Start van hoofdcontent

Amstelland

nl

Van vonkenregen naar lintjesregen: coördinator renovatie Urbanuskerk onderscheiden

26 april 2022, 17.35 uur · Door Jouri Bakker

Een van de Amstelveners die vanochtend is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau is Ad Verkleij (71). Namens de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus coördineert hij onder meer de renovatie van de in 2018 afgebrande kerk, maar betekent volgens de gemeente veel meer 'voor een vitale Rooms-katholieke Parochie Amstelland'. 

Foto: Ad Verkleij, Lid in de Orde van Oranje-Nassau - Rooms-Katholieke Parochie Amstelland

Verkleij was naar het gemeentehuis gelokt met een uitnodiging voor de onderscheiding van pastor Adolfs (zie kader onderaan dit artikel), niet wetende dat hij zelf óók onderscheiden zou worden.  

Je zou Ad Verkleij een bruggenbouwer kunnen noemen, erkent de stichtingsvoorzitter in gesprek met NH Nieuws. "Hij is al ongeveer 20 jaar actief", zegt Clem Venne, die zelf tien jaar geleden werd onderscheiden, "maar heeft zich de laatste jaren sterk gemaakt voor het samenvoegen van kerken."  

(Vrijwilligers)loopbaan

Naast zijn werk als strategisch adviseur voor het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA), was Verkleij tot 2014 tien jaar lang vice-voorzitter van de Titus Brandsmakerk. Sinds dat jaar is hij vice-voorzitter van de Parochie Amstelland, waarin de vijf Amstelveense parochies zich onder meer dankzij zijn inspanningen zijn verenigd. Ook nam hij de rol van coördinator en woordvoerder op zich. Alsof dat nog niet genoeg is, begint hij in 2014 als vrijwillig bestuurslid van de Amstelveense PvdA-fractie.

Hij doelt op de fusie van vijf Amstelveense parochies tot de Rooms-katholieke Parochie Amstelland. In 2019 sloot de Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel zich bestuurlijk bij de parochie aan. Hoewel de onafhankelijkheid werd gekoesterd, moet je volgens Venne 'je ogen niet sluiten voor de redenen waarom de bezoekersaantallen van veel kerken teruglopen'. 

"Want het bisdom bepaalt, de parochie betaalt"

Clem venne, voorzitter vrienden bovenkerkse urbanus

Je zou Verkleij ook smeerolie kunnen noemen, bevestigt Clemme. Want nadat de Urbanuskerk in Bovenkerk in 2018 in vlammen was opgegaan, laveerde hij als opdrachtgever van de renovatie tussen de belangen van het bisdom en de parochie.

"Want het bisdom bepaalt, de parochie betaalt", zegt Venne.  Bovendien heeft Verkleij zich bewezen als polderaar. "Hij moest met veel partijen overleggen, met de verzekeraar, met de architect, maar kwam altijd tot een compromis."  

Ook de burgemeester is overtuigd van het belang van Verkleijs werk voor de renovatie. "Zonder twijfel kunnen wij stellen dat zonder uw inzet, doorzettingsvermogen en deskundigheid de kerk niet in volle luister was herbouwd, zoals nu gebeurt", sprak burgemeester Tjapko Poppens Verkleij toe. 

Partijtijger

Behalve vergadertijger is Verkleij ook een echt PvdA-partijtijger, zo zegt hij zelf in een artikel op de website van de Amstelveense PvdA. "Ik kom uit een tijd waarin de PvdA nog een grote partij was", schrijft hij in dat artikel, want net als de kerk heeft zijn partij in de afgelopen decennia flink wat zieltjes verloren.

De andere gedecoreerden in Amstelveen zijn: 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: 

Maarten Aalders: voor zijn bijzondere bijdragen als theoloog/onderzoeker in geschiedschrijving op kerkelijk, cultureel en politiek gebied

Erik Meijer: voor de decennialange inzet van zijn bestuurlijke en professionele kennis voor maatschappelijke organisaties op lokaal en landelijk niveau

Marcel Mock: voor veertig jaar vrijwilligerswerk bij Joodse organisaties

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: 

Pastor Adolfs: voor 47 jaar betrokkenheid bij en inzet voor de Rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Amstelveen

Agnes Blokker: voor haar fulltime vrijwilligerschap, o.a. als bestuurslid van de parochieraad van de St. Urbanuskerk

Paul Feenstra: o.a. voor drie bestuursperiodes als raadslid 

Wouter Hildebrandt: voor vrijwilligerswerk bij Rode Kruis Amstelland, Gehandicaptenraad en Seniorenraad

Geesina Janssen: voor meer dan vijftig jaar vrijwilligerswerk voor de Christelijk Gereformeerde Kerk Amsterdam, Amstelland

Max de Jong: o.a. voor ondersteuning slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van verkeersongelukken namens Slachtofferhulp Nederland 

Ank Jonker: voor bestuurs- en coördinerende functies bij drie maatschappelijke organisaties: Titus Brandsmaparochie, Parochie Amstelland en voetbalvereniging RKAVIC

Henk Jurriansen: o.a. initiatiefnemer en coördinator financiële cafés in Amstelveen

Nico van Kooten: voor vele vrijwillige werkzaamheden, o.a. bij zwemvereniging Amstelland

Eddy Mock: voor vele vrijwillige functies, o.a. in ateliers van leer- en werkcentrum Nesjomme, onderdeel van Sinaï Centrum.

Henk Niemeijer: voor 25 jaar vrijwilligerswerk bij de stichting Participe

Boyd Spruyt: voor meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk bij voetbalvereniging Amstelveen Heemraad

Simone Susan: voor 35 jaar inzet voor de Nederlands-Joodse gemeenschap 

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]