Ga naar Content
Amsterdam

Rekenkamer waarschuwt: verder uitstel onderhoud kan ook veel geld kosten

21 april 2022, 22.09 uur · Aangepast 21 april 2022, 22.56 uur
Door: Stefan Bunschoten · Foto:

De Rekenkamer Amsterdam heeft politieke partijen gevraagd om het stadsbestuur extra vragen te stellen over de financiële keuzes die er straks gemaakt gaan worden. Zo is de Rekenkamer onder meer kritisch op de vrijgegeven informatie over projecten die te maken hebben met achterstallig onderhoud. 

Het Amsterdamse stadsbestuur gaf ongeveer een maand geleden verschillende documenten vrij waarin stond dat er 'duidelijke en moeilijke keuzes' gemaakt moeten worden 'omdat de financiën onder druk staan'. Volgens de Rekenkamer is de informatie niet helemaal volledig. 

Onevenwichtig beeld

Zo schetsen ambtenaren volgens de Rekenkamer wel de kosten van het doen van investeringen om achterstallig onderhoud weg te werken, maar doen ze dat niet bij het laten bestaan en verder op laten lopen van achterstallig onderhoud. Dat er dan ook kosten zijn wordt wel genoemd, maar er staat niet hoe hoog die kosten zijn.

"Daardoor ontstaat naar onze mening een onevenwichtig beeld van het wegwerken van achterstallig onderhoud: alleen de financiële nadelen van extra investeringen zijn gekwantificeerd, terwijl het voordeel van bespaarde (toekomstige) onderhoudskosten niet duidelijk in beeld komt", stelt de Rekenkamer. Geadviseerd wordt om een 'meer volledig overzicht van de financiële gevolgen' te vragen.

Scenario's

De verstevigde kades in de binnenstad en de gesloten Arenatunnel in Zuidoost zijn plekken waar de gevolgen van achterstallig onderhoud al zichtbaar zijn. De komende jaren komen daar misschien wel nog meer plekken bij. In een van de vorige maand verschenen documenten worden verschillende keuzes die de nieuwe coalitie kan maken beschreven. In een van die scenario's, waarin de investeringsruimte alleen wordt opgehoogd om te compenseren voor de gestegen bouwkosten, 'is het mogelijk nodig om wegen en/of tunnels (tijdelijk) te sluiten'. 

Naar verwachting wordt het nieuwe stadsbestuur van PvdA, GroenLinks en D66 begin juni gepresenteerd. De partijen praten volgens formateurs Roos Vermeij en Lodewijk Asscher over 'het pakket aan financiële maatregelen dat nodig is om enerzijds de tekorten en anderzijds de ambities te kunnen dekken'.

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]