal aangereden dieren. Dit komt doordat ze dan veel in beweging zijn. Hoeveel dieren er precies aangereden worden, is volgens de Dierenbescherming niet te zeggen omdat er vaak geen meldingen worden gedaan. 

Aantal aanrijdingen neemt toe

Volgens cijfers díe er zijn, stijgt het aantal wildaanrijdringen al jaren. In 2014 noteerde Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) 5.750 aangereden dieren, in 2021 waren dit er 8.603 in heel Nederland. Dit is voornamelijk groot wild zoals reeën. Vogels en konijnen worden bijna nooit gemeld. 

Een exacte verklaring voor de stijgende cijfers is er niet. Niels Kalkman van de Dierenbescherming heeft wel een idee: het autogebruik neemt toe en meer auto's betekent meer aanrijdingen. Dit kan ook omgedraaid worden: meer dieren, meer aanrijdingen.

Om het aantal aanrijdingen terug te dringen, worden dus maatregelen genomen. Martine van den Heuvel, woordvoerder van gedeputeerde Esther Rommel van natuur en landschap (VVD), laat weten dat het hoog op de agenda staat. Zo worden natuurgebieden aan elkaar gekoppeld, door bijvoorbeeld ecopassages of paddentunnels aan te leggen, zodat dieren geen oversteek meer hoeven maken.

Geen navigatie

Omdat beesten niet over een navigatiesysteem beschikken, moeten ze naar de oversteekplekken gelokt worden. De route wordt aantrekkelijk gemaakt met schuilplaatsen en langs de weg waar ze níet over moeten steken, staan wildspiegels met daarop reflectoren. Door weerkaatsing van het licht van koplampen worden ze afgeschrikt.

Voor vliegende dieren maakt zo'n ecopassage niet zoveel verschil. Zij vliegen immers over de weg heen. Een dier dat zijn jacht vaak met de dood moet bekopen, is de uil. De lage hectometerpaaltjes die dicht langs de weg staan, zijn bij uitstek goede jachtplekken. Als een uil op zo'n paaltje zit en er komt een vrachtwagen langs, wordt die door de snelheid naar de vrachtwagen toe gezogen en overreden. Daarom wordt er door de provincie nu op verschillende plekken rollers op de paaltjes geplaatst, zodat ze er niet meer op kunnen zitten

"Er zijn veel vogels, dus veel doden. Er zijn geen middelen om dit tegen te gaan"

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat geeft ook aan maatregelen te nemen, maar zegt ook dat er, vooral tegen de dode vogels, weinig te doen is: "Het is een gegeven in deze tijd van het jaar. Er zijn veel vogels, dus veel doden. Er zijn geen middelen om dit tegen te gaan."

Tijd en geld

Er is nog een probleem: het nemen van maatregelen kost geld en duurt soms lang. Daarnaast staat het niet bij iedere politieke partij even hoog op de agenda. Volgens Ines Kostić, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, is het belangrijk om inzichtelijk te krijgen waar de meeste dieren omkomen zodat er gericht gewerkt kan worden.

Ook zijn er nog andere maatregelen die nog genomen kunnen worden. Niels Kalkman, Dierenbescherming: "Op wegen waar veel aanrijdingen zijn mag vaak 80 gereden worden. Als dit teruggaat naar 50 kilometer per uur, dan heeft de bestuurder veel meer tijd om af te remmen."

"We zijn nog altijd bezig met zoeken naar nieuwe maatregelen"

Niels Kalkman, Dierenbescherming

Hij vult aan: "En we zijn nog altijd bezig met zoeken naar nieuwe maatregelen. Op dit moment testen we een wildsignaleringssysteem. Daarbij staan er sensoren in het bos en een bord op de weg. Als er wild in de buurt van de weg is, wordt dat gespot en geprojecteerd op het bord. Zo is de bestuurder bewust en kan beter op de weg letten."

Lees ook