Start van hoofdcontent

VELSEN-NOORD

nl

Ondernemers overvallen door werkzaamheden aan kade voor cruiseschip voor vluchtelingen

12 augustus 2022, 09.39 uur · Aangepast 12 augustus 2022, 12.16 uur · Door Fred Segaar & Thomas Jak

Het zeecruiseschip lijkt écht naar de VOB-kade in Velsen-Noord te komen voor de opvang van duizend asielzoekers. Maar hoe alles er daar precies uit moet gaan zien, is door gebrekkige overheidscommunicatie nog een raadsel voor de ondernemers op het aangrenzende industrieterrein. Bovendien is dat terrein niet erg geschikt om op te wonen, zegt Gerrit de Vries, die er een bedrijf heeft. "Eventuele toeloop van mensen op het schip koppelt zich maar erg moeilijk aan zwaar transport en bedrijfsmateriaal hier", vindt hij. 

Foto: Gerrit de Vries langs de VOB-kade - NH Media

"We vrezen voor de veiligheid van de bedrijven, maar ook voor de veiligheid van de asielzoekers", zegt De Vries van Marine Sampling Holland, een bedrijf vlak naast de VOB-kade. "Gaan er bijvoorbeeld hekken komen?" vraagt hij zich hardop af. 

Hij weet het niet, want gemeente, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Rijk wijzen volgens hem bij vragen over de komst van het schip vooral naar elkaar. Het zit De Vries niet lekker. "Deze gebrekkige communicatie schept weinig vertrouwen voor wanneer het schip er straks echt is."

Ondertussen zijn de werkzaamheden om de kade klaar te maken voor de aanleg van het cruiseschip wel gestart. Vanaf woensdag werd er bijvoorbeeld gegraven en gisteren werd de kade gecontroleerd op mogelijk aanwezige explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Die werkzaamheden begonnen niet alleen tot verrassing van De Vries, maar ook van directeur Ron van Dam en bedrijfsleider Peter Rijkers van Kampen Machinefabriek, dat aan de VOB-kade ligt, en straks pal naast het schip.

Van Dam: "Vanaf het begin zijn wij niet op de hoogte gehouden, van de komst niet, de werkzaamheden, niks. Opeens was er een inloopavond (eind juni, red), dat hoorden wij ook pas laat. Alles wat we weten, weten we uit de media."

"Alles wat we weten, weten we uit de media"

Ondernemers aan en naast de VOB-kade in Velsen-Noord

En Rijkers vult aan: "Ineens waren ze hier eergisteren voor de deur bezig met graven, enzovoort. Die mannen vroegen: 'wisten jullie niet dat we kwamen?'. Nee dus. Maar wat als er nu een vrachtwagen bij ons bedrijf komt laden en lossen?"

Buiten de praktische ongemakken, delen ze de zorgen van De Vries, wiens bedrijf 200 meter verder naar het noorden aan het water ligt. Rijkers: "Wat als de mensen die op de boot verblijven ons bedrijfsterrein oplopen, hoe gaat dat? Er zouden hekken komen, blijkbaar. Maar hoe dan? Het gaat ook om bedrijfsveiligheid, er staan hier allerlei machines."

Gemeente noemt handhavingsverzoek 'prematuur'

Omdat alles er op gericht lijkt om het plan te laten slagen, dienden vijf bedrijven op het terrein onder leiding van De Vries een handhavingsverzoek in bij de gemeente. De correspondentie daarover is in bezit van NH nieuws. Volgens hen is '(semi-)permanentebewoning van het industrieterrein ongewenst en onveilig' door de werkzaamheden van hun bedrijven, geluid, stank en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Dat verzoek wees de gemeente ruim twee weken geleden tot grote verbazing van De Vries af: "Omdat er nog geen schip ligt en de kade nog niet af was en is, is het verzoek 'prematuur', zegt de brief. Hoe kómen ze erbij? Alles wijst erop dat het schip gewoon komt." 

Tot slot maakt De Vries nog eens duidelijk dat hij ook wel snapt dat het asielzoekerscentrum in Ter Apel overloopt en dat vluchtelingen ergens opgevangen moeten worden. "En als ik hier op het schip een asielzoeker zou zijn, zou ik wel even een potje willen voetballen bijvoorbeeld, en dat lijkt hier mooi te kunnen voor de deur bij mijn bedrijf. Maar er komen hier ook constant vrachtwagens, dus dat is gevaarlijk."

Reacties gemeente, COA en Rijkswaterstaat

De gemeente Velsen weerspreekt het gevoel van de ondernemers dat zij niet goed geïnformeerd worden. Een woordvoerder:

"Er is tussen de gemeente en de direct aangrenzende ondernemers aan de VOB-kade goed contact. Zij en andere ondernemers in de omgeving worden binnenkort uitgenodigd voor een gesprek over de laatste stand van zaken. Zij ontvangen hierover bericht."

"Wat betreft de werkzaamheden die nu plaatsvinden, verwijs ik graag naar Rijkswaterstaat (RWS), aangezien het hoogstwaarschijnlijk werkzaamheden zijn in het kader van het onderzoek naar de kade."

Volgens een woordvoerder van het COA 'is niet één afzonderlijke instantie verantwoordelijk voor communicatie. Als RWS gaat werken aan de kade, verzorgt RWS de communicatie. COA verzorgt de communicatie met betrekking tot de opvang van de asielzoekers op het cruiseschip.

Rijkswaterstaat bevestigt via een woordvoerder dat zij nu inderdaad 'onderzoek doet naar het geschikt maken van de kade'. "Zo is er bijvoorbeeld inderdaad een explosievenonderzoek. Het is niet de bedoeling dat de omgeving daar niet over weet. Daarom gaan we samen met onze partners proberen de bedrijven daar zo snel mogelijk alsnog in de plannen mee te nemen."

Meer nieuws uit de IJmond?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit de IJmond. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/IJmond

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]