Ga naar Content

Middeleeuwse haan in Spaarnwoude is een spreeuwenmagneet

Het eeuwenoude kerktorentje de Stompetoren in Spaarnwoude werkt als een magneet op spreeuwen. Soms is het er even stil, als de spreeuwen in het weiland naar wormen zoeken. Maar het is een kwestie van tijd over er zitten weer tientallen spreeuwen op het dak naar de zon te zingen. Hoog tijd voor Natuurlijk Noord-Holland om een bezoekje te brengen aan de middeleeuwse haan. 

Foto:

"Het kerkje staat op de oudste strandwal van Noord-Holland", legt Johan Stuart uit. Johan gidst Natuurlijk Noord-Holland door de polders rondom Spaarnwoude. Het torentje stamt uit de 13e eeuw en is daarmee één van de oudste gebouwen in Noord-Holland.

"Ooit lag hier de kust van de Noordzee. Die is later steeds iets meer naar het westen opgeschoven en kwam deze bult zand landinwaarts te liggen." Voor de Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland kijkt Johan naar de vogels in de polders rondom Spaarnwoude. "Dit is nog één van de weinige plekken in de regio waar grutto's broeden."

Natuurlijk Noord-Holland - NH Nieuws

In de weilanden rondom Spaarnwoude staan koeien. Geen zwartbont vee dat voor melk wordt gehouden, maar bruine limousin vleeskoeien. Ze horen bij de Koningshoeve. Daar houdt boer Gertjan van Tunen ruim vierhonderd koeien. "Eigenlijk probeer ik grutto's te kweken. De koeien zijn daartoe een middel."

Dat zit zo: Grutto's broeden niet in een boom, maar op de grond in een weiland. Die weilanden zijn er voor koeien. Geen koeien: geen weiland. "De wijze waarop ik hier koeien houdt, is volledig afgestemd op de weidevogels. Onze koeien geven andere mest dan de reguliere melkkoeien. De stront is niet zo vloeibaar en bevat meer stro en vezels wat beter is voor het land. Dan heb je meer kruidenrijk grasland waar gruttokuikens de muggen en vliegen vinden die ze eten. We maaien laat zodat de weidevogels kunnen opgroeien."

Het meertje van Spaarnwoude met vogelkijkhut - Foto: NH Media/Stephan Roest

Veehouder Gertjan geeft zoveel om weidevogels dat hij een eindje verderop een meertje onderhoudt waar veel weidevogels op afkomen. "In het voorjaar is dat een plek waar weidevogels uit Afrika aankomen. We hebben er een kijkhut geplaatst zodat iedereen in de buurt hier naar die vogels kan komen kijken."

Hopelijk zijn daar volgend jaar ook weer kluten te zien. "In het meertje heb ik een eilandje vrijgemaakt. Dat is een superplek voor kluten." De kluut, een prachtige zwart-witte vogel die hoog op de poten staat en een snavel heeft die naar boven wijst, maakt een simpel nestje op een zanderige ondergrond. Het liefst omringd door water, want dan zijn de eieren en kuikens veilig voor veel rovers. "We kunnen niet wachten tot het voorjaar is", zegt een hoopvolle Gertjan.

Bekijk alle verhalen en afleveringen op onze themapagina Natuurlijk Noord-Holland.

Opmerkingen, tips of vragen? Stuur verslaggever Stephan Roest een berichtje via [email protected]