Start van hoofdcontent

NOORD-HOLLAND

nl

Methodologische toelichting 'Stand van NH'

9 november 2022, 15.11 uur · Door Kieskompas

NH Nieuws heeft Kieskompas opdracht gegeven onderzoek te doen naar de onderwerpen die de inwoners van Noord-Holland het meest belangrijk vinden.  Op deze pagina lees je de uitleg over en verantwoording van het onderzoek van Kieskompas.

Introductie

De dataverzameling voor dit onderzoek vond plaats van 5 oktober 2022 tot 11 oktober 2022. Daarbij heeft Kieskompas gebruik gemaakt van een speciaal Noord-Hollandpanel.

Deze dataverzameling heeft geleid tot een gewogen steekproef van 2562 respondenten. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor stemgerechtigde inwoners van Noord-Holland, heeft Kieskompas een weging op de resultaten van het onderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, migratieachtergrond en stemgedrag om de data ten aanzien van deze variabelen (binnen de gebruikte categorieën) representatief voor Noord-Holland te maken. Deze representativiteit trekt zich door naar variabelen en categorieën waarop niet gewogen is, maar zal nooit volledig corrigeren.

Samenstelling Noord-Hollandpanel

Het speciaal Noord-Hollandpanel is samengesteld op basis van een gestratificeerde willekeurige steekproef (stratified random sampling) uit het opt-in non-probability Grote Burgerpanel van Kieskompas als steekproefkader, rekening houdend met vijf karakteristieken: provincie, geslacht, leeftijdscategorie, opleidingsniveau, en migratie-achtergrond. Er is een correctie doorgevoerd op stemgedrag. Het populatiekader wordt opgemaakt door de Gouden Standaard van CBS.

Response

Op 11 oktober hadden 2677 mensen het onderzoek volledig ingevuld, waarvan 2673 mensen via het Noord-Hollandpanel (8456 panelleden; response rate 31.6%) en 4 mensen via de anonieme link. Om respondenten een gewicht toe te kennen, moet hun provincie, leeftijd, geslacht, migratie-achtergrond, opleiding, en het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen bekend zijn, hetgeen 2562 Noord-Hollanders met ons deelden.

Weging

Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor stemgerechtigde inwoners van Noord-Holland, voert Kieskompas een weging uit op de resultaten van het onderzoek. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een iteratieve poststratificatiemethode op basis van verschillende populatie-eigenschappen. Er wordt gewogen met zogenaamde joint distributions. De eerste komt uit de Gouden Standaard van CBS:

  • leeftijd (4 categorieën)
  • geslacht (2 categorieën)
  • opleiding (3 categorieën)
  • migratie-achtergrond (3 categorieën)

De tweede verdeling betreft een marginal distribution van de provinciale verkiezingsresultaten van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 (bron: verkiezingsuitslagen.nl van de Kiesraad). Hierbij wordt elke zetelende partij afzonderlijk gewogen, net als alle andere partijen samen, blanco-stemmers en niet-stemmers. Vervolgens worden de toegekende gewichten getrimd op het 99,5e percentiel, waarbij de maximale foutenmarge op de volledige dataset 3.3% bedraagt.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.