Ga naar Content

Rumoer over roosters bij medewerkers Stadsbeheer in Amsterdam: "95 procent is tegen"

Bij medewerkers van het gemeentelijke Stadsbeheer in Amsterdam is grote ontevredenheid over een proef met nieuwe roosters. Zo groot, dat volgens de boze medewerkers de afgelopen twee jaar al meer dan honderd mensen ontslag zouden hebben genomen, iets wat de gemeente overigens ontkent. Het nieuwe rooster zou dit voorjaar moeten gelden, maar vrijwel alle medewerkers zijn tegen de plannen. Dat blijkt uit een brief die in handen is van AT5 en NH Nieuws.

Eigenlijk had het een formaliteit moeten zijn, de achterbanraadplegingen onder de medewerkers van Stadsbeheer. Drie van de vijf afdelingen zouden beginnen met een proef met nieuwe, flexibelere werkroosters. Op een informele heidag, eind 2022, leek daarover al een akkoord bereikt te zijn tussen vertegenwoordigers van de ondernemingsraad (OR) en een onderhandelaar van de gemeente. Op de raadplegingen zouden medewerkers worden geïnformeerd over de afspraken.

Stadsbeheer

Stadsbeheer is het gemeenteonderdeel dat zorgt voor een schoon en leefbaar Amsterdam. De drie afdelingen waarvoor de nieuwe roosters zouden gelden zijn Afval & Grondstoffen, Stadswerken en THOR (Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte). Dat zijn de mensen die het afval ophalen in de stad, de straten onderhouden en schoonhouden, en de boa's.

Foto:

"Vanaf 2018 zijn ze al bezig met die roosterregeling", vertelt een medewerker die anoniem wil blijven. "Vanaf 1 april willen ze met een proef starten. Medewerkers kunnen dan ook 's avonds en 's nachts worden ingezet, en op feestdagen."

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het nieuwe rooster nodig om in te spelen op 'het ritme van de stad'. "In de avonden en weekenden is er meer inzet nodig", schrijft de woordvoerder. "We snappen dat dit wennen is. Dit jaar kijken we hoe met de nieuwe roosters de stad én onze medewerkers beter bedienen." De nieuwe roosters moeten bovendien zorgen voor minder werkdruk. "En wie op onregelmatige tijden werkt, krijgt een toelage."

95 procent tegen

In een nieuwsbrief van 23 januari dit jaar werden medewerkers van de drie afdelingen geïnformeerd over de stand van zaken vanaf 1 april. Vanaf dan krijgen medewerkers dertig dagen van tevoren hun rooster voor de maand daarop. En er werden dus zes achterbanraadplegingen aangekondigd, waar de plannen door de roostercommissie van de OR worden toegelicht. Die vonden in de laatste week van januari plaats.

"De commissie heeft geen persoon getroffen die positief was"

Roostercommmissie

Maar de commissieleden stuitten op grote weerstand van de circa zeshonderd aanwezige medewerkers, zo blijkt uit een brief van de commissie aan de OR. "Helaas hebben wij moeten constateren dat er bij de achterban niet het gewenste draagvlak is", staat in de brief van 7 februari. "Ongeveer 95% van de medewerkers is tegen het invoeren van de tot dusver bekende roosters. De commissie heeft geen persoon getroffen die positief was."

De medewerker was daar ook. "Je proefde echt de weerstand tegen de plannen. We willen die nieuwe roosters helemaal niet." Ook is er angst over de spaarurenregeling, omdat deze bij sommige afdelingen zou sneuvelen. Medewerkers vinden daarnaast dat ze tot nu toe slecht zijn geïnformeerd over de nieuwe plannen. "Terwijl dat wél was afgesproken." Een handtekeningenactie zou al 800 steunbetuigingen hebben gekregen, voornamelijk onder de afdeling Stadswerken. 

Ontslag en onderbezetting

Opvallend is dat er in de brief staat dat de onrust zo groot is, dat mensen ontslag willen nemen - en dat meer dan honderd personen dat ook al hebben gedaan. "Als het er niet meer zijn", vertelt een andere medewerker. "Dat gaat dan over de afgelopen twee jaar. En we kampen al met een enorme onderbezetting, omdat er al tijden te weinig mensen worden aangenomen."

"We kampen met een enorme onderbezetting"

Medewerker Stadsbeheer

Een woordvoerder van de gemeente ontkent dat er sprake is van een verhoogde uitstroom bij de drie afdelingen. "Bij THOR is het verloop wel hoog, maar niet hoger dan in andere grote steden." Uit exitgesprekken komt niet naar voren dat het roosterrumoer de reden tot ontslag zijn, aldus de woordvoerder. 

Stemming

Hoe nu verder? De tweede medewerker verwacht dat het conflict de komende tijd verder op zal lopen. Een belangrijk moment is de OR-vergadering van volgende week, als er over het roosterplan wordt gestemd. "De OR heeft 25 leden, daarvan zijn er 13 meestal op de hand van de gemeentesecretaris. Het plan kan dus worden aangenomen, ondanks de weerstand." Overigens is groen licht van de OR geen voorwaarde voor het doorgaan van de proef, al weegt het wel zwaar. 

Als dat akkoord er niet komt, is het uiterst onzeker of de roosterproef wel doorgang kan vinden. De bedoeling is dat 28 februari de nieuwe roosters bekend worden gemaakt.

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]