Ga naar Content

Burgemeester Halsema wil proef met online gebiedsverboden

Burgemeester Halsema van Amsterdam wil, net als politie en justitie, een proef met het instellen van online gebiedsverboden. Dat laat ze weten in een brief over 'drillrapgerelateerde problematiek'. 

Foto: AT5 / Luuk Koenen

Halsema schrijft dat er na vragen die D66-raadslid Rob Hofland in de zomer van vorig jaar stelde een juridische verkenning is gedaan. Daaruit blijkt dat het 'privacy-juridisch nog onontgonnen gebied' is en dat er meer jurisprudentie nodig is om te zien of de huidige bevoegdheden van burgemeesters om openbare orde-verstoringen te voorkomen ook op deze manier ingezet worden.

"Zodra een geschikte zaak zich voordoet, zullen de eerste ervaringen hiermee worden opgedaan"

femke halsema, burgemeester

"De driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en de politiechef, red.) heeft besloten om dit onontgonnen pad te bewandelen in de vorm van een proef", schrijft Halsema in de vandaag verstuurde brief. "Zodra een geschikte zaak zich voordoet, zullen de eerste ervaringen hiermee worden opgedaan. Door nu in te zetten op een proef met online gebiedsverboden kan meer (juridische) duidelijkheid verkregen worden."

Ze schrijft dat er wel een risico is dat de gemeente door de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens wordt teruggefloten. "Maar zonder een dergelijke proef zal meer juridische duidelijkheid over dit onderwerp waarschijnlijk nog lang op zich laten wachten. Bovendien zal de landelijke wetgever zich zonder gerechtelijk oordeel niet snel geroepen voelen de wet aan te passen om zodoende een expliciete grondslag te creëren."

Betekenis

In de brief zelf staat niet wat er precies met een digitaal gebiedsverbod wordt verstaan, maar in een artikel van Boom bestuurskunde tijdschriften wordt het onder meer omschreven als dat 'iemand een bericht moet verwijderen of op bepaalde internetomgevingen (tijdelijk) geen toegang meer krijgt' of 'vormgeving van een verbod om zich te begeven in een bepaalde digitale omgeving waar eerder ongewenst gedrag is vertoond'.

Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, legde eind vorig jaar ook een 'online gebiedsverbod' op aan een 17-jarige jongen uit Zeist die opriep tot rellen in Utrecht. Mocht hij meer van dat soort oproepen plaatsen, dan zou dat hem 2500 euro boete kunnen opleveren. Een paar weken later trok ze dat verbod in

"De oorzaak van de onderzochte geweldsincidenten ligt dus niet in de muziek"

FEMKE HALSEMA, BURGEMEESTER

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg heeft daarnaast onderzocht of er een verband is tussen geweldsincidenten en drillrap in de stad. Daaruit blijkt volgens Halsema dat 'risicovol online gedrag een katalysator is voor geweldsincidenten, terwijl de muziek slechts een beperkte rol speelt. "De oorzaak van de onderzochte geweldsincidenten ligt dus niet in de muziek maar veel meer in de onderliggende gewelddadige straatcultuur – die zich in toenemende mate online afspeelt", stelt Halsema.

Ze onderzoekt daarom of en, zo ja, hoe de gemeente beter inzicht kan krijgen in online gebeurtenissen die kunnen leiden tot geweld op straat. Op deze manier hoopt Halsema dat de gemeente op tijd voor de-escalatie kan zorgen. In het najaar moet hier meer duidelijk over worden. 

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]