Start van hoofdcontent

Amstelland

NL
V

Ook Amstelveen is eruit, dit zijn de nieuwe colleges van Amstelland

20 juni 2022, 20.19 uur · Door Celine Sulsters

Het heeft even geduurd, maar ook Amstelveen presenteerde vandaag welke partijen samen tot een coalitieakkoord zijn gekomen en wat daar precies instaat. Ook is eindelijk bekend welke wethouders de komende vier jaar samen met burgemeester Tjapko Poppens het College gaan vormen. NH Nieuws praat je bij over de politieke kopstukken van de komende vier jaar in de regio Amstelland. 

Collegeleden Amstelland 2022-2026 - Gemeente Amstelveen/Aalsmeer/Uithoorn/Ouder-Amstel

Amstelveen

Omdat het vorige college van Amstelveen, bestaande uit VVD, D66 en PvdA, tijdens de verkiezingen geen meerderheid behaalde, moest een nieuwe coalitiepartner worden gevonden. Dat wordt Goed voor Amstelveen (GVA), bleek vandaag. Toch zal de partij niet als gelijkwaardige in de coalitie gaan functioneren, omdat fractievoorzitter van GVA, Jacqueline Höcker, geen wethoudersfunctie gaat bekleden. Wel wordt een VVD-wethouder die op dit moment actief is in Lelystad ingevlogen. 

Höcker zelf reageert gelaten voor de camera van mediapartner AAN! Amstelveen. "Het is belangrijker om Goed voor Amstelveen verder door te gaan ontwikkelen als partij en daarin het voortouw te nemen, dan dat ik nu het wethouderschap op me neem." Höcker zegt de belangrijke punten van haar partij terug te vinden in het coalitieakkoord en lijkt daar voor nu tevreden mee te zijn. Maar wie worden er dan wél wethouder?

Herbert Raat (VVD)

Wethouder Herbert Raat is inmiddels bijna een monument in de gemeente Amstelveen. Sinds 2010 bekleedt hij de wethoudersfunctie. Hij heeft doorgaans 'zware' portefeuilles als handhaving en het project de verbreding van de A9 onder zich, maar wat het dit keer wordt, is nog onduidelijk. Het nieuwe college maakt de portefeuilleverdeling namelijk pas aanstaande woensdag bekend. 

Raat maakte zich als wethouder van Kunst en cultuur ook hard voor 'kindvriendelijke kunstwerken', waar nu jaarlijks 75.000 euro voor wordt vrijgemaakt. De laatste maanden kreeg Raat er door de ziekte en het overlijden van collega-wethouder Rob Ellermeijer onder andere de portefeuilles wonen en verkeer bij. 

Floor Gordon (D66)

Ook Floor Gordon maakte deel uit van het vorige college. Ze kreeg als wethouder Ruimtelijke Ordening op de valreep nog een harde klap te verwerken toen de Raad van Staten de plannen voor studentencampus Kronenburg vanwege vliegtuiglawaai van tafel veegde

Gordon woont nu 13 jaar geleden in Amstelveen en geniet naar eigen zeggen vooral van 'de groene omgeving, de parken en polders.' Als wethouder Groen en Duurzaamheid heeft zij zich dan ook ingezet voor het behoud van groen en bijvoorbeeld de energietransitie.

Tekst gaat verder onder Tweet.

Frank Berkhout (D66)

Net als zijn collega-wethouder en partijgenoot Gordon gaat Frank Berkhout (45) zijn tweede periode als wethouder in. Van 2010 tot 2018 was hij ook al actief in de Amstelveense politiek, als raadslid. Van 2014 tot 2018 was hij voorzitter van de Amstelveense D66-fractie. 

De afgelopen vier jaar had de geboren Horinees onder andere onderwijs, jeugdzorg en participatie in zijn portefeuille, en naar verwachting blijft dat zo. Onlangs was hij de opening van een school voor Oekraïense vluchtelingenkinderen in voormalig cultuurcentrum Griffioen op Uilenstede. 

Marijn van Ballegooijen (PvdA)

De oorspronkelijk Amsterdamse Marijn van Ballegooijen woont met zijn man en hun twee katten in Amstelveen. Hij vindt het belangrijk dat Amstelveen een inclusieve gemeente is en was de afgelopen vier jaar dan ook onder andere wethouder van Emancipatie en discriminatie.

Daarnaast was het zorgdomein aan hem toevertrouwd. Hij nam zich onder andere voor om de ondersteuning voor mantelzorgers te verbeteren en zal naar verwachting de zorgportefeuille behouden. 

Adam Elzakalai (VVD)

En dan de grote onbekende: Adam Elzakalai. Deze wethouder is momenteel dus nog wethouder in Lelystad en was dan ook niet aanwezig bij de presentatie van het coalitieakkoord vandaag. 

