Ga naar Content
Amsterdam

Brandweer: containerwoningen Zuiderzeeweg en Riekerhaven brandgevaarlijk

13 maart 2023, 16.36 uur
Door: Quirien Euwe · Foto:

De containerwoningen in de Riekerhaven en aan de Zuiderzeeweg zijn brandgevaarlijk. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer naar aanleiding van de grote brand in de Riekerhaven in november vorig jaar. De daken van de containerwoningen zorgen voor het brandgevaar. Er zijn nu tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid te kunnen waarborgen, maar uit het rapport blijkt dat er de 'noodzaak is om tot structurele maatregelen te komen voor verbetering van brandveiligheid.' 

Het rapport is een aanvulling op een eerder brandweerrapport van 17 november. Destijds concludeerde de brandweer dat de woningen in de Riekerhaven veilig konden worden bewoond als er tijdelijke maatregelen zouden worden genomen, zoals het plaatsen en controleren van rookmelders en het inzetten van brandwachten. Maatregelen die woonstichting Lieven de Key inmiddels genomen heeft. 

Risico op slachtoffers was groot

Voor dit nieuwe rapport onderzocht de brandweer hoe de brand en de rook zich ontwikkelden. Daaruit blijkt dat de dakconstructie van de woningen in de Riekerhaven, een zogenoemde schildakconstructie, ervoor zorgde dat de brand en de rook zich zo snel kon verspreiden. "Onder het schildak heeft zich binnen minuten hitte en rook verzameld, waardoor de branduitbreiding in het gehele woonblok onbeheersbaar snel verliep", schrijft brandweercommandant Tijs van Lieshout in een brief aan de Veiligheidsregio, die op 8 maart werd geïnformeerd.

"Directe ontruiming van deze bestaande units is nu niet nodig"

Tijs van Lieshout, brandweercommandant

"De veiligheid van bewoners heeft bij deze brand maar in beperkte mate afgehangen van het bouwwerk en de aanwezige voorzieningen, en in grote mate van de snelle inzet van hulpdiensten. Het risico op slachtoffers was groot indien de brand op een ander tijdstip was ontstaan of de hulpdiensten minder snel waren gealarmeerd", zegt Van Lieshout verder.

Directe ontruiming niet nodig

Na het rapport van 17 november sprak de brandweer nog van een brandonveilige situatie. Vanwege de dakconstructie wordt nu dus gesproken van een brandgevaarlijke situatie, een zwaardere aanduiding. Er is één ander complex in de stad waar ook sprake is van deze dakconstructie. Het gaat om de containerwoningen aan de Zuiderzeeweg 100 t/m 212 en 214 t/m 330. Ook die studentenwoningen zijn van Lieven de Key.

"De kwalificatie brandgevaarlijk noodzaakt dus tot aanvullende, structurele maatregelen voor unitbouw met een woonbestemming, uitgevoerd met een schil(dak)constructie. Directe ontruiming van deze bestaande units is daarbij nu niet nodig", aldus Van Lieshout. Wel wordt geadviseerd om binnen twee maanden structurele maatregelen te nemen in beide complexen.

"Ik kan mij goed voorstellen dat dit rapport leidt tot zorgen bij bewoners van de twee complexen"

Zita Pels, wethouder Volkshuisvesting

Een optie is het verwijderen van de huidige daken. Een alternatief is het aanbrengen van een sprinklerinstallatie. De brandweer beveelt verder sterk aan om per direct extra rookmelders te plaatsen, vluchtroutes vrij te houden en deurdrangers te monteren. Verder zegt Lieven de Key aan de Zuiderzeeweg vanaf vandaag 24/7 brandwachten in te zetten. In de Riekerhaven zijn die er al langer.

Voldaan aan wettelijke eisen

De gemeente en de brandweer benadrukken dat in beide complexen wordt voldaan aan alle wettelijke brandveiligheidseisen. "Deze maatregelen zijn een aanvulling op de huidige wet- en regelgeving. Hoewel schildak-unitbouw dus aan deze wet- en regelgeving voldoet, beoordeel ik deze dus toch als onvoldoende veilig", aldus Van Lieshout. 

"We doen er alles aan om onze bewoners snel duidelijkheid te bieden"

Lieven de Key

Volgens de gemeente is 'goede en spoedige communicatie richting de bewoners van essentieel belang'.  De gemeente zegt verder dat het 'onmiddellijk een gesprek heeft georganiseerd met de eigenaar Lieven de Key, de brandweer en medewerkers van de gemeente, waarbij is benadrukt dat goede en spoedige communicatie richting de bewoners van essentieel belang is. Lieven de Key zegt er alles aan te doen bewoners zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden.

Nieuwe daken van betere kwaliteit 

De gemeente zegt verder dat de nieuwe generatie flexwoningen van 'een heel ander kwaliteitsniveau zijn dan de tijdelijke containerwoningcomplexen met schil(dak)constructie waar het brandweerrapport betrekking op heeft.'

Die nieuwe woningen zijn op een andere manier gebouwd en bedoeld voor een langere periode. Containerwoningen met de dakconstructie zoals in de Riekerhaven en aan de Zuiderzeeweg worden niet meer in Amsterdam gebouwd.

Reactie Zita Pels, wethouder Volkshuisvesting

 “Ik kan mij goed voorstellen dat dit rapport leidt tot zorgen bij bewoners van de twee complexen. Volgens de brandweer volstaan op dit moment de eerder afgesproken maatregelen. Voor nu is het belangrijk dat de brandweer en eigenaar van de complexen komende dagen bespreken wat verder nodig is om de brandveiligheid te waarborgen voor de lange termijn.”

Reactie Lieven de Key

"Lieven de Key doet er alles aan om bewoners een brandveilig huis te bieden. Daarom voldoen al onze woningen aan de wettelijke brandveiligheidseisen.

Afgelopen week verschenen er twee onderzoeken (door Crisislab en Brandweer Amsterdam) over de brand op Riekerhaven. Volgens beide onderzoeken voldoet woongebouw Riekerhaven aan alle wettelijke brandveiligheidseisen. De onderzoekers hebben verschillende inzichten hoe Riekerhaven brandveiliger kan worden gemaakt. Een deel van deze nieuwe aanbevelingen geldt ook voor vergelijkbare woningen aan de Zuiderzeeweg. We zijn in gesprek met de Gemeente en Brandweer over welke maatregelen we het beste kunnen nemen.

Het is heel vervelend voor bewoners dat deze situatie is ontstaan. Lieven de Key benadrukt dat bewoners veilig kunnen blijven wonen door de maatregelen die we na de brand hebben genomen. Dat is ook de conclusie van beide onderzoekers. Totdat we weten welke extra maatregelen er definitief genomen worden om het brandveiliger te maken, zetten we 24/7 brandwachten in. Bij Riekerhaven zijn die er al, bij Zuiderzeeweg vanaf vandaag (13 maart).  We doen er alles aan om onze bewoners snel duidelijkheid te bieden."

Lees ook