Ga naar Content

Actiecomité strijdt voor behoud van Hoogwouds landschap en is tegen zonnepark

In Hoogwoud is discussie en weerstand ontstaan over de plannen voor de aanleg van een zonnepark van 20 hectare langs de Koningspade. Om onnodig verlies van landschap en zeer vruchtbare landbouwgrond tegen te gaan, is het actiecomité van betrokken bewoners een petitie gestart. Die is inmiddels door meer dan 1.000 mensen ondertekend. 

Foto: NH Nieuws/Michiel Baas

Ook LTO Noord - afdeling West-Friesland - springt in de bres. Waarom zijn ze tegen de komst van dit zonnepark? Hoogwouder Erik Mooij, die namens de actiecomité het woord voert, somt een paar redenen op. "Neem de stikstofproblematiek als voorbeeld: agrariërs die weg moeten of moeten inkrimpen bij natuurgebieden. Hier hebben we dat niet, waardoor we die voedselzekerheid kunnen blijven bieden."

LTO-voorzitter Trude Buysman deelt die mening: "Je moet goede grond niet opofferen. Voedsel wordt ontzettend belangrijk de komende tijd. Het moet betaalbaar blijven, maar ook veilig. Er zijn nog genoeg daken waar zonnepanelen op kunnen. Daarna ga je pas stukken grond gebruiken die niet in productie kunnen vanwege de ligging. Als er dan geen plekken zijn kunnen we praten over het inzetten van natuur."

Ook broeden er weidevogels en ligt het gebied in een beschermd stolpenlint. "Die zijn ook in de pen geklommen", weet Mooij. "Het plan stuit op veel verzet."

Hij wil nog een standpunt eraan toevoegen. "Kijk, we zijn tegen onnodig opofferen van landschap omdat het ook anders kan. Maar dan moet je wél met een alternatieve oplossing komen, aangezien er een opgave op tafel ligt. Dat realiseren we ons ook", benadrukt Mooij, wijzend op de West-Friese ambitie om in 2030 0,7 terawattuur (TWh) hernieuwbare energie op te wekken. Hoeveel Opmeer hieraan bijdraagt, is nog niet duidelijk. "Ongeveer 23 GWh", redeneert Mooij. "Maar die is nog niet bekend, dat is nog afhankelijk van de verdeelsleutel." 

Genoeg dakoppervlak

Als alternatief noemt Mooij het benutten van daken. Het dakoppervlak is in potentie groot (500.000 m2) in Opmeer. Een rekensom dat te vergelijken is met de aanleg van 70 voetbalvelden. "De feiten liegen er niet om, er is genoeg dakoppervlak. Daar moeten we ons actief op inzetten", vindt hij. "Neem een voorbeeld aan het distributiecentrum van Action in Zwaagdijk-Oost. Wij hebben hier ook vele bedrijven."

Vorige week had Mooij, samen met de andere 'actievoerders', nog een gesprek hierover met burgemeester Gerard van den Hengel en wethouder Herman ter Veen (Duurzaamheid). "Dat was positief. We zijn uitgenodigd om aan de tekentafel te zitten. Dat is een goede stap in de richting: we moeten elkaar zoveel mogelijk proberen te helpen en niet tegenover elkaar staan."

Tekst gaat door onder het infoblok.

Zonnenpark van 20 hectare

Een grondeigenaar aan de Koningspade is gevonden. Hier komt een zonnepark van 20 hectare, genoeg om ruim 8.100 huishoudens per jaar te voorzien van stroom. Volgens Mooij heeft de agrariër al een akkoord bereikt met twee commerciële bedrijven die de handen ineen hebben geslagen: Solar Fields uit Utrecht wordt exploitant en Noord-Hollandse Energie Coöperatie uit Alkmaar biedt ondersteuning.

Wethouder Herman ter Veen (Duurzaamheid): "Deze agrariër wil zijn grond in tweeën opsplitsen: 6 hectare gaat naar natuurontwikkeling en 10 hectare naar een zonnepark. Ook kunnen bewoners eigenaar worden, die kunnen dan meebepalen. Een deel van de winst vloeit dus terug naar de aandeelhouders."

Het buitengebied, dat in het westen ligt van Hoogwoud, is aangewezen als zoekgebied (Westerboekelweg) in de Regionale Energietransitie (RES) van Noord-Holland Noord. Ook De Veken, waar een nieuw bedrijventerrein uit de grond wordt gestampt, is gekenmerkt als zoekgebied. Het is daarom geen gekke gedachte dat sommige commerciële bedrijven gebruikmaken van die speelruimte.

Toch wijst Mooij naar de ambities en rol van Opmeer. "De gemeente koestert haar cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Dat staat ook beschreven in het rapport van de RES en hun Toekomstvisie. Ook willen ze zonnepanelen op daken stimuleren. Dus laat de gemeente die optie dan ook actief gaan stimuleren en daarmee geen ruimte geven voor een zonnepark."

Meetlat

Ter Veen reageert hierop: "Onze voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op daken, dat klopt. Maar uit vooronderzoeken blijkt dat ze maar 40 tot 60 procent van onze beoogde energiebehoefte kunnen opwekken. Dan houden we nog een deel over die we moeten invullen, uitgaan van een keuze uit wind of zon. Windmolens zijn niet aan de orde, dus dan blijft er maar één keuze over."

Daarom stelt de gemeente als voorwaarde dat het landschap zo min mogelijk schade ondervindt. Want volgens Ter Veen betekent dit niet dat hiermee ook gelijk kostbare grond 'verloren' gaat. "Door bijvoorbeeld het zonnepark met groen te omringen, dubbel grondgebruik als waterberging en gewasteelt in te passen of de biodiversiteit te versterken met natuur."

Ook is het plan nog lang niet in beton gegoten. Ter Veen: "We kunnen nog geen vergunning afgeven. Daarvoor moeten we eerst samen met onze inwoners een omgevingsvisie opstellen. Dat gebeurt pas eind 2023. Daarin staan onze voorwaarden, waarmee we kunnen meten of initiatieven een vergunning kunnen krijgen. Maar die belangen tussen klimaat of landschap moeten wél worden afgewogen. We hebben een opgave te vervullen. In 2025 moet alles vergund zijn en in 2030 moeten we hernieuwbare energie kunnen opwekken."

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Samenwerking NH en WEEFF

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📧 Stuur ons jouw tips op naar [email protected] 
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]