Ga naar Content

'Wooncoöperaties, een prachtinitiatief maar zonder hulp van de provincie wordt het niets'

Voor haar plan om woningen, therapieruimtes en een werktuin voor jongeren te realiseren in Heerhugowaard, vindt Nardy Stolker uit Heiloo nog weinig gehoor bij de gemeente. Wooncoöperaties zoals die van haar roepen nu gezamenlijk ook provincies op om te helpen bij het realiseren van hun alternatieve woonvorm.

Foto: Adobe Stock

"Wij hebben een manifest naar alle provincies gestuurd met het doel om te zorgen dat coöperatief wonen in de coalitieakkoorden terechtkomt", zegt Trevor James van Cooplink, het netwerk van wooncoöperaties. Volgens hem is het over het algemeen lastig om geld en een plek te vinden om de initiatieven − en dat zijn er veel volgens hem − voor collectief wonen te realiseren.

Weinig plek beschikbaar

Dat blijkt ook in Noord-Holland: Nardy Stolker uit Heiloo is sinds twee jaar op zoek naar een locatie voor een coöperatieve woonvorm, maar de gemeentes stellen weinig beschikbaar, zegt ze. "De grond gaat altijd naar projectontwikkelaars of woningcorporaties. Ik zocht ook in het oosten van het land, maar ben nu toch weer terug in Noord-Holland, want dat is de mooiste provincie, vind ik."

Nu heeft zij een stuk land op het oog in Heerhugowaard-Noord. "Het is een terrein van 2,5 hectare met een grote schuur die op instorten staat. Daar zouden twee wooneenheden kunnen komen met een gemeenschappelijke ruimte en therapieruimtes voor verschillende zorgverleners", vertelt Stolker.

"Burgers zijn echt wel in staat om gezamenlijk iets van de grond te krijgen"

Nardy Stolker, initiatiefnemer alternatieve woonvorm

Ook wil ze er een tuin maken voor jongeren waar zij bij wijze van opvang kunnen werken en er een aantal Tiny Houses neerzetten. "Maar als ik dat zeg, slaat iedereen al op tilt", zegt ze over de ambtenaren met wie zij te maken krijgt. "Dan 'verrommelt het agrarisch landschap', vinden ze. Maar dit is een terrein waar veel bomen zijn. Onze insteek is juist dat je zo'n sprookjesachtig stuk natuur behoudt en dat die huisjes daartussen verdwijnen."

Wantrouwen

Het is moeilijk het bestemmingsplan van het stuk grond te veranderen, merkt Stolker. "Als je zo'n geïntegreerd plan hebt zoals ik, met ook een maatschappelijke functie, dan krijg je binnen de gemeente te maken met allerlei verschillende mensen op hun eigen deelgebiedje. Het lukt slecht om dat samen te krijgen. Je hebt dan iemand nodig met een helikopterview, en die vind je niet."

Lees door onder de foto.

Nardy Stolker, initiatiefnemer alternatieve woonvorm - Foto: Nardy Stolker

Ze vindt dat moeilijk te rijmen met de 'mooie verhalen op websites van gemeentes', waarin alternatieve woonvormen en duurzame initiatieven op het gebied van voedsel worden aangemoedigd. "Dan verwacht je dat ze met open armen ons geïntegreerde plan tegemoetzien, maar de praktijk is heel anders. Er is veel wantrouwen bij ambtenaars. En dat terwijl burgers echt wel in staat zijn om gezamenlijk iets van de grond te krijgen."

Landelijk fonds

Volgens Trevor James van Cooplink wordt er landelijk al hard gewerkt aan leenfonds, waarmee financiële problemen, zoals waar initiatief De Nieuwe Meent in Amsterdam mee kampte, hopelijk in de toekomst minder op de voorgrond treden.

Maar locaties blijven een probleem, zegt hij. Daarom moet collectief wonen in het bestemmingsplan van gemeenten komen, en moeten provincies dit ook in hun beleid opnemen, vindt hij. "Alles dat kan helpen dat mensen locaties krijgen voor hun wooninitiatief."

De oproep aan provincies van wooncoörporaties

  • Benoem een streefpercentage voor wooneenheden die bestemd zijn voor collectieve woonvormen
  • Geef voorrang aan coöperatieve woonvormen bij het afstoten van overheidslocaties
  • Maak het mogelijk om een agrarische bestemming van boerenerven bij verkoop versneld om te zetten in een 'woonbestemming voor coöperatief wonen'
  • Verleen subsidies, leningen en garantstellingen aan collectieve wooninitiatieven

Lees hier het gehele manifest.

Lees ook