Ga naar Content

IJmond gaat armoede te lijf: "Mensen schamen zich"

Om een beter beeld te krijgen van het aantal burgers dat in armoede leeft, zijn de gemeenten Heemskerk en Beverwijk het project 'Armoede in Beeld' gestart. Samen met 34 organisaties die actief zijn in het sociaal domein wordt gewerkt aan plannen en maatregelen om schrijnende armoede in de IJmond terug te dringen. Het project moet om te beginnen armoede beter bespreekbaar maken. "Hulp is vaak beschikbaar maar mensen schamen zich voor hun situatie, terwijl ze er vaak niets aan kunnen doen", zegt wethouder Ron Suanet die namens de gemeente Heemskerk de kar trekt. 

Man slaapt op straat in Beverwijk - Foto: Co Backer

Een precies aantal IJmonders die in armoede leven is er dus niet, wel wordt een toename verwacht. Onder meer door de stijgende energieprijzen. Om een beter beeld te krijgen van de problemen waar mensen die in armoede leven mee kampen maken de organisaties binnen het project 'Armoede in beeld' gebruik van de informatie van ervaringsdeskundigen. Mensen die in armoede leven of leefden en hun ervaringen op dat terrein delen met de hulpverleners en de gemeente.  

Ervaringsdeskundige

Een van die ervaringsdeskundigen die tijdens de startbijeenkomst van 'Armoede in beeld' aan het woord kwam, is Marischka Vrolijk. Ze is 51 jaar en ze woont in Heemskerk. Ze vertelt openhartig over haar persoonlijke problemen uit het verleden. Als gevolg van tegenslagen in het leven kwam Marischka in armoede terecht. Haar man mishandelde haar en nadat het lukte van hem te scheiden, verloor ze haar baan als directiesecretaresse en kwam op straat te staan. Ze werd door alles en iedereen in de steek gelaten maar ze leerde om niet bij de pakken neer te zitten.

Na een strijd van jaren is Marischka uit een diep dal geklommen en leidt ze weer een normaal leven. Ze vindt het belangrijk dat het taboe rond armoede doorbroken wordt : "Mensen denken vaak dat iedereen die in armoede leeft zure, laaggeletterde, ongezonde, niet hardwerkende mensen zijn met een uitkering, maar dat is niet waar of hoeft niet zo te zijn! Met mijn verhaal motiveer ik anderen om uit een dal te komen!" aldus Marischka

Het moeilijkste aan armoede is het gevoel dat je niet meer mee doet

Marischka Vrolijk, ervaringsdeskundige

De gemeente Heemskerk is blij met de bijdrage van Marischka Vrolijk, zegt wethouder Suanet. "Ik vind het stoer dat mevrouw Vrolijk zo openhartig over haar omstandigheden vertelt, daarmee maakt ze het voor mensen in vergelijkbare situatie gemakkelijker om zich te melden voor hulp of ondersteuning". Suanet spreekt bevlogen over het project en somt uit het hoofd een hele reeks steunmaatregelen op waar mensen in financiële problemen een beroep op kunnen doen. "We hebben natuurlijk de wettelijke regelingen bijzondere bijstand maar de gemeente geeft ook subsidie om te kunnen sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten" en zo gaat hij nog even door. De regelingen zijn er allemaal wel maar het blijkt moeilijk in contact te komen met de mensen waar ze voor bedoeld zijn.

drempels

"schaamte is de grootste hobbel" zegt wethouder Suanet "mensen durven niet toe te geven dat ze hulp nodig hebben, lossen liever zelf hun problemen op". Ervaringsdeskundige Marischka is dat met hem eens. "ik zou graag lotgenoten de juiste weg willen wijzen zodat ze de eerste stap durven zetten, namelijk om zich over de schaamte heen zetten" zegt ze. Maar niet alleen schaamte is een belemmering om aanspraak te maken op hulp, ook taal is een probleem zegt wethouder Suanet. "We hebben in Heemskerk tientallen nationaliteiten, en niet iedereen spreekt goed genoeg Nederlands om met hulpverlening contact te maken. In die groep zijn ook mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken". Daarom werkt Heemskerk nu aan haar meertaligheid. Er wordt gewerkt aan een vertaling van de belangrijkste uitingsvormen. De website en een aantal folders worden vertaald in zes veelvoorkomende talen om ook Heemskerkers die onvoldoende Nederlands beheersen te kunnen helpen. 

work in progress

Suanet geeft toe dat er nog veel moet gebeuren. De folders zijn nog niet vertaald en op de verschillende websites is de informatie nog onvoldoende toegankelijk zo leert een bezoek aan de site van de gemeente Heemskerk. "Ja dat heb ik ook gezien, het is nog best moeilijk om de informatie over het onderwerp te vinden, we zijn er nog niet maar er wordt aan gewerkt" aldus Suanet "de wil om in actie te komen is er, projecten als 'Armoede in beeld' moeten ons gaan helpen de juiste maatregelen te nemen". Het ligt in de bedoeling dat de organisaties die samenwerken in het project eens per jaar samen komen om informatie uit te wisselen. 

Meer nieuws uit de IJmond?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit de IJmond. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/IJmond

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]