Start van hoofdcontent

Noord-Holland

nl

37 procent van huishoudens heeft moeite met energierekening: woningcorporatie Ymere slaat alarm

10 mei 2022, 10.07 uur · Aangepast 10 mei 2022, 14.05 uur · Door Doris van Baar & Tamara Uildriks

Een groot deel van de huishoudens in de postcodegebieden waar Ymere woningen heeft, leeft in zichtbare energiearmoede. Dat blijkt uit eigen onderzoek van de sociale woningcorporatie. Het gaat hier onder meer om inwoners in Haarlemmermeer, Weesp, Haarlem en Amsterdam – zo'n 37 procent. De gasprijzen blijven stijgen terwijl het inkomen nauwelijks toeneemt. 

Voor het onderzoek heeft sociale woningcorporatie Ymere gekeken naar de hoeveelheid mensen die meer dan 10 procent van het besteedbaar inkomen aan energielasten uitgeven.

Coen Springelkamp, woordvoerder van Ymere noemt de situatie 'heel zorgelijk'. "Als je een groot deel van je inkomen kwijt bent aan je huis en energielasten, dan heb je minder geld over voor andere belangrijke dingen, zoals gezonde voeding of uitstapjes met de kinderen."

Schalkwijk 

Volgens Springelkamp ligt er een verband tussen het inkomen, de grootte van de woning en energiearmoede. Hoe lager het inkomen of hoe groter de woning en dus het energieverbruik, hoe groter de kans op energiearmoede. Zo ligt in Haarlem het percentage mensen dat moeite heeft met betalen het hoogst: maar liefst 39,5 procent. In Schalkwijk zorgen de relatief grote woningen en lage inkomens voor meer energiearmoede.

Het energielabel van het huis lijkt volgens de woordvoerder een kleinere rol te spelen in energieverbruik. "Het is nog steeds belangrijk, maar niet het enige wat een rol speelt in een lagere energierekening. Woningoppervlakte blijkt de grootste voorspeller."

"Als je een groot deel van je inkomen kwijt bent aan energielasten, heb je minder geld over voor dingen zoals gezonde voeding"

Woordvoerder van Ymere

Ook vanuit TNO is onderzoek gedaan naar energiearmoede. Onderzoeker Peter Mulder geeft aan blij te zijn met het onderzoek van Ymere. "Ze zijn een van de weinige woningcorporaties die echt een poging doen om de problematiek goed in kaart te brengen om vervolgens de resultaten in het beleid mee te nemen."

Echter, volgens Mulder is het wel belangrijk om te beseffen dat het onderzoek zich uitsluitend richt op de postcodes waar Ymere woningen heeft. "Logischerwijs zitten hun woningen in buurten met mensen met lagere inkomens en minder kwalitatieve huizen."

Rekenmethode 

Ook plaatst Mulder zijn vraagtekens bij effectiviteit van de rekenmethode. Door uit te gaan van het aantal mensen dat meer dan 10 procent van het netto besteedbaar inkomen uitgeeft aan energie, neem je namelijk ook de huishoudens mee die wel meer te besteden hebben. Beter kan er volgens hem gekeken worden naar de uitgaven aan energie van mensen met een laag inkomen die in een slecht geïsoleerd huis wonen. "Wij komen daarom vaak lager uit."

Toch onderschrijft de TNO-onderzoeker de uitkomsten van het Ymere onderzoek gedeeltelijk wel. "Als we kijken naar de buurten waar de problematieken het meest nijpend zijn, dan komen wij wel op dezelfde resultaten uit, maar alleen met andere percentages."

Energiearmoede

Het onderzoek van Ymere naar energiearmoede is gebaseerd op data van 4750 Ymere postcodegebieden in bovenstaande regio's. Per postcode (ook niet Ymere bezit) is gekeken naar energieverbruik en energieprijzen eind 2021, huishoudensamenstelling, inkomen en vastgoedgegevens. Volgens Ymere heeft een huishouden energiearmoede als het 10 procent van het besteedbare inkomen kwijt is aan energielasten.

Rondom energiearmoede worden verschillende definities gebruikt, wat tot verschillende resultaten leidt. TNO doet ook onderzoek naar energiearmoede, maar met een andere methode en een andere definitie. In september 2021 concludeerde zij dat 7 procent van de Nederlandse huishoudens in energiearmoede leeft. Energiearmoede.nl stelt dat 10 procent van de huishoudens in energiearmoede leeft.

Om de armoede tegen te gaan doet Ymere nu de oproep voor een extra maand huurtoeslag voor haar bewoners. Huishoudens met een inkomen tot 120 procent boven het sociaal minimum krijgen nu al een energietoeslag van maximaal 800 euro.

Ymere vindt dat de overheid hiermee voorbijgaat aan huishoudens net boven deze grens. Ze stelt dat deze groep ook geen financiële middelen heeft om de hoge energierekening op te vangen.

Huurtoeslag

De extra maand huurtoeslag is volgens hen de juiste manier om die huishoudens tegemoet te komen. "Deze toeslag is al berekend op basis van wat mensen kunnen besteden, dus een makkelijke manier om iedereen eerlijk tegemoet te komen", aldus de woordvoerder.

Volgens Mulder is het vooral belangrijk dat woningcorporaties ook het heft in eigen hand nemen en kijken hoe zij hun woningen duurzamer kunnen maken. "Als alle mensen met een lager inkomen in woningen wonen met energielabel A, dan is de kans op energiearmoede heel klein."

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.