Elzakalai woont in Hoofddorp en was eerder meer dan vijf jaar wethouder in de gemeente Haarlemmermeer. Hij kreeg ontheffing van de voor wethouders geldende woonplaatsverplichting en bleef in Hoofddorp wonen. Of dat nu weer het geval is, is nog niet bekend. Elzakalai hield zich in het College van Lelystad onder andere met Wonen bezig en het lijkt een logisch gevolg dat hij deze portefeuille overneemt van Herbert Raat.

Aalsmeer

In Aalsmeer wordt het nieuwe college gevormd door vier partijen, die allemaal één wethouder leveren. De grote nieuwkomer in het college is lokale partij Absoluut Aalsmeer, die twee zetels won en er nu zes heeft. Evenveel als het CDA, dat jarenlang de grootste partij was in Aalsmeer. Zij verloren deze verkiezingen twee zetels. 

Ook D66 en CDA blijven in het college, wat betekent dat de coalitiepartijen 20 van de 23 zetels bezitten. De partijen kiezen ervoor om een extra wethouder aan te stellen die samen met burgemeester Guido Oude Kotte het College van B&W gaan vormen. Dat zijn er nu dus vier in plaats van drie.  

Dick Kuin (Absoluut Aalsmeer)

Het college krijgt er een wethouder die Aalsmeerder in hart en nieren is bij. Dick Kuin is namelijk opgegroeid in Aalsmeer-Oost. Hij bleef dichtbij huis, want Kuin rondde de Ambachtschool in Amstelveen af en ging toen als leerling timmerman bij een Aalsmeers bouwbedrijf werken. Uiteindelijk volgde hij ook een opleiding aan het instituut voor Architectuur en sinds 1977 is Kuin zelfstandig architect. 

Kuin is al heel wat jaren actief in de Aalsmeerse politiek. Vanaf 1981 was hij namelijk actief als fractieondersteuner, raadslid en fractievoorzitter. In 2017 richtte hij Absoluut Aalsmeer op. Een partij die er naar eigen zeggen naar streeft om "veel meer inwoners in zowel Aalsmeer als Kudelstaart te vertegenwoordigen dan de afgelopen jaren is gebeurd." Het wethouderschap van Kuin lijkt een stap in de goede richting. 

Bart Kabout (CDA)

Het CDA kiest ervoor om de 38-jarige Bart Kabout de politieke arena in te sturen. Hij woont sinds 2014 met zijn gezin in Kudelstaart en heeft de afgelopen twee jaar ervaring op kunnen doen. Kabout verving namelijk oud-wethouder Robbert-Jan van Duijn, die in 2020 benoemd werd tot burgemeester van Nieuwkoop. 

Kabout heeft gewerkt als advocaat, accountmanager bijzonder beheer bij een grote bank en als toezichthouder bij De Nederlandsche bank. Kabout wil zich inzetten om het dorpse karakter van Aalsmeer te behouden en vindt daarin een medestander in Absoluut Aalsmeer. Hij prijst de gemoedelijke sfeer in Aalsmeer: "In mijn vorige woonplaatsen voelde ik me meer een individu en hier onderdeel van een samenleving”, aldus Kabout op de website van de gemeente Aalsmeer. 

Robert van Rijn (VVD)

VVD'er Robert van Rijn gaat zijn tweede termijn als wethouder van Aalsmeer in. Zelf woont hij met zijn vrouw in Rijsenhout. Van Rijn denkt dat er nog veel beter kan in Aalsmeer. Hij wil, net als alle andere coalitiepartijen, dat de politiek beter naar de inwoners gaat luisteren. Daarnaast vindt hij het belangrijk om de gunstige ligging van Aalsmeer voor ondernemers beter te gaan benutten door onder andere de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren. 

"Met mijn persoonlijkheid, ervaring, drive en sociale betrokkenheid kan iedereen erop rekenen dat ik me weer met hart en ziel inzet voor Aalsmeer en haar inwoners en ondernemers”, belooft Van Rijn de inwoners van Aalsmeer op de website van de VVD. 

Willem Kikkert (D66) 

Aalsmeerder Willem Kikkert (64) van de lokale D66-fractie neemt het stokje over van zijn partijgenote Wilma Alink – Scheltema, wat betekent dat Aalsmeer een volledig mannelijk college krijgt. Kikkert ziet zichzelf als 'bruggenbouwer' en wil dan ook voor verbinding tussen de coalitiepartijen zorgen. "Op mij kunt u rekenen", belooft hij de kiezer op de website van de lokale D66-fractie.

Kikkert ziet graag dat de woonagenda de komende vier jaar flink op de schop gaat, omdat deze niet meer aan zou sluiten bij de huidige crisis op de woningmarkt. Hij wil dat starters, jongeren en senioren weer een kans op een betaalbare woning krijgen.

Uithoorn

Uithoorn had als eerst een nieuw college gevormd. Deze gemeente moest waarschijnlijk ook de minste obstakels overwinnen, omdat het College niet is veranderd. DUS!, de VVD en Gemeentebelangen zullen ook deze periode de wethouders leveren. Drie wethouders staan burgemeester Pieter Heiliegers bij. 

José de Robles (DUS!)

