Start van hoofdcontent

Huizen

nl

De Gooise zandafgravingen waren een 'natuurramp', maar zijn nu een natuurparel

12 april 2023, 09.30 uur · Door Stephan Roest

Verspreid over het Gooi liggen diverse zandafgravingen: plekken waar in de vorige eeuw meters zand is afgegraven voor woningbouw en wegaanleg. De Kuil van Koppel, Crailoo en de Kuil van Blaricum zijn er een paar. Bij de Groeve Oostermeent tussen Huizen en Blaricum is nu een paneel onthult dat aangeeft wat inmiddels de bijzondere natuurwaarden zijn van deze gebieden. Het Goois Natuurreservaat noemt ze 'natuurparels'. 

Groeve Oostermeent tussen Huizen en Blaricum - Foto: NH Nieuws/Stephan Roest

Karin Kos, directeur-rentmeester van het Goois Natuurreservaat: "Toen het zand destijds werd afgegraven was dat een ramp voor de natuur ter plaatse. Veel bijzondere vegetatie ging verloren en grondwaterstromen werden verstoord. We zouden dat nu nooit meer zo doen." De afgravingen stopten in de jaren 70 van de vorige eeuw, onder andere omdat men toen ging inzien dat de schade aan de natuur te groot was.

Omdat de gebieden daarna heel lang verlaten waren, kon de natuur zich er herstellen en ontwikkelen. En nu zijn het juist hele bijzondere natuurgebiedjes geworden. Met de onthulling van speciale informatiepanelen hebben deze gebieden hun natuurstatus weer terug.

Rentmeester Karin Kos (rechts) onthult het paneel bij de Groeve Ootsremeent samen met Dolf van Elten van Vrienden van het Gooi - Foto: NH Nieuws/Stephan Roest

De bijzondere natuur in de zandafgraving kon ontstaan omdat er het grondwater aan de oppervlakte is gekomen. Het zand werd immers zo ver mogelijk afgegraven. Daar zijn nu poeltjes met helder water waar amfibieën in leven. Bij de Oostermeent is een zandwand waar vele tientallen oeverzwaluwen in broeden. Dat heeft de vos ook ontdekt, wat het broedsucces vorig jaar ernstig heeft belemmerd. Dit jaar hoopt men extra maatregelen te treffen zodat meer jonge oeverzwaluwen vliegvlug worden.

De oeverzwaluwenwand in de Oostermeent - Foto: NH Nieuws/Stephan Roest