Ga naar Content

Toch geen beslissing over asielopvang Alkmaar, beveiligde vergadering gedwarsboomd

D-day werd geen D-day in Alkmaar: de raadsvergadering, vanavond in het teken van de mogelijke ingebruikname van het voormalig belastingkantoor als opvang voor vluchtelingen, is na tien minuten gestopt. Een meerderheid van de raad stemde in met een voorstel om het punt voor nu van de agenda af te halen. "Te veel vragen."

Beveiliger voor de raadszaal - Foto: Maaike Polder / NH Nieuws

Op allemaal plekken in het stadhuis in het Alkmaarse centrum stonden beveiligers. Ook werden er geen kopjes, maar kartonnen bekers koffie geschonken. En de publieke tribune zat overvol, er zouden ook insprekers zijn. Kortom: er werd vuurwerk verwacht.

Maar er kwam een 'ordevoorstel'. En wel binnen tien minuten, door Ben Bijl van coalitiepartij BAS. Een verzoek om het punt (voor nu) van de agenda te schrappen. "Dit is een belangrijke vergadering en een belangrijk punt, toch doen wij dit."

Ze hebben 'niet genoeg informatie', luidt zijn motivatie na vraag van voorzitter van de vergadering burgemeester Anja Schouten. "We willen meer weten over het businessplan en de aangekondigde spreidingswet. En ik verwacht niet dat dit er binnen een week ligt."

Met de spreidingswet dwingt het Rijk gemeenten en provincies om vluchtelingen op te nemen.  Er is kritiek op de uitvoerbaarheid - te complex en te onduidelijk, zo oordeelde de Raad van State begin deze maand. 

Waar gaat het allemaal over? Vanavond zou er door de gemeenteraad een beslissing genomen worden over een hot topic in Alkmaar: het leegstaande voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg. Wordt het een zogenoemde Centrale Ontvangstlocatie (COL) voor vluchtelingen? 

Er moeten, zo verzoeken het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Staatssecretaris Asiel en Migratie, zo'n 250 asielzoekers 'voor korte duur' worden opgevangen na hun aanmelding en eerste screening door de vreemdelingenpolitie in Ter Apel.

'Afspraken met COA moeten goed'

Een soort tweede station na hun aankomst in Nederland, met een kantoor voor de IND en medici. Ook zijn er plannen aangekondigd voor de twee andere gebouwen: de gemeente wil daar plek voor vluchtelingen mét een verblijfsvergunning en (Alkmaarse) spoedzoekers. Twee weken geleden was er al een informatieavond voor omwonenden in Hoefplan.

Bij de vorige Alkmaarse coalitie kwam meer vluchtelingenopvang er niet door, maar de huidige staat er - met een samenstelling van andere politieke partijen en een wethouder met ervaring op het dossier - welwillend tegenover.

Foto: NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Omdat de coalitie een meerderheid heeft in de raad, was de kans er dat het voorstel er door zou komen vanavond. In de krant werd gesproken van 'D-day'. Maar toen volgde dus het ordevoorstel. Zeventien raadsleden stemden tegen het voorstel van Ben Bijl, twintig stemden voor. En dus is het punt 'ingebruikname Robonbosweg' voor nu uitgesteld. 

D66 is één van de oppositiepartijen die instemde met het voorstel van BAS. Waar die partij in augustus nog aandrong op de ingebruikname, sprak raadslid Simone Meijnen zich vorige week kritisch uit

"We zijn bang dat er geen duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden met het COA", licht ze haar stem vanavond toe. "We willen zeker weten dat we goed voor die mensen kunnen zorgen. Er zijn nog te veel vraagtekens en we moeten uitgebreider praten."

David Rubio Borrajo van PvdA stemde tegen het schrappen van het punt de agenda en is voor de ingebruikname van de Robonsbosweg. Hij reageert ook op de welgeteld tien minuten durende raadsbijeenkomst.

"Er waren acht insprekers gekomen vanavond. Allemaal voor niks"

Publiek tijdens de raadsvergadering

"Wat mij betreft hadden we het voorstel vanavond wel behandeld. Maar het is een moeilijk dossier." Dat zijn coalitiegenoot dit voorstel indiende, is dit een vertrouwensbreuk? "We hadden deze geluiden al gehoord. Ik zie geen val van de coalitie. Er zijn onduidelijkheden. Wat de raad uitgesproken heeft, is dat ze meer tijd wil hebben om beraadslaging en afweging te maken. Zo werkt de democratie. En het voorstel is niet afgeschoten."

Wanneer het agendapunt nu wordt behandeld door de raad is nog niet duidelijk. Op de volle publieke tribune klinkt wat ergernis. "Er waren acht insprekers gekomen vanavond. Allemaal voor niks. En jij? Dat wordt een kort artikel zeker?"

De partijen die tegen het voorstel voor het schrappen van het agendapunt stemden waren Leefbaar Alkmaar, PvdD, SP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdA.

De partijen die voor het schrappen van het agendapunt stemden waren BAS, Seniorenpartij Alkmaar, Forum voor Democratie, VVD, Onafhankelijke Partij Alkmaar, D66.

Lees ook