Start van hoofdcontent

Amsterdam

nl

'Bizarre voorstellen' voor huurverhoging: Stichting !Woon doet boekje open

3 april 2023, 20.06 uur · Aangepast 3 april 2023, 22.25 uur · Door Stella Vrijmoed

Huurverhogingen van 650 euro, sloten verwisselen of onwettige huuropzeggingen: Stichting !Woon publiceerde maandag de meest voorkomende problemen en raarste capriolen van Amsterdamse verhuurders in De staat van de huurder 2022.

Foto: Snapshot Video 190844 (00:56)

Puntsgewijs somt de stichting, die opkomt voor de rechten van huurders, op wat er het afgelopen kalenderjaar voor problemen gemeld werden. Zij kregen bijvoorbeeld veel klachten en vragen van jongeren en starters over extra 'servicekosten' die ze moeten betalen bovenop hun huurprijs. Die kosten blijken vaak onterecht en het is bovendien niet duidelijk waar het geld uiteindelijk precies aan is besteed.

Het aanvechten van deze afrekeningen leidt tot 'jarenlange discussies en kluwens van procedures die vervelend zijn voor huurders en verhuurders, maar die ook de Huurcommissie en rechtbank zwaar belasten.' Volgens de stichting staat het probleem nu op de kaart bij het ministerie. 

Bizarre voorstellen

Daarnaast deed een aantal particuliere verhuurders volgens Stichting !Woon 'bizarre voorstellen' voor de huurverhoging per 1 juli, met hoge percentages of bedragen. Zo verhoogt Rappange 'op basis van indexering' de huur met 9,7 procent, terwijl zij de rest van het jaar op geen enkele brief over achterstallig onderhoud of dubbelglas reageerden. En Makelaar Hoen staat toe dat er bij vergunning voor kamerverhuur een extra bewoner mag blijven wonen, op voorwaarde van 650 euro extra huur per maand.

Verder weten veel corporaties (Stadgenoot, Ymere, Eigen Haard, de Alliantie, Rochdale) niet wat ze moeten doen als een huurder de huurverhoging niet accepteert; zij moeten dan namelijk eerst naar de Huurcommissie stappen. Vooral Stadgenoot en Ymere 'maken het bont', zegt de stichting. Zij blijven toch automatische incassoverzoeken (per sms of WhatsApp) sturen, ondanks dat huurders al contact met de corporatie hebben opgenomen, wat leidt tot veel onrust bij bewoners.

Schimmel

Ookwordt er zowel door particuliere verhuurders als woningcorporaties vaak niet goed gereageerd op meldingen over vocht en schimmel, of op verzoeken voor dubbelglas. Vooral corporaties zeggen over dit laatste dat dit niet in hun 'meerjarenplan' past. En dat terwijl er volgens de stichting 100.000 woningen in Amsterdam nog steeds enkelglas hebben, iets wat zij anno 2023 moeilijk uit te leggen vinden. Particuliere verhuurders handelen wel vaak naar dit verzoek.

Ook komen tijdelijke huurovereenkomsten nog steeds vaak voor, waardoor huurders continu in onzekerheid zitten. Verhuurder Van Hooijdonk zou regelmatig 'de randjes van de wetgeving' opzoeken door contracten van 25 maanden (precies een maand langer dan twee jaar) aan te bieden. Hierdoor kan de huurder de huurprijs alleen in de eerste zes maanden van het contract toetsen, in plaats van tot een half jaar na afloop.

Andere voorbeelden die Stichting !Woon noemt van slecht verhuurgedrag: de borg niet of deels terugbetalen (vooral bij internationale huurders, al gauw honderd gevallen per jaar), huuropzeggingen zonder wettelijke basis, verwarming of andere essentiële voorzieningen afsluiten, agressief en intimiderend gedrag naar huurders of sloten verwisselen of onbruikbaar maken.