Start van hoofdcontent

Haarlem

NL
V

Wethouder bekijkt aanpassingen nieuw parkeerbeleid Zandvoort: "Dat doet me deugd"

25 mei 2022, 15.11 uur · Door Michael van der Putten

De soep werd niet zo heet gegeten als opgediend gisteravond in de Zandvoortse politiek. Daar had de PPV samen met ZEE een motie ingediend om de invoering van het nieuwe parkeerbeleid uit te stellen. Na ruim twee uur discussiëren en toezeggingen van de wethouder werd de motie door de PVV ingetrokken. "Fijn deze toezeggingen, de woorden van de wethouder doen ons deugt", aldus Marco Deen van de PVV. 

NH Nieuws

Het was druk op de publieke tribune gisteravond tijdens de vergadering. Veel Zandvoorters maken zich grote zorgen over het nieuwe parkeerbeleid dat wordt ingevoerd. Per 1 juli kunnen in sommige woonwijken naast de vergunninghouders ook dagjesmensen betaald parkeren. Bewoners vrezen hierdoor overlast van geparkeerde auto's.

Ook sportclubs in de badplaats zijn bang. Doordat sporters moeten betalen om te parkeren, blijven ze minder lang hangen in de 'derde helft'. Hierdoor zouden de clubs kantine-inkomsten mislopen. Tot slot zou het nieuwe systeem, dat geheel digitaal werkt, voor mensen zonder smartphone onwerkbaar zijn.

Quote

"Niet aan de knoppen draaien achteraf, maar nu trekken aan de noodrem"

Ronald van Tiggelen, PVV Zandvoort

Er is volgens de PVV en ZEE een ding nodig: uitstel van invoering van het nieuwe parkeerbeleid. Middels een motie die werd ingediend door beide partijen zou het beleid later moeten worden ingevoerd.  "Zandvoort is nog niet klaar voor implementatie van het nieuwe beleid in de huidige vorm", zei Ronald van Tiggelen van de PVV gisteravond. "We willen niet aan de knoppen draaien achteraf, maar nu aan de noodrem trekken."

Noodrem

Maar aan die noodrem zou gisteravond niet getrokken kunnen worden. Alle systemen waren volgens verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij-de Haas al besteld en als er zou worden uitgesteld, zou er helemaal geen parkeerbeleid in de badplaats meer zijn.

Snel draaide de discussie naar de vraag of de wethouder aanpassingen zou kunnen doen in het nieuwe systeem. Kan ze de problemen die volgens veel partijen zouden ontstaan voor de invoering al tackelen. Er volgde vervolgens een twee uur durende discussie. 

Grootste partij is tegen

Vooral de politieke partij Jong Zandvoort schoof aan het einde ideeën voor aanpassing richting de wethouder. Dat was niet verwonderlijk omdat deze nieuwe partij tijdens de verkiezingen ook al fel reageerden op het nieuwe parkeerbeleid. Met drie zetels zijn zij de grootste partij van Zandvoort geworden. 

Verkiezingsbelofte

"Veel beslissingen zijn al genomen en die kunnen niet meer worden teruggedraaid", aldus Jerry Kramer van Jong Zandvoort. "Dat is vervelend want ik zie dat mensen veel problemen gaan ervaren."

Kramer hoopt dan ook dat het nieuwe college, waar hij als grootste partij in zit, wordt geïnstalleerd. "Dan kunnen we de problemen oplossen en meteen na de zomer het beleid aanpassen in lijn met wat wij willen."  

Aanpassingen

Een van de aanpassingen is dat er participatie plaats moet vinden en bewoners zelf kunnen beslissen wat ze in hun wijk willen. "Maar ook willen wij geen betaald parkeren in de woonwijken. Je merkt dat er te weinig parkeerplekken zijn ook voor de dagjesmensen. Dat wordt een belangrijke wijziging", aldus Kramer.  

De wethouder heeft toegezegd uiterlijk over een week schriftelijk te reageren op de aanpassingen van Jong Zandvoort. 

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke nieuwsredactie