Start van hoofdcontent

ALKMAAR

nl

Vragen Alkmaarse SP en SPA: "Versmalde stoep voor mindervaliden is onbegrijpelijk"

2 december 2022, 07.15 uur · Aangepast 2 december 2022, 09.21 uur · Door Priscilla Overbeek

SP en Seniorenpartij Alkmaar (SPA) noemen de ontstane situatie voor mindervalide bewoners van de Cressantlaan in De Hoef 'schrijnend en onbegrijpelijk'. De trottoirs zijn daar zo versmald dat mensen met hun rollator of rolstoel klem komen te zitten. Aan het college wordt nu gevraagd: "Is de wethouder bereid de toegankelijkheid voor de gebruikers zo snel mogelijk te herstellen?"

Alkmaar Centraal

In de wijk Hoefplan staan meerdere aangepaste woningen voor ouderen en mindervalide bewoners. De brede trottoirs boden altijd genoeg ruimte aan rolstoelen en rollators, maar sinds de herinrichting van de straat behoort dat tot de verleden tijd, blijkt uit een reportage van mediapartner Alkmaar Centraal. Van de stoep is na de herinrichting van de 2,25 meter maar 88 centimeter overgebleven. 

Al sinds de eerste plannen in 2017 wordt er volgens Jiska Goudsblom (53) door bewoners aan de bel getrokken, maar nadat de projectleider verdween, werd er van de nieuwe nooit meer iets vernomen. Inmiddels is de vierde projectleider actief, weet Jiska te vertellen. "We hebben veel gemaild en gevraagd of er getoetst kon worden op toegankelijkheid voor mindervaliden. Maar daar hebben we nooit een reactie op gekregen."

Tekst gaat verder.

De Alkmaarse politieke partijen SP en SPA vragen zich nu af of het participatieproces wel goed is verlopen. "Er zouden inspraakavonden worden gehouden, maar vanwege corona ging dat niet door. De bewoners geven aan dat ze meermalen gevraagd hebben het plan te laten toetsen op toegankelijkheid."

Oversteken

Gemeente Alkmaar heeft Jiska verzocht om tussen de geparkeerde auto's door over te steken naar de overkant van de straat, omdat daar de stoep breder is. "Het geboden alternatief om meerdere oversteken te maken, levert alleen maar meer onveilige situaties op", schrijven SP en SPA.

Bekijk hier de reportage van mediapartner Alkmaar Centraal, waarin Jiska laat zien hoe rolstoelonvriendelijk haar straat is geworden: 

Mindervaliden klem door versmalde stoep - Alkmaar Centraal

Verder stellen de partijen dat bij aangepaste woningen de toegankelijkheid voor mindervaliden voorop moet staan. Aan het college van Alkmaar wordt dan ook gevraagd op korte termijn iets aan de situatie te doen. "We kunnen overwegen het plantsoengedeelte aan de overzijde iets te versmallen, zodat beide trottoirs weer een redelijke breedte hebben", zo luidt het voorstel.

De partijen vragen tot slot om een memo van de wethouder over de gang van zaken in het participatieproces, om die in de toekomst te kunnen verbeteren. "Bij het bespreken van de te vernieuwen participatieverordening, kan de gemeenteraad daar dan rekening mee houden."

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]