Ga naar Content

Vogelgriep zet niet door bij weidevogels

Het ziet er naar uit dat de vogelgriep die vorige maand toesloeg onder kokmeeuwen bij het Landje van Gijsel voorlopig niet doorzet. Door direct in te grijpen en iedere dag kadavers en zieke vogels te verwijderen, heeft Landschap Noord-Holland vermoedelijk voorkomen dat de vogelgriep echt veel slachtoffers kon maken. Afgelopen weekeinde openden we nog het Weidevogelseizoen 2023, zie de video hieronder. Het is de grote vrees bij weidevogelbeschermers dat na de slachting van vorig jaar onder brandganzen en grote sterns dit jaar de grutto's en tureluurs misschien de klos zijn.

Natuurlijk Noord-Holland - 90 - compilatie Opening Weidevogelseizoen - NH Nieuws

Het is opvallend dat het vogelgriepvirus zo muteert dat steeds een andere soort het meest vatbaar is. Vorig jaar begon de epidemie onder brandganzen, daarna ging het via grauwe ganzen over op onder andere de grote sterns. De broedkolonie op Texel werd, nota bene tijdens het broedseizoen, zo goed als gedecimeerd: vele tientallen volwassen vogels gingen dood. Omdat één of twee ouders dood gingen bleven veel kuikens achter zonder voldoende voedsel en ook zij stierven massaal.

Tekst gaat door onder de foto. 

Het Landje van Gijsel in Ouderkerk aan de Amstel waar vorige maand vogelgriep is aangtroffen bij kokmeeuwen. - Foto: NH Nieuws/Stephan Roest

Het landje van Gijsel is een hotspot waar veel trekvogels na terugkeer uit Afrika samenkomen op te eten, te rusten en een partner te vinden. Al jaren is het dé plek om de eerste grutto's van het jaar te zien en te horen. Het zou een ramp zijn als de kwetsbare weidevogelsoorten, zoals de grutto en tureluur, nu door het vogelgriepvirus worden gegrepen. Deze vogels nemen al jaren in aantallen af en een extra aanslag door vogelgriep zou de inspanning van vele weidevogelbeschermers in Noord-Holland teniet kunnen doen. Vandaar dat iedereen enigszins opgelucht adem haalt nu het er op lijkt dat de vogelgriep niet verder om zich heen grijpt in dit vogelparadijs.

Een aankondiging bij het Landje van Gijsel over het vinden van vogels met vogelgriep aldaar. - Foto: NH Nieuws/Stephan Roest