José de Robles was afgelopen periode verantwoordelijk voor het sociaal domein. Zijn politieke interesse is breed, want hij is sinds 2005 bestuurslid van Stichting GroenLinks in de Europese Unie. De Robles vindt het "te makkelijk om vanaf de zijlijn toe te kijken en te verwachten dat mijn idealen worden verwezenlijkt."

De politicus wil dat de politiek oog heeft voor de minderheid en zegt populisme te hekelen. Hij noemt het 'kiezersbedrog.'

Het Nieuwe College van Uithoorn - Gemeente Uithoorn

Jan Hazen (VVD)

De stem van de ondernemer werd de afgelopen vier jaar in Uithoorn verkondigd door wethouder Jan Hazen (62). Ook deze periode zal hij verantwoordelijk zijn voor Ruimtelijke ordening, Ondernemersklimaat en werkgelegenheid, Toerisme en recreatie, Mobiliteit en Infrastructuur en Sport. Hazen heeft zich de afgelopen vier jaar onder meer hard gemaakt voor de metamorfose van het verloederde Amsteplein. 

Hazen woont sinds 1985 in de Kwakel. Hij is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen. In het dagelijks leven werkt hij bij de Nederlandse Douane in Amsterdam. Dit wordt zijn tweede termijn als wethouder. 

Ferry Hoekstra (Gemeentebelangen)

"Ik praat niet voor mijn beurt, maar maak eerst een afweging of het zinvol is om ergens wat over te zeggen en zo ja wat hier dan over te zeggen", aldus Ferry Hoekstra op de website van de gemeente Uithoorn. Hij heeft inmiddels voor de derde keer voor het wethoudersambt getekend. 

Hoekstra zegt het vooral belangrijk te vinden dat de Uithoorner zich gehoord voelt en actief moeten kunnen deelnemen aan de besluitvorming. Hij heeft dan ook onder andere participatie en communicatie in zijn portefeuille. Hoekstra woont al zijn hele leven in Uithoorn. 

Ouder-Amstel

De gemeente Ouder-Amstel krijgt als eerste in de geschiedenis een volledig vrouwelijk college. Volgens de drie dames en hun vrouwelijke burgemeester is hier niet op aangestuurd, maar heeft het o.a. te maken met het onverwachte vertrek van beoogd GroenLinks-wethouder Axel Boomgaars (32) naar Hoorn.  

Paulette Koek-Baks (Ouder-Amstel Anders) 

Omdat Ouder-Amstel Anders bij de verkiezingen ruim één op de vijf stemmen binnenharkte - 3,1 procent winst - mocht de partij het voortouw nemen bij de vorming van een coalitie. De informateur oordeelde al snel dat een coalitie tussen Ouder-Amstel Anders, VVD en GroenLinks het kansrijkst zou zijn. En zo geschiedde. In tegenstelling tot Ouder-Amstel Anders (3) en VVD (3) heeft GroenLinks twee zetels in de raad, waarmee de coalitie een minimale meerderheid in de raad heeft. Wel levert iedere partij één wethouder.

Voor Ouder-Amstel Anders is dat dus fractievoorzitter Paulette Koek-Baks, die met 19 jaar in de gemeenteraad Ouder-Amstel en haar inwoners uitstekend kent. Voor de verkiezingen zei ze in een interview op de site van de partij te hopen dat de afwezigheid van het CDA bij de verkiezingen in het voordeel van Ouder-Amstel Anders zou werken. En zo geschiedde. 

Barbara de Reijke (VVD)

Barbara de Reijke, de afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, participatie, financiën en sport & gezondheid, ketste de vraag van NH Nieuws of zij andere verwachtingen heeft van een bestuursperiode met alleen vrouwelijke wethouders dan ook behendig terug: "Zou je dat ook een wethouder uit een volledig mannelijk college vragen?" 

De Reijke (46) woont nu 16 jaar in Ouderkerk aan de Amstel. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen. De Reijke zegt een groot belang te hechten aan een goede besteding van de beschikbare middelen en haalbare plannen. "Je kan je geld maar één keer uitgeven", zegt ze op de website van de VVD. 

Jacqueline de Maa (GroenLinks) 

Omdat wethouder Axel Boomgaars een late en onverwachte transfer naar Hoorn maakte, moest GroenLinks halsoverkop op zoek naar een geschikte alternatieve kandidaat. Die werd gevonden in een oude bekende: Jacqueline de Maa, die van 2010 tot 2014 raadslid, en van 2014 tot 2018 wethouder in Ouder-Amstel was. Inderdaad, De Maa zat in het eerste volledige vrouwelijke college van Ouder-Amstel, Noord-Holland en Nederland. En nu dus in het (gedeeld) tweede volledig vrouwelijke college van Nederland, zij het onder een andere burgemeester. 

Aan bevlogenheid geen gebrek: bij haar afscheid als wethouder in 2018 zei ze dat ze zich altijd met ziel en zaligheid heeft ingezet. "Wethouderschap is niet zozeer een baan, maar een bestaan."

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]