Start van hoofdcontent

OOSTEREND

nl

Duizenden jaren oude 'kuilenkrans' gevonden bij archeologisch onderzoek op Texel

12 mei 2022, 17.49 uur · Door Carina Gutker

In Oosterend hebben archeologen een bijzondere ontdekking gedaan: achter buurthuis De Bijenkorf is zogeheten kuilenkrans uit de Midden Bronstijd (tussen de 1800 en 1100 voor Christus) gevonden. De plek wordt onderzocht, omdat er woningen gaan komen.

Gemeente Texel

De kuilenkrans is ovaal en heeft een diameter van vier meter. Wat de functie ervan is, is niet helemaal duidelijk. Er wordt aangenomen dat ze een magisch-religieuze betekenis hadden. Mogelijk is de grond die vrijkwam bij het graven van de kuilen, zo zegt de gemeente Texel, gebruikt om binnen de krans een kleine heuvel op te werpen, afgedekt met graszoden.

Dat zou verklaren waarom een latere greppel precies om de krans heen loopt. Deze greppel zou mogelijk dateren uit de Midden of Late IJzertijd (500-12 voor Christus).

Overstromingen

Uit onderzoek blijkt ook dat het eiland in vroeger tijden regelmatig te maken had met overstromingen. Zo zijn er sporen van het oprukkende zeewater in de late Middeleeuwen gevonden. Vooral in de 12de en 13de eeuw nam de overlast door overstromingen toe.

Het onderzoek heeft daarnaast aangetoond dat dit deel van Oosterend wel werd gebruikt in de prehistorie, maar vermoedelijk niet werd bewoond.

Aan de Bijenkorfweg in Oosterend achter het buurthuis wil de gemeente 21 sociale huurwoningen, 4 koop of huur vrije sector woningen en 3 vrije kavels bouwen. Voor deze huizen worden gebouwd, wordt zoals gebruikelijk eerst archeologisch onderzoek gedaan.

Met behulp van lange sleuven van drie meter breed is de grond op 3 en 4 mei door Archeologie West-Friesland onderzocht. De vondsten worden gedigitaliseerd en gearchiveerd en zullen geen vertraging opleveren voor de nog te bouwen woningen.

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]