Start van hoofdcontent

IJMUIDEN

nl

Nieuwe waarschuwing voor Tata: giftige uitstoot beruchte kooksfabriek moet binnen een maand omlaag

2 november 2022, 12.44 uur · Aangepast 2 november 2022, 16.14 uur · Door Thomas Jak

Tata Steel moet de schadelijke uitstoot van de omstreden kooksfabriek binnen een maand beperken. Anders volgen er 'verdere handhavingsstappen', dreigt de Omgevingsdienst. Hoe die eruit kunnen zien, wil de Omgevingsdienst nog niet zeggen. De waarschuwing komt op een interessant moment: FNV Tata Steel waarschuwde vorige week in een brandbrief dat sluiting van de kooksfabriek zal leiden tot 'een sociaal drama'.

Foto: Kooksfabriek 2 - NH Nieuws / Jasper Leegwater

Er is de laatste tijd weer veel te doen om de kooksfabrieken van Tata Steel. In die fabrieken worden kooks in grote hitte gegaard. Dat is nodig voor het staalmakingsproces. Onlangs kreeg het bedrijf een derde, verhoogde last onder dwangsom aan de broek, omdat de kooks soms 'rauw' uit de oven komen. Dat zorgt voor veel schadelijke uitstoot voor omwonenden.

Ook dreigde de provincie dat dit wel eens de laatste dwangsom kon zijn; daarna zou de kooksfabriek misschien wel opgedoekt moeten worden.

Brandbrief

Maar sluiting van de kooksfabrieken zou volgens Tata Steel en de FNV catastrofale gevolgen hebben. Vorige week stuurde de vakbond nog een brandbrief met de boodschap: 'zonder kooksfabrieken geen Tata Steel IJmuiden'. De omgeving moet volgens die brief de 'milieubelasting' van deze fabrieken (het zijn er twee) op de koop toenemen totdat er nieuwe, groene staalfabrieken zijn die de kooksfabrieken overbodig maken.

De eerste zou, als alles volgens plan verloopt aan het einde van dit decennium dicht kunnen, de volgende een paar jaar later.

Omwonendenorganisaties vinden dat te lang en redeneren juist andersom: voor de volksgezondheid in de regio moeten de fabrieken dicht. Tata Steel moet daarna zijn kooks maar zien in te kopen.

Binnen vier weken minder PAK's

Nu voegt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) een nieuw hoofdstuk toe aan de saga: binnen vier weken moet de uitstoot van kankerverwekkende PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) bij de kooksfabrieken naar beneden. Specifiek gaat het om de stoffen naftaleen en fenantreen. Over de eventuele consequentie als dat niet gebeurt is de OD nog in beraad, zeggen ze. "We gaan er ook van uit dat Tata het probleem oplost."

Ook om PAK's is veel te doen: het RIVM meldde eerder dit jaar in een rapport dat de PAK's-uitstoot van Tata schadelijk hoog is. Hoewel Tata later weer meldde dat de volledige bedrijfsuitstoot van die stof gehalveerd is ten opzichte van 2019, moet Tata Steel de PAK's-uitstoot bij de kooksfabriek nu dus zuiveren van de OD.

De tik op de vingers is een gevolg van verscherpte controle op de fabrieken, laat de ODNZKG weten. Wat betreft andere stoffen, houdt Tata Steel zich volgens de dienst wel aan de gestelde normen.

De lopende, derde last onder dwangsom voor de rauwe kooks is in tegenstelling tot berichtgeving in andere media nog níet verbeurd. Wél onderzocht de ODNZKG onlangs twee meldingen van mogelijk rauwe kooks: daarbij zijn uiteindelijk geen rauwe kooks gevonden.

Reactie Tata Steel

"In een onderzoek naar mogelijkheden om geuroverlast verder te verminderen heeft de omgevingsdienst (ODNZKG) in november 2021 en juni 2022 een aantal metingen bij de Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2) uitgevoerd en diverse emissies in kaart proberen te brengen.

Wij hebben het onderzoeksrapport gistermiddag ontvangen. Een eerste lezing roept vooral vragen op. Vragen waar we zelf dieper in moeten duiken en vragen waarover we zo snel als mogelijk met de omgevingsdienst in gesprek willen gaan. We kunnen daarom nu niet inhoudelijk reageren en het rapport verder duiden.

Wij koersen vol op de transformatie naar Groen Staal. In de tussentijd investeren wij honderden miljoenen om de impact van onze huidige activiteiten te verminderen, waaronder ook het verder terugdringen van PAK’s. Het afgelopen jaar zijn diverse maatregelen genomen om de emissie van PAK-stoffen te verminderen, waaronder ook bij KGF2.

De maatregelen uit het Roadmap Plus-verbeterprogramma zijn al vergevorderd en leiden in 2022 tot een vermindering van de uitstoot van PAK-stoffen met circa 50 procent ten opzichte van 2019."

Meer nieuws uit de IJmond?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit de IJmond. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/IJmond

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]